SDU medarbejderkurser

På denne side kan du se og tilmelde dig et bredt udbud af medarbejderkurser. Der er kurser til alle personalegrupper, og vi har for hvert kursus tilstræbt at definere målgruppen klart. Kurserne er udviklet i samarbejde med CUU (Det Centrale Uddannelsesudvalg) og relevante enheder, så de passer til opgaverne på SDU.

Der bliver løbende oprettet nye kurser, når der viser sig et behov i organisationen. Har du et forslag til et nyt kursus, er du velkommen til at kontakte HR Udvikling, HR-udvikling@sdu.dk.

Læs mere om praktiske forhold omkring tilmelding, venteliste, kursusbevis mm. HER

Du finder de enkelte kurser under følgende kategorier:

Kurserne i hver gruppe ses herunder:

Administration

Universitetspædagogik og e-læring

Savner du et kursus? Se hele SDU Universitetspædagogiks kursusudbud her.

Sprog - Language

Ledelse og projektledelse

Kommunikation og medier

Rekruttering og onboarding

IT-værktøjer

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde

Ledelse

Projektledelse for forskere

Herunder er alle kursers information


E-ordresystemet/indkøbssystemet - 6. december 2016

Formål:

En grundig gennemgang af de grundlæggende funktioner i e-ordre/indkøbssystemet.

Målgruppe:

Alle medarbejdere der foretager indkøb eller godkender indkøb.

Indhold:

- Indhold

Søge efter vare/tjenesteydelser

Rekvisitioner

Omkostningskonteringer

Godkende modtagelse

 

Antal pladser:

14 (5 pladser tilbage)

Underviser:

Konsulent, Udbudskontoret, Jan Lee Bang Brodersen

Varighed:

2 timer

Dato(er):

6. december, kl. 9.00-11.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale lokale 2.2.03 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

Gratis

Deadline:

5/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

Active teaching and learning using Flipped Learning - Campus Kolding - Start 24 January 2017

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers who would like to change their teaching towards flipped learning method and to produce their own multimedia production

Outcomes:

For participants to gain the knowledge, skills and competences needed to design and carry out flipped learning.

Content:

Module 1 - online, individually planned - 24 January . 6 February 2017
Online activities, where you get an introduction to flipped learning and to the tools Adobe Presenter og Adobe Presenter Video Express

Module 2 - Face-to-face lesson -  7 February, 09:00-15:00
Development of own course design and practice in using the tools Adobe Presenter and Adobe Presenter Video Express.

Module 3 - Online - individually planned - February 7 - 2 April
Online activities, where you work with your own course design and develop different kinds of multimedia productions.

Module 4 - Online, syncrone (Adobe connect) - 3 April, 09:00-12:00
Discussion of and feedback on course designs and multimedia productions. Introduction to quizzes as part of flipped learning.
 

Further Info:

The course will contribute 1 ECTS to the UP and LTP programs. 

Course language: English

Participants are required to bring their own computer to the face-to-face lesson. Information on software will be sent out after the deadline for enrolling. There can be expenses for software  

Maximum participants:

12 (10 pladser tilbage)

Instructor:

E-learning consultant Pernille Stenkil Hansen, SDU Centre for Teaching and Learning
E-learning consultant, Christopher Kjær, SDU Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

Work load approximately 27 hours
 

Date(s):

Module 1:   Starts 24 Jan.
Module 2:   7 Febr., 09:00-15:00 - K 41.10
Module 3:   Individual activities
Module 4:   3 Apr

Place:

SDU Campus Kolding and online, room See

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

9/1 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Aktivér dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Undervisere, der ønsker at bruge online læringsværktøjer til at understøtte de studerendes aktive læring.

Udbytte:

 • At få indsigt i, hvordan forskellige online læringsværktøjer kan understøtte undervisning og læring.
 • At kunne identificere de forskellige online læringsværktøjers læringspotentiale.
 • At kunne planlægge en eller flere målrettede læringsaktiviteter, hvor et hensigtsmæssigt online læringsværktøj anvendes.

Indhold:

 • Introduktion til og gennemgang af hands-on øvelser med online læringsværktøjer som diskussionsfora, blogs og wikier.
 • Introduktion til Gilly Salmons 5 fase-model, der har fokus på at motivere til aktiv deltagelse i online forløb.
 • Undersøgelse af de forskellige online værktøjers læringspotentiale: Hvad fortæller forskningen os om, hvordan brugen af disse elæringsværktøjer kan påvirke læring og de studerendes engagement?
 • Planlæg dine egne online læringsaktiviteter og find det online læringsværktøj, der matcher dine læringsaktiviteter bedst.

Yderligere Info:

Medbring egen computer samt egne studieordning/materialer, som du kan anvende som udgangspunkt for dit online læringsforløb.

Kursussprog: Dansk

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med ½ ECTS.

 

Antal pladser:

12 (0 pladser tilbage)

Underviser:

E-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen, SDU Universitetspædagogik - pha@sdu.dk

Varighed:

6 timer

Dato(er):

31. august  2016 kl. 9.00-15.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale O97

Pris:

Gratis

Deadline:

18/8 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Body Language. A grammar to nonverbal communication - 23 November 2016

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Employees, presenters and lecturers who wish to enhance their presentation skills and body awareness.

Outcomes:

The body language is twofaced: We can read the verbal communication and find out how it is related to our body language. We can find out if there are any double messages, and how the body supports our words.
But the body is not just a communication machine; it does something to you, as a teacher. The way you act with your body does something to your mental and emotional processes. An active body language energises mental processes. No wonder that Aristotle walked in big open parks with his students to release the mental and cognitive processes.
 

Content:

Please note that this course is a workshop, not a theoretical presentation. Through different presentation experiments we will study the language of the body, and find out how your verbal communication is related to your voice, gestures and posture.
You will get personal response on your body language, and become more aware of how your body language and culture are interwoven in each other.
You will be asked to prepare a three minutes verbal presentation to be used in the course. It should be presented without any powerpoint or written material as a popular science presentation - an appetizer to your expertise. You may make your presentation in English, Danish, Swedish or Norwegian.
 

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for 1/2 ECTS.

Course language: English

Maximum participants:

20 (1 pladser tilbage)

Instructor:

Associate Professor Johan Borghäll

Duration:

One day

Date(s):

23 November 2016 from 10:00-15:00

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room Lab. for Leg og Læring i Bygning 39

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

14/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Case-baseret undervisning 1 - start 23. februar 2017

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDUs undervisning og uddannelser.

Det overordnede mål med kurset er at hjælpe undervisere i gang med at designe case-baseret undervisning, som er skræddersyet egne uddannelseskontekster. Deltagere vil derfor blive introduceret til forskellige tilpasninger af case-baseret undervisning i forskellige historiske og faglige kontekster, og de vil modtage feedback på deres egne planer for case-baseret undervisning i egen kontekst.

Målgruppe:

Målgruppen er universitetsundervisere uden større erfaringer med case-baseret undervisning. Kurset er tænkt som en introduktion til case-baseret læring, og niveauet er derfor grundlæggende. 

Udbytte:

Efter dette kursus vil deltagerne kunne:

 • Identificere oprindelige og nyere anvendelser af case-baseret læring (CBL) i videregående uddannelser
 • Relatere CBL formater til kontekster
 • Diskutere behovet for CBL i egen/andres undervisningskontekst
 • Identificere læringsmål i egen undervisningskontekst som egner sig til CBL
 • Skitsere, fremlægge og diskutere en plan for CBL lektion i egen undervisningskontekst
 • Skitsere, fremlægge og diskutere en case til en CBL lektion som matcher egen plan for en CBL lektion

Indhold:

Undervisningsformen består af hjemmeopgaver, forelæsning og gruppearbejde. Der vil blive lagt vægt på aktiverende undervisning og aktiv læring.


Elementer i kurset: 

 1. Hjemmeopgave 1 (ca. 4 timer)
 2. Workshop 1 (3,5 timer)
 3. Hjemmeopgave 2 (ca. 4 timer)
 4. Workshop 2 (3 timer)

 

Antal pladser:

20 (20 pladser tilbage)

Underviser:

 Lektor Lotte Dyhrberg O'Neill - LDO@sdu.dk

Varighed:

 Ca. 14,5 timer.

Workshop 1: 23. februar 2017 kl. 9.00-12.30 - lokale O94

Workshop 2: 30. marts 2017 kl. 9.00-12.00 - lokale Lysningen, stuen

Dato(er):

Se under "Varighed"

Sted:

Campus Odense, lokale Se Varighed

Pris:

Gratis

Deadline:

9/2 - 2017

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Case-baseret undervisning 2 - Forår 2017

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDUs undervisning og uddannelser.

Det overordnede mål med kurset er at forberede, gennemføre og reflektere over case-baseret undervisning i egen undervisningskontekst, og at producere dokumentation herfor som kan indgå i undervisningsporteføljen.

Målgruppe:

Målgruppen er undervisere, som enten har gennemført det introducerende kursus ’Case-baseret Undervisning 1’ (afvikles 23. februar - 30. marts 2017)  og som nu ønsker at afprøve case-baseret undervisning i egen kontekst, eller undervisere som allerede arbejder med case-baseret undervisning, men som ønsker universitetspædagogisk sparring herpå. Kurset henvender sig således både til helt nye og til mere erfarne case-undervisere.

 

Udbytte:

 

Efter dette kursus vil  deltagerne kunne:

 • Planlægge en case-undervisning i egen kontekst færdig
 • Konstruere en færdig case som matcher planen for case-undervisningen
 • Gennemføre en case-undervisning
 • Indhente studenter-evalueringer på den gennemførte case-undervisning
 • Reflektere skriftligt over gennemført case-undervisning og tilhørende studenterevalueringer
 • Modtage feedback på den skriftlige refleksion
 • Diskutere erfaringer med case-baseret undervisning i egen undervisningskontekst med kursusleder

 

Indhold:

 

Undervisningsformen består af hjemmeopgaver og individuel vejledning. Undervisningsformerne lægger i høj grad vægt på aktiv læring i en autentisk arbejdskontekst.

Elementer i kurset:

 1. Obligatorisk hjemmeopgave 1 (ca. 9 timer)
 2. Gennemføre undervisning og evaluering (ca. 2 timer)
 3. Refleksion & feedback (ca. 3 timer)

 

 

Yderligere Info:

Kursussprog: Dansk

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 1/2 ECTS.

For at modtage kursusbevis skal deltagerne aflevere hjemmeopgaverne undervejs, gennemføre case-undervisningen og tilhørende studenterevaluering, samt gennemføre det afsluttende møde med kursusleder på tilfredsstillende vis.

 

Antal pladser:

20 (20 pladser tilbage)

Underviser:

 Lektor Lotte Dyhrberg O'Neill - LDO@sdu.dk 

Varighed:

Ca. 14 timer.

 

Dato(er):

Der arbejdes individuelt med kursets forskellige elementer.

Det afsluttende møde med kursuslederen aftales individuelt. 

Sted:

Campus Odense, lokale -

Pris:

Gratis

Deadline:

13/4 - 2017

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Designing and updating courses - Odense - 3 February 2017

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

The course is open to all teaching colleagues who have inherited a course they would like to edit and those who have responsibility for developing a new course.

Outcomes:

During this course you will have opportunities to:

 • Familiarise yourself with SDU’s requirements for course descriptions
 • Develop awareness of what constitutes an effective course description
 • Plan or review a course description
   

Content:

 • Clarification of non-negotiable elements (SDU requirements) in course descriptions
 • Introduction to the course validation process
 • What to check for when integrating a course into a programme of study
 • Evaluating and writing  SMART learning outcomes
 • Aligning course assessment with learning outcomes and activities
 • Peer reviewing course descriptions
   

Further Info:

Preparation: You will need to bring your Department/Faculty’s course description template and if relevant your existing course/s description/s and to have access to the relevant studieordning (programme of study).

Participants are requested to bring their own laptop.

You are welcome to contact Donna Hurford for further information about the course (dhu@sdu.dk), or you can read more here.

A day's course which contributes 0.5 ECTS to the Lecturer Training Programme.

Course language: English

Maximum participants:

9 (2 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant, SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

 One-day course, 09.00-15.00

Date(s):

3 February 2017, from 09:00-17:00

Place:

SDU, Campus Odense, room Lysningen, stuen (entrance H)

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

25/1 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Discover your own teaching biases and ways to address them - 8 March 2017

Aim:

 The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in improving their teaching by identifying and addressing biases in their professional practice.

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Identify their own implicit and explicit biases
 • Develop awareness of how bias can influence student engagement, learning and assessment
 • Review and critique recommended approaches to limit or rule out bias from their teaching
 • Co-develop further bias-aware approaches to teaching, learning and assessment


These learning outcomes are informed by the 7 Steps to: Mitigating Unconscious Bias in Teaching and Learning guidance which is widely used in UK universities.

Content:

During the course we will draw on empirical and practice-based examples, apply practical approaches to identifying and addressing bias and pin-point what teachers can do to limit or even rule out negative effects of bias in their teaching and interactions with students.

Further Info:

This  course contributes 0.25 ECTS in the Lecturer Training Programme (Universitetspædagogik).

You are welcome to contact Donna Hurford, dhu@sdu.dk, for further information about the course. 

Maximum participants:

20 (18 pladser tilbage)

Instructor:

Emma Hammarlund (Adjunkt , SDU - Dept of Biology; Researcher, University of Lund – Dept of Translational Cancer Research)
Donna Hurford (Pedagogic Consultant, Centre of Teaching and Learning)

Duration:

 3 hours.

Date(s):

8 March 2017, from 13:00-16:00

Place:

Campus Odense, room Will follow

Price:

Gratis (free)

Deadline:

23/2 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Effective Feedback and Feedforward - AFHOLDT

Aim:

The aim of this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.
 

Target group:

Teachers interested in integrating effective feedback and feedforward into their teaching. Participants must be willing to develop their courses to include an overall approach to using feedback and feedforward.

Outcomes:

During this course you will have opportunities to:

1. Review what makes feedback and feedforward effective
2. Identify ways to engage students with feedback/feedforward
3. Evaluate the effects of feedback and feedforward you introduce into your course/s
 

Content:

The course comprises:

A. One full day course*
B. Independent work and half day review (later in semester, to be arranged)
*If you are not teaching during the semester you would just attend A and receive 0.5 ECTS. 
 

A. Full day: 

 • Welcome, Introductions, Course Overview
 • Course expectations – sharing current practice
 • Research review: what do we know about feedback and how students respond to it?
 • Identifying the characteristics of effective feedback/feedforward
 • Analysing and re-writing examples of feedback
 • Teaching students to give effective peer feedback/feedforward
 • Planning to integrate effective feedback/feedforward and to teach students how to give effective peer feedback/feedforward into your course

B. Independent Work plus Half Day Course (later in semester):

Participants plan and integrate teacher and student feedback/feedforward into their own courses; prepare an evaluation of the impact on student engagement, learning and assessment, including student perspectives.

Half Day Course: Participants meet and share how they integrated feedback/feedforward and their evaluations of its impact; engage in peer discussion and feedback; identify ways forward.
 

Further Info:

Your are welcome to contact Donna Hurford for further information about the course (dhu@sdu.dk).

The course may be included as an open course in the Lecturer Taining Programme:
A = 0.5 ECTS
A+B = 1 ECTS

Course language: English
 

Maximum participants:

20 (16 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant, SDU Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

One-day A:  09.00-15.00, 

Independent Work trialing feedback/feed-forward in courses.

Half day B - to be scheduled

Date(s):

Day 1: 20 September 2016, from 9:00-16:00

Day 2: To be arranged for those interested

Place:

SDU, Campus Odense, room Seminarrum 1

Price:

Gratis (free)

Deadline:

12/9 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Engage your students with discussion forums, blogs and wikis - 25 January 2017

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers who want to find out how to use online learning tools to engage students in learning activities.

Outcomes:

 During this course participants will have the opportunity to:

 • Develop awareness of how these online tools can support teaching and learning
 • Identify the different features of the tools
 • Evaluate and select the most appropriate tool
 • Design one or more learning activities using an appropriate online learning tool

Content:

 • Identify starting points – which online tools have we used and how effective were they?
 • Introduction to online learning tools
 • What are you looking for? – clarifying what you want from an online learning tool 
 • Conceptualising your rationale for using an online learning tool – what does research show us about how these online learning tools may affect learning and engagement?
 • Review and evaluate the potential of each learning tool - match tools to your learning activities
 • Develop your own online learning activity or activities using one or more of the online learning tools

Further Info:

You are welcome to contact Pernille Stenkil Hansen for further information about the course (pha@sdu.dk)

The course may be included as an open course in the Lecturer Taining Programme counting for  0,5 ECTS

Course language: English

Maximum participants:

8 (4 pladser tilbage)

Instructor:

E-learning consultant Pernille Stenkil Hansen, SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

6 hours

Date(s):

25 January 2017, from 09:00-15:00

Place:

SDU, Campus Odense, room Meeting room Lysningen, stuen

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

19/1 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Engaging students in group work - Odense Campus - AFLYST

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers who are interested in additional ways to engage students in group work.

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Develop awareness of participatory approaches to teaching and learning
 • Deconstruct how these approaches may influence teaching and learning
 • Evaluate how these approaches could support group work in teaching and learning sessions

Content:

Participants will be able to choose from a variety of participatory approaches which can support:

 • Developing team-work - e.g. cooperative games, De Bono's Hats
 • Diagnostic assessment and identifying misconceptions - e.g. Mind mapping, Concept mapping, mini-teaching
 • Sharing perspectives and developing arguments - e.g. Continua, Yes-but-No-but, Values line
 • Developing arguments and Socratic questioning - e.g. Philosophy for Children (P4C)
 • Peer learning and managing groups - e.g. Snowball, Jigsaw, Envoy, Margolis Wheel
 • Implementing changes - e.g. Forum theatre, Bridge Model

Participants will be invited to review how these approaches could be applied to their areas of teaching and learning. We will discuss the philosophy behind these approaches and the rationale for participatory approaches.

Further Info:

You are welcome to contact Donna  Hurford - dhu@sdu.dk - for further information about the course.

This half-day course contributes 0.25 ECTS to the Lecturer Taining Programme. 

Course language: English

Maximum participants:

30 (24 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant - dhu@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning 

Duration:

3 hours.

Date(s):

24 November 2016, from 13:00-16:00

Place:

SDU, Campus Odense, room U82C

Price:

Gratis (free)

Deadline:

16/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Evaluating teaching and learning - Reflecting on practice - AFHOLDT

Aim:

The aim of the course is to substatiate the quality of the teaching and the education at SDU.

Target group:

The course is designed for all teachers who want to develop their teaching practice via evaluation.

Outcomes:

The aim of the course is:

 • To give the participants inspiration to different ways of evaluating teaching.
 • The participants get the chance to design and test an evaluation practice for the purpose of developing teaching practices.
 

Content:

Evaluating teaching has many purposes. In this course the point of departure is evaluation as a tool for developing teaching practices. It is not a substitute but a supplement to the mandatory evaluation forms that most faculties send to the students at the end of the semester.

To reach the goal of the course, the participants will be presented with different methods to evaluate teaching, based the aim, informants, time and content of the evaluation. Subsequently, the participants must plan and carry out an evaluation strategy for their own teaching practice. The strategy will be tested in the time between the two modules. Consequently it is advised that the participants teach in the same semester as this course. 

Before the second module all participants must document their reflections and experiences with the evaluation strategy – a documentation that is brought up in the second module.

 

Further Info:

This course contributes 1 ECTS to the Lecturer Training Programme.

Maximum participants:

10 (3 pladser tilbage)

Instructor:

Rie Troelsen,  Head of Centre for Teaching and Learning.

Duration:

1 1/2 day - 2 modules with intermediate testing and documentation work. 

Date(s):

Module 1: 13 October 2016, from 10:00-15:00 

Module 2: To be arranged

Place:

Campus Odense, room U158E

Price:

Gratis (free)

Deadline:

5/10 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Interactive lecturing - 21 Februar 2017

Aim:

The aim of this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in developing their lectures

Outcomes:

The aim with the course is

 • for participants to learn different techniques and tools aiming at activating students in large classes
 • for participants to understand the meaning of and rationale behind student centered learning

Content:

To meet the objectives of the course the participants will be given possibilities to try out different methods - online as well as offline - for activating students and for enhancing the mutual feedback between teacher and student.
Some of the learning theories that substantiate activity by the learner will be discussed along learning theories on mutual feedback as constituent for good learning.
 

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for ½ ECTS-point

Maximum participants:

20 (19 pladser tilbage)

Instructor:

Associate Professor Rie Troelsen - riet@sdu.dk -  SDU Center for Teaching and Learning

Duration:

1 day

Date(s):

21 February 2016 from 10.00:15.30

 

Place:

SDU Campus Odense, room O97

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

9/2 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

MCQ - Multiple Choice spørgsmål i undervisning og eksamen - AFLYST

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDUs undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Undervisere, der ønsker at bruge MCQ i undervisningen og/eller til eksamen.
(MCQ=Multiple Choice Questions)
 

Udbytte:

Efter kurset vil deltagerne have:

Indsigt i:

 • de gængse, veldokumenterede regler for opbygning af gode MCQ spørgsmål
 • de mange muligheder for at anvende MCQ til feedback og til eksamen (formativt og summativt)

Kompetence til at:

 • foretage generelle overvejelser over situationer hvor MCQ dels kan understøtte de studerendes læring og dels kan anvendes som relevant eksamensform
 • reflektere over MCQ prøver i forhold til egen undervisningspraksis 
 • implementere MCQ i relevante læringssituationer i egen undervisning

Færdigheder i at:

 • udfærdige MCQ spørgsmål der relaterer sig til udprøvning af forskellige læringsniveauer og forskellige typer læringsmål
 • udarbejde modeller for standardiseret feedback til studerende på forskellige niveauer
 • anvende Blackboards e-testsystem

Indhold:

På kurset arbejdes med:

Teoretiske områder:

 • de basale retningslinjer for at opbygge gode MCQ
 • forhold omkring indarbejdelse af MCQ i egne kurser
 • retningslinjer for at bedømme MCQ eksamener.

Praktiske øvelser:

 • Der vil blive arbejdet med udarbejdelse af egne MCQ-spørgsmål samt opsætning af MCQ i e-test-funktionen i Blackboard.
   

Yderligere Info:

Deltagere bedes medbringe egen bærbar computer.
Kurssprog: Dansk
Kurset kan indgå i Universitetspædagogikums åbne kurser med ¼ ECTS.
 

 

Antal pladser:

25 (24 pladser tilbage)

Underviser:

Pædagogisk konsulent Cita Nørgaard, cnorgaard@sdu.dk
E-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen, pha@sdu.dk
Begge fra SDU Universitetspædagogik

Varighed:

5 timer

Dato(er):

20. september 2016  kl. 9.00-14.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale U82E

Pris:

Gratis

Deadline:

12/9 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Oral Examination in Higher Education in Denmark - Established on demand

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

All teachers using or planning to use oral exams. 

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to:

 1. Evaluate the appropriateness of Oral Exams as an assessment method
 2. Engage with considerations associated with Oral exams
 3. Develop awareness of question formulation and questioning processes

Content:

 • Welcome and introductions, course outline and expectations
 • Oral Exam Experiences – what did or did not work and why/ why not?
 • Oral Exams – what to consider?
 • Legal Requirements
 • Integrating oral assessment into the course 
 • Using oral exams to encourage deep learning
 • Developing effective opening questions and questioning approaches during the oral exam
 • Managing Oral Exams

Further Info:

This course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  

Participants will need to bring copies of a relevant course curriculum (studieordning) and course/study guide.

The course may be included as an open course in the Lecturer Taining Programme counting for 1/2 ECTS 

Course language: English

Maximum participants:

1 (1 pladser tilbage)

Instructor:

Educational consultant Donna Hurford, Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

1 day

Date(s):

-

Place:

SDU, Campus Odense, room -

Price:

Gratis (free)

Deadline:

24/12 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Ph.d. course: Getting started on your teaching - 23, 25 and 31 October 2017

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.


 

Target group:

PhD-students teaching smaller-sized groups.

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Gain knowledge and skills to plan and carry out teaching sessions based on the principles of active teaching and learning
 • Reflect on and analyze their own teaching
 • Practice observation and evaluation of teaching

Content:

The participants will be introduced to theories of learning and teaching, how to activate the students and how to develop teaching sessions.
Furthermore, participants will have the opportunity to test their teaching and observation skills, as each participant will prepare two short teaching sessions between the course modules and conduct the sessions in a small group of participants, where they will receive oral and written feedback. Hence, participants are expected to work between the modules on implementing the points from the course in their short (approximately 20 minutes) sessions.
 

Further Info:

This course is for PhD students only and may count for 2 ECTS points.

The course may NOT be included as an open course in the Lecturer Training Programme. 

Please note: The joint sessions are conducted in English while the individual teaching sessions are held in Danish and English depending on the participants.)

Maximum participants:

24 (24 pladser tilbage)

Instructor:

Pedagogic consultant Anne Skov Jensen - anne.skov@sdu.dk  - SDU Center for Teaching and Learning

Duration:

3 modules with respectively ½ day, 1 day, og ½ day respectively.

Date(s):

23 October 2017 - from 09:00-13:00 - room O95, Campus Odense

25 October 2017 - from 09:00-16:00 - room O95, Campus Odense

31 October 2017 - from 09:00-13:00 - room O95, Campus Odense

Place:

SDU, Campus Odense, room See Tidspunkt

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

1/10 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Ph.d. course: Getting started on your teaching - 27 February, 2 and 7 March 2017

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.


 

Target group:

PhD-students teaching smaller-sized groups.

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Gain knowledge and skills to plan and carry out teaching sessions based on the principles of active teaching and learning
 • Reflect on and analyze their own teaching
 • Practice observation and evaluation of teaching

Content:

The participants will be introduced to theories of learning and teaching, how to activate the students and how to develop teaching sessions.
Furthermore, participants will have the opportunity to test their teaching and observation skills, as each participant will prepare two short teaching sessions between the course modules and conduct the sessions in a small group of participants, where they will receive oral and written feedback. Hence, participants are expected to work between the modules on implementing the points from the course in their short (approximately 20 minutes) sessions.
 

Further Info:

This course is for PhD students only and may count for 2 ECTS points.

The course may NOT be included as an open course in the Lecturer Training Programme. 

Please note: The joint sessions are conducted in English while the individual teaching sessions are held in Danish and English depending on the participants.)

Maximum participants:

24 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Pedagogic consultant Anne Skov Jensen - anne.skov@sdu.dk  - SDU Center for Teaching and Learning

Duration:

3 modules with respectively ½ day, 1 day, og ½ day respectively.

Date(s):

27 February 2017 - from 09:00-13:00 - room O99, Campus Odense

2 March 2017 - from 09:00-16:00 - room O95, Campus Odense

7 March 2017 - from 09:00-13:00 - room O95, Campus Odense

Place:

SDU, Campus Odense, room See Tidspunkt

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

13/2 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

The course is overbooked. If you wish to get on the waiting list, please feel free to contact Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk


Pædagogisk vejledning - Seminar for interne vejledere ved Universitetspædagogikum - 18. januar 2017

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser. 

Målgruppe:

Interne vejledere for deltagere ved Universitetspædagogikum

 

Udbytte:

Formålet med seminaret er at give interne vejledere ved Universitetspædagogikum en introduktion til rollen som intern vejleder.

Indhold:

På seminaret vil vi starte med at præsentere en oversigt over Universitetspædagogikum ved SDU, herunder hvilken rolle den interne vejleder spiller i det samlede forløb. Herefter vil vi gennem oplæg og øvelser gennemgå de vigtigste elementer i pædagogisk vejledning – både indhold og form. Seminaret afrundes med en introduktion til den afsluttende samtale, som deltageren har med sine vejledere samt den efterfølgende pædagogiske udtalelse, som udformes af den interne vejleder.

Yderligere Info:

Kurset afholdes på dansk.

Venligst meld dig til vha. linket nedenfor, af hensyn til catering og indkøb af bog, der uddeles på seminaret.

Antal pladser:

25 (19 pladser tilbage)

Underviser:

Kursusleder for Universitetspædagogikum, lektor Rie Troelsen - riet@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

2½ time

Dato(er):

18. januar 2017, kl. 9.30-12.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale O97

Pris:

Gratis

Deadline:

15/1 - 2017

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Questioning – how it can support learning, teaching and assessment - Campus Odense - 16 January 2017

Aim:

The aim of the course is to substatiate the quality of the teaching and the education at SDU.

Target group:

Teachers with student groups of any size who are looking for ways to develop questioning for learning, teaching and assessment.

Outcomes:

Questioning is often an untapped teaching, learning and assessment resource. Teachers and learners are regularly engaged in asking and answering questions: there are ways to get the most out of this dialogic interaction.

During this course you will have opportunities to: 

 • To further understanding of the role of effective questioning for teaching, learning and assessment.
 • To develop a repertoire of questions for teaching learning and assessment.
 • To engage with and experience enquiries and Socratic questions to develop deeper thinking (afternoon)
 • To consider the rationale for philosophical enquiries and how they may be applicable to your own courses (afternoon)

Content:

Questioning – how it can support learning, teaching and assessment (morning)

 • Review types of questions and identify when they are most applicable for teaching, learning and assessment. Link with theoretical models: constructive alignment SOLO taxonomy and Bloom’s taxonomy.
 • Work with course participants own course examples and identify the role of different types of questions.
 • Practise developing questions for written and oral assessments.
 • Identify ways forward.

Enquiry Using Socratic Questions (afternoon)

Per Jespersen developed a Philosophy for Children  whilst teaching in a small school in Southern Denmark. Mathew Lipman developed another version of ‘Philosophy for Children’ in the US. Both saw philosophy as a way to encourage children and young people to think deeply by engaging with philosophical questions. However the P4C approach is not limited to children and young people and the UK organization SAPERE  offers training in P4C and recognizes its values for all ages.

Philosophy for Children/Communities aims to encourage children (or adults) to think critically, caringly, creatively and collaboratively. It helps teachers build a ‘community of enquiry’ where participants create and enquire into their own questions and learn how to learn in the process’ (http://www.sapere.org.uk/)
 

During this session we will carry out a P4C enquiry and discuss how it could be used in university courses to facilitate deep thinking. We will research findings on the impact of P4C and consider its relevance for adult learners and their teachers. Do not be put off by the title Philosophy for Children, this approach to dialogic enquiry works with all ages.
 

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting 0.5 ECTS or 1 ECTS. See  Duration below.

Course language: English

Please conctact course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, if you have questions regarding the contents of this course.
 

Maximum participants:

10 (5 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, educational consultant - dhu@sdu.dk - Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

This course is offered as a  1 day or a 1 1/2 day course which would then come with 1/2 or 1 ECTS. The Day 2 would be scheduled towards the end of the semester so participants have time to implement the approaches in their courses. If a colleague is not teaching in the Spring Semester they would either just attend Day 1 and accrue 0.5 ECTS or they would postpone Day 2 until they have had the opportunity to incorporate the approaches into their teaching.

The course would comprise the following:

Day 1: Intro to learning and questioning and experiential opportunities to engage with questioning approaches

Implementation of questioning approaches into teaching, learning and/or assessment; reflections on students' engagement and impact on student learning

Day 2 (0.5 day): Share experiences and offer peer feedback. The Day 2 will be arranged on Day 1.

 

Date(s):

Day 1 - 16 January 2017, from 9:00-15:00

Day 2  - half day: To be arranged for those interested .

Place:

SDU, Campus Odense, room Will follow

Price:

Gratis (free)

Deadline:

9/1 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Setting up your course in Blackboard/e-learn.sdu.dk - AFHOLDT

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers and other colleagues who want to enhance the user friendliness of their course site in Blackboard/e-learn.sdu.dk

 

Outcomes:

The more specific aim of this course is for participants to gain the knowledge and skills to construct user friendly course sites in Blackboard/e-learn.sdu.dk.

Content:

In the course we will work with the following:

 • How to provide students with a good overview of the content and features of the course site in order to ease navigation and interaction (user friendliness).
 • How to make the course materials available to students in a logical and well-structured way.
 • How to encourage communication and interaction online.
 • Possibilities for file sharing, working in shared documents and versioning.
 • How to ensure that your course is ready for mobile learning (mobile friendly courses).
 • Useful models for the construction of course sites, including the faculty templates.
   

Further Info:

Course language: English.

Participants are asked to bring their own computers.

The course may be included as an open course in the Lecturer Taining Programme counting for 1/2 ECTS.

Before the course, please read the Principles and recommendations for using Blackboard which can be found at www.sdu.dk/bbguidelines


 

Maximum participants:

16 (10 pladser tilbage)

Instructor:

Senior e-learning advisor Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning
E-learning consultant Christopher Kjær - ckjaer@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

1 day

Date(s):

29 August 2016 - 09:00-15:00

Place:

SDU Campus Odense, room O95

Price:

Gratis (free)

Deadline:

15/8 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Student response systems - brug af online afstemningsværktøjer i undervisningen - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.
 

Målgruppe:

Undervisere, der ønsker en metode til at skabe mere aktivitet i undervisningen. Kurset henvender sig til alle undervisere, og er desuden del af de kurser, der udbydes til deltagere på Universitetspædagogikum.
 

Udbytte:

Det specifikke formål med kurset er at introducere deltagerne for student response systems/online afstemningsværktøjer, og vise eksempler på samt diskutere, hvordan disse kan inddrages i undervisningen. 
 

Indhold:

Modul 1 (face-2-face):
Hvorfor bruge student response systems i undervisningen?

Pædagogiske modeller og timing

 • Præsentation af værktøjer
 • Eksempler på konkret anvendelse
 • Hvordan formulerer man gode spørgsmål?
 • Hvordan anvender du som underviser de studerendes svar?
 • Diskussion af muligheder og udfordringer

Undervejs på modul 1 vil deltagerne få mulighed for selv at blive fortrolig med værktøjerne i en række hands-on øvelser.

Modul 1 afsluttes med, at deltagerne planlægger et konkret forløb, som afvikles inden modul 2.


Modul 2 (online via Adobe Connect):
Deltagerne præsenterer og diskuterer deres erfaringer. Hvad er succeskriterierne? Hvilke udfordringer er der, og hvordan takles disse. Hvordan kommer den enkelte deltager videre?
 

Yderligere Info:

Hjemmearbejde mellem modulerne.
Der vil være forberedelse til modul 1 i form af artikler og klargøring af computer/installering af student response system.
Modul 2 foregår online via webkonferenceprogrammet Adobe Connect.

Kursussprog: Dansk

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 1 ECTS.
 

Antal pladser:

16 (8 pladser tilbage)

Underviser:

Modul 1:

E-læringskoordinator Christopher Kjær - ckjaer@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Modul 2:

E-læringskoordinator Christopher Kjær - ckjaer@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Specialkonsulent Inger-Marie F. Christensen, imc@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

To moduler, tilsammen 8 timer.

Dato(er):

Modul 1: 

23. august 2016  kl. 09.00-15.00

Modul 2:

16. november 2016 kl. 13.00-15.00 (online)

Sted:

Modul 1: SDU, Campus Odense, lokale O95

Pris:

Gratis

Deadline:

8/8 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Studerendes akademiske skrivekompetencer - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.
 

Målgruppe:

Undervisere ved SDU, der er interesseret i at øge deres studerendes akademiske skrivekompetencer.
 

Udbytte:

Hvordan vi som undervisere kan støtte udviklingen af skrivekompetencer.

Indhold:

 Hvorfor er det svært for de studerende at arbejde akademisk? Deltagernes erfaringer samt eksempler på tekster og genremæssige og sproglige greb kommer i spil.

Kursusdeltagere får præsenteret konkrete redskaber, som understøtter og udvikler de studerendes skrivekompetencer. Redskaberne er udarbejdet, så de kan bruges direkte i forskellige typer undervisning.
 

Yderligere Info:

Kursussprog: Dansk

Kurset kan indgå som et åbent kursus i Universitetspædagogikum og tæller 1/4 ECTS.

 

Antal pladser:

20 (13 pladser tilbage)

Underviser:

Bjarne Lind Christensen, læringskonsulent, Lotte Thing Rasmussen, journalist og forskningsbibliotekar, begge fra Syddansk Universitetsbibliotek.

Varighed:

3 timer

Dato(er):

4. oktober 2016 kl. 09.00-12.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale SDUB's undervisningslokale

Pris:

Gratis

Deadline:

26/9 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Teaching and learning with social media - Facebook, Twitter ..... - Established on demand

Aim:

 The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in exploring opportunities to engage learners using social media.

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Review how social media is being used at universities to support teaching, learning and assessment.
 • Explore the opportunities social media may offer your courses.
 • Consider ethical issues associated with using social media as teaching and learning tools.
   

Content:

 • Identifying our starting points – have we already used social media to support our courses, if so how and what is our evaluation of the impact?
 • Introduction to how social media are being used at universities to support teaching and learning.
 • What are you looking for? What do you think social media might offer your courses?
 • Hands on - exploring social media opportunities.
 • Considering ethical issues regarding the use of social media.
   

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for 1/2 ECTS.

This course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  
 

Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Educational consultant Donna Hurford - dhu@sdu.dk - Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

Full day
 

Date(s):

-

Place:

SDU Campus Odense, room -

Price:

Gratis (free)

Deadline:

3/12 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@health.sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Teaching to Celebrate Diversity - an introduction to students as learners - Established on demand

Aim:

The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in addressing students diverse learning needs.  

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to:

 1. Develop awareness of the complex range of factors which may affect student engagement and learning.
 2. Evaluate how to address students’ diverse learning needs through effective course design, teaching, learning and assessment.
 3. Apply a problem identification model and implement changes.
 4. Evaluate the impact of course changes.
   
   

Content:

This course comprises:

A.  One full day course (if you are not teaching during the semester you would just attend A and receive 1/2 ECTS)
B  Independent Work and a half day review (later in semester)


Before the course participants will be invited to provide examples from their university teaching of students' diverse learning needs.These examples may include:

 • students are unfamiliar with how they are expected  to behave and interact in class; 
 • they  may have  a different understanding of academic terminology like ‘critical  evaluation’  to the teacher,
 • they are unfamiliar with the academic writing protocols  expected for their assignments;
 • they cannot work in groups outside of class because of cultural norms;
 • they have other agendas like getting a job in Denmark.

A.   Full day:

 1. Welcome, introductions and course overview
 2. Introduction to Problem/Solution Tree Model
 3. Application of the model to an SDU teacher’s course experiences 
 4. Interactive introduction to research on university students’ learning needs
 5. Work collaboratively and apply problem solving model to participants’ course experiences
 6. Course review and discussion about ways forward
   

B.  Independent Work plus Half Day  Course (later in semester)

 • Independent Work: Participants apply  the Problem/Solution Tree model to their own course; identify possible changes to course design, teaching, learning, assessment; implement changes; collect student feedback and evaluate impact of the change.
   
 • Half Day Course : Participants meet and share their Problem/Solution Tree models and evaluations of the changes they implemented; peer discussion and feedback; identify ways forward.
   

Further Info:

This course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  

Course language: English

This course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for:
A  = 0,5 ECTS
A + B = 1 ECTS

Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Anne Skov Jensen (Pædagogisk konsulent - SDU Universitetspædagogik)
Donna Hurford (Pædagogisk konsulent - SDU Universitetspædagogik)
 

Duration:

1 day (A) or 1,5 days (A + B)

Date(s):

-

Place:

SDU, any Campus, room -

Price:

Gratis (free)

Deadline:

31/12 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

This course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  
 


The Multilingual and Multicultural Classroom: challenges and opportunities - 5 December 2016

Aim:

The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in addressing students diverse learning needs.

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to: 

 1. Develop awareness of the types of linguistic and cultural factors that can be encountered in the international classroom
 2. Familiarise themselves with strategies that exploit diversity to enhance learning
   

Content:

 • Introductions using participatory approaches
 • Activity to share our own perceptions and experiences of teaching in multilingual and multicultural contexts and how such diversity may affect our own practices as well as student engagement and learning 
 • Short introduction to research on the international classroom 
 • Case study approach based on examples of practice from a range of European universities. Through the case studies we will seek to identify relevant strategies that might be applied in our own teaching situations. For example, a group of teachers at a Faculty of Education tested a number of strategies for handling and integrating cultural diversity in a course with 68 students representing 19 different nationalities; strategies ranged from nametags and short intercultural presentations to flexibility in teaching styles. 
 • Course review and discussion about ways forward
   

Further Info:

Feel free to contact course leader Donna Hurford (dhu@sdu.dk) for further information about the course.

This course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for 1/4 ECTS.

Maximum participants:

10 (8 pladser tilbage)

Instructor:

 • Sharon Millar (Professor mso, Institut for Sprog og Kommunikation)
 • Donna Hurford (Pædagogisk konsulent - SDU Universitetspædagogik)

Duration:

Half day.

Date(s):

5 December 2016, from 9:00-12:00

Place:

SDU, Campus Odense, room U82C

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

27/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Tilrettelæggelse af blended learning og fjernundervisning - Start 13. december 2016

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Undervisere, konsulenter og andre, der skal designe og afvikle blended learning og fjernundervisning.

Udbytte:

Målet med kurset er, at deltagerne får viden, færdigheder og kompentencer til at designe og afvikle blended learning og fjernundervisning

Indhold:

Dag 1 face-2-face (6 timer samt forberedelse)
Modeller for blended learning og for fjernundervisning

Opbygning af et godt virtuelt læringsmiljø:

 • Stilladsering af de studerendes læring 
 • Motivation af studerende 
 • Netiquette

Design af eget blended learning eller fjerundervisningsforløb.

Asynkront, online forløb (ca. 5 timer):

 • E-moderator på asynkrone læringsaktiviteter

Dag 2 face-2-face (6 timer samt forberedelse):

 • E-læringsaktiviteter og -platforme
 • Brug af video og quizzer i undervisningen (flipped learning)

Live, online forløb (3 moduler à 2 timer samt forberedelse)

 • Grundkursus i Adobe connect (1 modul à 2 timer)
 • Live, online underviser (2 moduler à 2 timer)

Dag 3 face-2-face (3 timer samt forberedelse)
Deltagerne præsenterer deres kursusdesigns og får feedback

Yderligere Info:

Deltagerne bedes medbringe egen computer til dag 1 og 2.

Min. deltagerantal: 5

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 2 ECTS point

 

Antal pladser:

12 (2 pladser tilbage)

Underviser:

E-læringskonsulent Christopher Kjær, ckjaer@sdu.dk og specialkonsulent Inger-Marie F. Christensen, imc@sdu.dk, begge fra SDU Universitetspædagogik

Varighed:

3 fremmødedage à hhv. 6, 6 og 3 timer + forberedelse
Asynkront, online forløb (ca. 5 timer)
Live, online forløb (3 moduler à 2 timer samt forberedelse)

Dato(er):

Fremmødedag 1 og 2:  13. december og 11. januar kl 9-15. Fremmødedag 3 aftales.

 

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale Følger

Pris:

Gratis

Deadline:

1/12 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Universitetspædagogisk introduktionskursus for nye og/eller eksterne undervisere - 16. december 2016

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

D-VIP / eksterne lektorer uden særlig universitetspædagogisk erfaring.

Udbytte:

Kurset vil give indblik i rammer og strukturer omkring universitetsundervisning. Du vil få et indledende indblik i de pædagogiske strømninger på universitetet, og du vil få mulighed for at tænke dette konkret ind i din egen undervisning.

Indhold:

Dette universitetspædagogiske kursus vil tage udgangspunkt i Constructive Alignment.

Der vil blive arbejdet med

 • Aktiverende læring: ”de bærende principper” for god undervisning på SDU 
 • Læringsmål ifølge Kvalifikationsrammen 
 • VUE og VUF (http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/Ressourcer).

Vi vil arbejde med god formidlingspraksis og tolkning af studieordninger og udformning af study guides / læse- og semesterplaner. I sagens natur – tiden taget i betragtning - på et overordnet, men praksisrelateret niveau, hvor vi diskuterer udmøntning af bærende principper og læringsmål i din egen undervisningspraksis.
 

Yderligere Info:

Du bedes medbringe;

 • relevante dokumenter vedrørende et kursus du skal undervise i (typisk studieordning og evt.  læseplan/semesterplan / study guide)
 • computer/tablet, som kan gå på nettet

Kursussprog: Dansk

Antal pladser:

20 (11 pladser tilbage)

Underviser:

Pædagogisk konsulent Cita Nørgård - cnorgaard@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

1 dag - kl. 9-15.

Dato(er):

16. december 2016 kl. 9-15

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale O97

Pris:

Gratis

Deadline:

8/12 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Universitetspædagogisk introduktionskursus for nye og/eller eksterne undervisere - Vinter-forår 2017

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

D-VIP / eksterne lektorer uden særlig universitetspædagogisk erfaring.

Udbytte:

Kurset vil give indblik i rammer og strukturer omkring universitetsundervisning. Du vil få et indledende indblik i de pædagogiske strømninger på universitetet, og du vil få mulighed for at tænke dette konkret ind i din egen undervisning.

Indhold:

Dette universitetspædagogiske kursus vil tage udgangspunkt i Constructive Alignment.

Der vil blive arbejdet med

 • Aktiverende læring: ”de bærende principper” for god undervisning på SDU 
 • Læringsmål ifølge Kvalifikationsrammen 
 • VUE og VUF (http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/Ressourcer).

Vi vil arbejde med god formidlingspraksis og tolkning af studieordninger og udformning af study guides / læse- og semesterplaner. I sagens natur – tiden taget i betragtning - på et overordnet, men praksisrelateret niveau, hvor vi diskuterer udmøntning af bærende principper og læringsmål i din egen undervisningspraksis.
 

Yderligere Info:

Du bedes medbringe;

 • relevante dokumenter vedrørende et kursus du skal undervise i (typisk studieordning og evt.  læseplan/semesterplan / study guide)
 • computer/tablet, som kan gå på nettet

Kursussprog: Dansk

Antal pladser:

20 (18 pladser tilbage)

Underviser:

Pædagogisk konsulent Cita Nørgård - cnorgaard@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

1 dag - kl. 9-15.

Dato(er):

Dette kursus har endnu ikke nogen fast kursusdato. Hvis du tilmelder dig vil vi, når der er  min. 8 tilmeldte, sende jer en Doodle m hb på fastsættelse af kursusdatoen.

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale Følger

Pris:

Gratis

Deadline:

20/2 - 2017

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Using de Bono´s Thinking Hats to develop problem solving - Established on demand

Aim:

The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

 • Teachers with student groups between 5 and 200 plus who are looking for a wider range of active or participatory learning approaches.
 • This activity could be used in a classroom, lecture theatre or outdoors.

Outcomes:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Engage with and experience ‘Thinking Hats
 • Consider the rationale for ‘Thinking Hats and how it may be applicable to your own courses

 

Content:

Edward de Bono developed ’Six Thinking Hats’ as a way to facilitate meetings so they are constructive rather than adversarial. A variety of businesses and organisations have introduced the approach and companies specializing in mediation and conflict resolution often recommend it, for example http://www.mediationcenter.dk/six-thinking-hats.shtml 

Each hat represents a different mind-set: objective, intuitive, positive, process, negative and creative. Participants have to agree to adopt and maintain their allocated mind-set throughout the meeting. In some situations which hat is being worn by each participant is not made explicit. This slideshare provides an informative introduction to the resource and its applications.

During the session we will practise alternative ways of applying the ‘Thinking Hats’ and consider their application in your courses.
 

Further Info:

This course can be requested by a group of teachers, minimum 4. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  

The course may be included as an open course in the lecturer Training Programme counting for ¼ ECTS-point

Course language: English.


Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant - dhu@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

1/2 day

Date(s):

-

Place:

SDU, any Campus, room -

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

31/12 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

This course can be requested by a group of teachers, minimum 4. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  
 


Vejledning - roller og relationer - start 3. marts 2017

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle undervisere, som vejleder studerende fra førsteårsprojekter til specialer.

Udbytte:

Målet med kurset er, at deltagerne bliver mere bevidste om og i vejledningssituationen. 

Indhold:

Kurset vil omhandle følgende aspekter. 

 • Det første vejledningsmøde – forventningsafstemning og dagsordenssættelse
 • Vejledningsroller - i forhold til forskellige studerende og i forhold til tidspunkt i forløbet
 • Spørgeteknik - hvordan sikrer vi, at det er de studerende der taler mest (og relevant) ved et vejledningsmøde?
 • Vejledningens art - hvornår er det faglig vejledning, og hvornår er det ikke?


Kurset består af tre dele:

 1. Modul 1: online introduktion til kursets mål og struktur
 2. Mellemperiode: deltagerne læser og gennemser materiale om vejledningsstrategier og -roller. Materialet vil blive uploadet til en Blackboard side. Deltagerne bedes ligeledes at uploade en beskrivelse af egen vejledningspraksis på Bb samt kommentere på andres.
 3. Modul 2: Tilstedeværelsesmodul, som består af øvelser, diskussioner og udveksling af erfaringer. Deltagerne forventes at deltage aktivt både før og under kurset, idet man som forberedelse til kurset vil blive bedt om at bidrage til udviklingen af forskellige vejledningscases.

Yderligere Info:

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 3/4 ECTS point

Antal pladser:

20 (19 pladser tilbage)

Underviser:

Lektor Rie Troelsen - riet@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

Modul 1: 1/2 time (online)
Modul 2: 3 1/2 time (fremmøde)
 

Dato(er):

3. marts kl. 12.30-13.00 (online)

27. marts kl. 9.00-12.30 (fremmøde)

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale O94 (27. marts)

Pris:

Gratis

Deadline:

23/2 - 2017

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Academic Writing - established on demand

Aim:

SDU offers courses in academic writing for employees. The courses are established on demand (min. 6 participants) and are tailored to the specific group in collaboration with the instructor. The course options currently available are Academic Essays and Reports, Research Proposals, Research Methods, Writing Dissertations and Writing for Journals. Within these courses the participants may come to have a better understanding of punctuation, unity, coherence and logical order, plagiarism and paraphrasing, grammar etc.

Contact Lisbeth Nylandsted with additional questions in relation to the academic writing courses or if you wish to create a course tailored to your needs.
 

Target group:

Academic staff

Content:

Potential Academic Writing Courses:

Academic Essays and Reports
This course will cover the basics of writing academic essays and reports. Participants will learn how to clearly and concisely introduce, discuss and conclude reports and essays. By the end of the course participants will produce an academic essay that is relevant to their field of study/work.

Topics in this course include:
• Paragraph Structure
• Punctuation
• Unity, Coherence, and Logical Order
• Using Research in an Essay
• Research Ethics
• Bibliographies
• Citing Sources
• Plagiarism and Paraphrasing
• Basic Grammar for Academic Essays and Report
Other topics may be added at the request of the participants

Research Proposals
This course will focus on the basics of writing research proposals in English. Participants will complete a research proposal that is ready for submission by the end of the course. Additionally, students will become more proficient in the following areas:
• Punctuation
• Paragraph Structure
• Unity, Coherence, and Logical Order
• Discussing methodology
• Basic Grammar for Research Proposals
• Presenting
• Plagiarism and Paraphrasing
• Discussing research dissemination
Other topics may be added at the request of the participants

Research Methods
This course is for those who want to use and better understand how to use the resources available in English. Participants will become familiar with sources that can be used in their research/work. By the end of the course, participants will have resources that will help them on a current or upcoming project.

Some of the topics that will be covered are:
• Finding reliable sources
• Research Ethics
• Techniques of data collection
• Using interviews in your research
• Critically assessing research
• Bibliographies
• Plagiarism and Paraphrasing
• Citing Sources
Other topics may be added at the request of the participants


Writing Dissertations (Could also be called ‘Academic Writing for PhD Students’)
This course will prepare students for writing dissertations. Participants in this course should planning to start or currently in the process of writing a dissertation. The tools gained in this course will allow the participants to present their research in a clear manner.

Topics for this course will include:
• Writing abstracts
• Introductions
• Research Ethics
• Plagiarism and Paraphrasing
• Punctuation
• Unity, Coherence, and Logical Order
• Presenting and Discussing Findings
• Written Academic Language
• Bibliographies
• Grammar for Dissertations
• Citations and Referencing
Other topics may be discussed at the requests of the participants

Writing for Journals
Participants in this course will work on a journal article that they are preparing for publication. The course will cover a variety of important issues and topics as the participants strengthen their Academic Journal Writing Skills.

Topics will include:
• Writing abstracts
• Introductions
• Research Ethics
• Punctuation
• Unity, Coherence, and Logical Order
• Presenting and Discussing Findings
• Written Academic English
• Plagiarism and Paraphrasing
• Annotated Bibliographies
• Grammar for Dissertations
• Citations and Referencing
Other topics may be discussed at the request of the participants

 

 

Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Tamara McGee Andersen/International Communication A/S

Duration:

2 hours a week over 7 weeks

Date(s):

-

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room Announces later

Price:

Gratis (free)

Deadline:

31/12 - 2016

Contact person:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

-


Danish Language Programme

Aim:

This programme aims at giving the participant the opportunity to learn or improve his or her Danish skills in order to ensure the best possible interaction at the workplace as well as in the social life in Denmark.

Target group:

The target group is newly employed foreign employees, or employees who have been appointed within the last couple of years and who have not completed the Danish Language Programme for foreign adults. Any spouse or partner to the employee will receive the same offer.

Content:

The Programme is meant to suit the participant’s ambitions, knowledge and daily life. The participant will be invited to an assessment talk with a language consultant. During this talk a teaching plan and programme will be outlined for the participant. The teaching will take place in groups of about eight people who match each other in both level and objective. The participant commits him or herself to participating in the courses, and to take the tests that are a part of the programme.

Further Info:

You can register any time.

Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Language consultants from LærDansk

Duration:

Average of four lessons each week

Date(s):

-

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room University of Southern Denmark, Odense

Price:

Free

Deadline:

31/12 - 2016

Contact person:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

You can register any time - please contact Carolin Lemke Jensen, clj@sdu.dk


Engelskundervisning for VIP/ English teaching for VIP - Spring 2017

Formål:

Dette undervisningsforløb er et individuelt tilrettelagt tilbud målrettet videnskabeligt personale, der ikke underviser på engelsksprogede uddannelser, og som dermed heller ikke deltager i certificeringsprogrammet, ”Teaching in English at SDU”. Målet er at give deltagerne mulighed for at udvikle deres engelskkompetencer fx i forbindelse med møder på engelsk, vejledning af studerende, afholdelse af MUS, skrivning af artikler, konferenceaktiviteter og lignende.

Purpose: This teaching session is an individually tailored offer directed to VIPs at SDU who do not teach programmes taught in English; and who therefore do not participate in the certification programme “Teaching in English at SDU”. The goal is to provide the participants with an opportunity for improving their English proficiency in connection to, for instance, meetings in English, student advising, MUS interviews, writing of articles, conference activities and the like.

Målgruppe:

Videnskabeligt personale

Target Group: VIPs

Udbytte:

Der udarbejdes en individuel læringsplan og målbeskrivelse for deltageren.

Benefit: Each participant will receive an individual teaching plan based on his/ her goals.

Indhold:

Kurset varierer mellem 6 individuelle lektioner og 4 fælles lektioner. Forløbet tilrettelægges og målrettes deltagernes individuelle og kollektive behov.

Content: The course includes six individual lessons and four group sessions (two sessions at a time). The course is tailored towards the needs of both the individual and the group.

Antal pladser:

35 (25 pladser tilbage)

Underviser:

Ekstern lektor, Karina Carmen Musaeus Schwartz-Arndal og ekstern lektor, Aurelia Nina Chatelain

Varighed:

10 lektioner

10 lessons

Dato(er):

Kurset starter i uge 6 2017. Specifikke datoer og tidspunkter aftales med deltagerne.

The course begins in week 6 2017. Specifik dates and times is sceduled in collaboration with the participants.

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Udmeldes senere

Pris:

Gratis

Deadline:

15/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

English courses in the Campus cities - etablished on demand

Formål:

-

Målgruppe:

Der tilbydes engelskkurser i alle campusbyer. Vi oplevede i efterårssemestret, at tilmeldingen til de enkelte hold i byerne var begrænset. Derfor vil det fremadrettet være muligt at få oprettet et hold, hvis man er en gruppe på mindst 6 personer i den enkelte by, der er interesseret i et kursusforløb. For yderligere info og tilrettelæggelse, kontakt Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk

 

Indhold:

-

Yderligere Info:

-

Antal pladser:

1 (0 pladser tilbage)

Underviser:

International Communication ApS

 

Varighed:

Kurserne bliver udbudt som korte forløb. Hvert kursus er målrettet et bestemt kommunikativt behov og har typisk et omfang på 2 timer om ugen i 8 eller 10 uger. Kurserne giver mulighed for at arbejde med materialer/cases fra ens daglige arbejde.

Dato(er):

See further info

Sted:

Udmeldes senere, lokale Udmeldes senere

Pris:

Gratis (free)

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

This course is overbooked. Please contact Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk ,for further information.


Tailor-made English courses for individual departments at SDU - etablished on demand

Formål:

-

Målgruppe:

Der er mulighed for at få tilrettelagt et særligt målrettet forløb med engelskundervisning tilpasset jeres afdeling/enhed - kontakt Lisbeth Nylandsted for yderligere info og tilrettelæggelse.

Indhold:

Aftales med den enkelte afdeling, men ofte vil indholdet på skræddersyede kurser svare til indhold i øvrige udbudte kurser, blot er kursisterne her en enkelt afdelings medarbejdere. Fordelen ved at tage et skræddersyet kursus kan f.eks. være, at alle i afdelingen får samme type kursusindhold, samt at indholdet skræddersyes den enkelte afdelings ønsker og behov.
 

Yderligere Info:

Før kursusstart vil deltagerne modtage en sprogtest og en behovsanalyse, som kan hjælpe med at afdække de præcise ønsker og behov, samt sprogligt niveau i henhold til CEFR skalaen
 

Komptencer efter afsluttede moduler: Med baggrund i afdelingens kompetencer inden start og ønsker til kursusindholdet, aftales de forventede slut-kompetencer med den enkelte afdeling

Antal pladser:

1 (0 pladser tilbage)

Underviser:

International Communication A/S

Varighed:

16-20 timer fordelt på 8-10 uger afhængigt af niveau og mål. Det forventes at deltagerne:

 • Medbringer konkrete eksempler og cases på kommunikationssituationer fra deres arbejdsdag på SDU, idet undervisningen tager udgangspunkt i autentiske arbejdssituationer.
 • Bruger tid på hjemmearbejde imellem hver mødegang.
 • Skriver og taler engelsk jævnligt, og aktivt øver de fokusområder, som arbejdes med på kurset.

Dato(er):

-

Sted:

All campuses, lokale Announced later/Udmeldes senere

Pris:

Gratis

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

This course is overbooked. Please contact Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk ,for further information.


Kursus i projektarbejde for TAP forår 2017

Formål:

Formålet med kurset i projektarbejde for TAP er, at deltagerne kan udføre projekter, så de skaber den ønskede værdi.

Mange opgaver på SDU bliver løst med en projektorienteret arbejdsform. Projekter er en velkendt og let tilgængelig måde at løse tværgående samarbejdsopgaver på. Samtidig vil der i en kompleks organisation med mange modsatrettede interesser opstå udfordringer, som den projektansvarlige skal kunne håndtere på de relevante organisatoriske niveauer i organisationen. Eksempler på udfordringer er:

 • at skabe motivation for deltagelse i projektet
 • at afstemme forventninger med resultatet
 • at sikre overgang til drift
 • at balancere mange og skiftende interesser
 • at holde momentum i projektet sammen med alle de øvrige bolde, der er i luften

Målgruppe:

For administrative medarbejdere på SDU, der arbejder med projekter eller projektlignende opgaver.

Udbytte:

Kurset tilbyder en refleksiv og praktisk orienteret tilgang til projektarbejde, der er tilpasset SDU som organisation. Efter deltagelse i kurset vil deltagerne selvstændigt kunne organisere, planlægge og udføre projekter eller projektlignende opgaver.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset

 • have kendskab til og færdigheder i brug af udvalgte projektredskaber
 • have færdigheder i målformulering
 • kunne vælge hensigtsmæssig fremgangsmåde til projektets udførelse
 • kunne tilrettelægge et projekt eller en projektlignende opgave, så projektet kan skabe den ønskede værdi
 • have grundlæggende projektfærdigheder til at udføre projekter
 • kunne udlede egen læring til tilrettelæggelse og udførelse af næste projekt

Indhold:

Kurset løber over fire hele dage.

Det er en forudsætning for deltagelse, at deltagerne har et projekt eller en projektlignende opgave, som enten er i gang, eller som skal i gang, og som indebærer håndtering af flere interessenter og løbende forventningsafstemning af ønsket resultat og indsats.

Kurset er opbygget som en vekselvirkning mellem korte oplæg, praksiseksempler og øvelser. Øvelserne er koblet til deltagerens løbende udvikling af eget projekt. Vægten er på projekters udførelse i praksis på SDU.

Mellem kursusdagene vil der være hjemmeopgaver, der bliver drøftet på næste kursusdag. Udvalgte artikler bliver anbefalet som baggrund for deltagelse.
Kurset tager afsæt i principper fra både systemisk og socialkonstruktionistisk teori og praksis og fra mere styringsorienterede metoder.

Program

De fire kursusdage har forskellige overordnede temaer, der hænger sammen med de forskellige faser i et projekt

 • Start af projekt og målsætning
 • Valg af fremgangsmåde
 • Planlægning
 • Udførelse eller initiering og implementering

Det er kursets tilgang til projektledelse, at implementering begynder helt fra projektets opstart. Sker eksempelvis målformulering løsrevet fra implementering, vil projektet erfaringsmæssigt risikere ikke at skabe den ønskede værdi. Ligeledes kan det i arbejdet med implementering være relevant at vende tilbage for at præcisere projektets målsætning. Der sker interaktion mellem faserne, og projekter udmønter sig ikke i en kronologisk rækkefølge, der følger en masterplan.

Datoer samt indholdet på hver enkelt kursusdag findes i informationsfolder, som findes på SDUnet via dette link eller fås ved henvendelse til Camilla Bernsdorf, cb@sdu.dk.
 

Yderligere Info:

 Læs mere om kurset i informationsfolderen, som du finder på SDUnet.

Antal pladser:

6 (0 pladser tilbage)

Underviser:

HR-service, HR Udvikling:
Organisationskonsulent Carsten Salling, casal@sdu.dk, tlf. 21321663

IT-service, Projektafdelingen
Projektleder Nisrin Adel Hamad, niha@sdu.dk, tlf. 65502954

Varighed:

4 dage á 7 timer

Dato(er):

9. januar, 17. januar, 1. februar og 7. februar 2017. Alle dage kl. 9-16.

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, lokale Se SDUnet

Pris:

4.000 kr.

Deadline:

14/12 - 2016

Ansvarlig:

Camilla Bernsdorf - email: cb@sdu.dk

Kurset er fyldt op. Kontakt venligst Camilla Bernsdorf på cb@sdu.dk,hvis du ønsker at komme på venteliste.


Svesken på disken – Kursus i direkte og klar kommunikation, uden at træde på andre - den 23. november og 5. december

Formål:

Kurset i klar kommunikation giver værktøjer til at være tydelig i din kommunikation og sætter fokus på vigtigheden af at sige til og fra. Du får trænet din evne til at tale om det, der gør en reel forskel.

Målgruppe:

Dette kursus henvender sig til alle, der har oplevet ikke at få sagt det, de gerne ville, eller fik sagt for meget. Kurset er for dig, der ønsker at få mere ud af din kommunikation og opnå større gennemslagskraft og glæde i dine relationer.

Indhold:

Vores kursus i klar kommunikation indeholder:

 • Kommunikative rettigheder
 • Træd i karakter, uden at træde på andre
 • Hvordan er min kommunikation?
 • Hvad vil jeg egentlig sige og til hvem?
 • Kommunikation, der bidrager
 • Situationer, relationer og kommunikation
 • Hvilke kommunikative spil indgår jeg i?

Undervisningsformen veksler mellem korte oplæg kombineret med dialog og øvelser, der omsætter teori til handling.

Antal pladser:

20 (7 pladser tilbage)

Underviser:

Mads Lønnerup, Supplement A/S

Varighed:

1 1/2 dag

Dato(er):

23. november fra kl. 09.00-16.00 og den 5. december fra kl. 09.00-12.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.04 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

2900 kr. - Kurset kan indgå i forløb med støtte fra kompetencefonden

Deadline:

10/11 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Introduction day for new academic employees (English) - 14th of November 2017

Aim:

To provide new employees with an introduction to important aspects of SDU as a workplace.

Target group:

New employees (English)

Outcomes:

 • You will learn about your possibilities and rights as an employee at SDU.
 • You will learn how to search for information about areas that will help your work life at SDU.
 • You will learn about what kind of institution SDU is and gain insight into SDU’s strategy, organization and tasks.
 • You will meet other new employees and obtain an insight into the different groups of employees at SDU.

Content:

An introduction to:

 • SDU as an organization
 • The services provided by the Researcher Service
 • Holiday and other relevant issues concerning your employment
 • The salary system and union representatives
 • Employee benefits
 • The services provided by the International Staff Office
 • The Library at SDU
 • The Legal Office
 • The Danish Language Training Programme
 • Information from SDU Center for Teaching and Learning
 • A guided tour around campus

 

Maximum participants:

25 (25 pladser tilbage)

Instructor:

Various

Duration:

One day from 9 am to 4 pm

Date(s):

14th of November from 9 am to 4 am

Place:

University of Southern Denmark, room O99 - Campus Odense

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

31/10 - 2017

Contact person:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Sign up here

Introduction day for new academic employees (English) - 19th of September 2017

Aim:

To provide new employees with an introduction to important aspects of SDU as a workplace.

Target group:

New employees (English)

Outcomes:

 • You will learn about your possibilities and rights as an employee at SDU.
 • You will learn how to search for information about areas that will help your work life at SDU.
 • You will learn about what kind of institution SDU is and gain insight into SDU’s strategy, organization and tasks.
 • You will meet other new employees and obtain an insight into the different groups of employees at SDU.

Content:

An introduction to:

 • SDU as an organization
 • The services provided by the Researcher Service
 • Holiday and other relevant issues concerning your employment
 • The salary system and union representatives
 • Employee benefits
 • The services provided by the International Staff Office
 • The Library at SDU
 • The Legal Office
 • The Danish Language Training Programme
 • Information from SDU Center for Teaching and Learning
 • A guided tour around campus

 

Maximum participants:

25 (25 pladser tilbage)

Instructor:

Various

Duration:

One day from 9 am to 4 pm

Date(s):

19th of September from 9 am to 4 am

Place:

University of Southern Denmark, room O99 - Campus Odense

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

5/9 - 2017

Contact person:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Sign up here

Introduction day for new academic employees (English) - 7th of June 2017

Aim:

To provide new employees with an introduction to important aspects of SDU as a workplace.

Target group:

New employees (English)

Outcomes:

 • You will learn about your possibilities and rights as an employee at SDU.
 • You will learn how to search for information about areas that will help your work life at SDU.
 • You will learn about what kind of institution SDU is and gain insight into SDU’s strategy, organization and tasks.
 • You will meet other new employees and obtain an insight into the different groups of employees at SDU.

Content:

An introduction to:

 • SDU as an organization
 • The services provided by the Researcher Service
 • Holiday and other relevant issues concerning your employment
 • The salary system and union representatives
 • Employee benefits
 • The services provided by the International Staff Office
 • The Library at SDU
 • The Legal Office
 • The Danish Language Training Programme
 • Information from SDU Center for Teaching and Learning
 • A guided tour around campus

 

Maximum participants:

25 (25 pladser tilbage)

Instructor:

Various

Duration:

One day from 9 am to 4 pm

Date(s):

7th of June from 9 am to 4 am

Place:

University of Southern Denmark, room O95 - Campus Odense

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

24/5 - 2017

Contact person:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Sign up here

Introduction day for new academic employees (English) - 8th of February 2017

Aim:

To provide new employees with an introduction to important aspects of SDU as a workplace.

Target group:

New employees (English)

Outcomes:

 • You will learn about your possibilities and rights as an employee at SDU.
 • You will learn how to search for information about areas that will help your work life at SDU.
 • You will learn about what kind of institution SDU is and gain insight into SDU’s strategy, organization and tasks.
 • You will meet other new employees and obtain an insight into the different groups of employees at SDU.

Content:

An introduction to:

 • SDU as an organization
 • The services provided by the Researcher Service
 • Holiday and other relevant issues concerning your employment
 • The salary system and union representatives
 • Employee benefits
 • The services provided by the International Staff Office
 • The Library at SDU
 • The Legal Office
 • The Danish Language Training Programme
 • Information from SDU Center for Teaching and Learning
 • A guided tour around campus

 

Maximum participants:

25 (25 pladser tilbage)

Instructor:

Various

Duration:

One day from 9 am to 4 pm

Date(s):

8th of February from 9 am to 4 am

Place:

University of Southern Denmark, room O98 - Campus Odense

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

25/1 - 2017

Contact person:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Sign up here

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 10. oktober 2017

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Udbytte:

 • Du får viden om dine muligheder og rettigheder som medarbejder på SDU.
 • Du får kendskab til at søge information om det, der letter din dagligdag på SDU.
 • Du får forståelse for, hvad SDU er for en institution og får indsigt i SDU’s strategi, organisation og opgaver.
 • Du møder andre nyansatte og får et indtryk af, hvilke forskellige medarbejdergrupper, der er på SDU.

 

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

25 (25 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

10. oktober kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

26/9 - 2017

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 12. december 2017

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Udbytte:

 • Du får viden om dine muligheder og rettigheder som medarbejder på SDU.
 • Du får kendskab til at søge information om det, der letter din dagligdag på SDU.
 • Du får forståelse for, hvad SDU er for en institution og får indsigt i SDU’s strategi, organisation og opgaver.
 • Du møder andre nyansatte og får et indtryk af, hvilke forskellige medarbejdergrupper, der er på SDU.

 

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

25 (25 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

12. dec kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

29/11 - 2017

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 13. december 2016

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Udbytte:

 • Du får viden om dine muligheder og rettigheder som medarbejder på SDU.
 • Du får kendskab til at søge information om det, der letter din dagligdag på SDU.
 • Du får forståelse for, hvad SDU er for en institution og får indsigt i SDU’s strategi, organisation og opgaver.
 • Du møder andre nyansatte og får et indtryk af, hvilke forskellige medarbejdergrupper, der er på SDU.

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

40 (12 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

13. december kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

28/11 - 2016

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 21. juni 2017

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Udbytte:

 • Du får viden om dine muligheder og rettigheder som medarbejder på SDU.
 • Du får kendskab til at søge information om det, der letter din dagligdag på SDU.
 • Du får forståelse for, hvad SDU er for en institution og får indsigt i SDU’s strategi, organisation og opgaver.
 • Du møder andre nyansatte og får et indtryk af, hvilke forskellige medarbejdergrupper, der er på SDU.

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

25 (25 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

21. juni kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

7/6 - 2017

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 24. januar 2017

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Udbytte:

 • Du får viden om dine muligheder og rettigheder som medarbejder på SDU.
 • Du får kendskab til at søge information om det, der letter din dagligdag på SDU.
 • Du får forståelse for, hvad SDU er for en institution og får indsigt i SDU’s strategi, organisation og opgaver.
 • Du møder andre nyansatte og får et indtryk af, hvilke forskellige medarbejdergrupper, der er på SDU.

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

25 (25 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

24. januar kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

10/1 - 2017

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 7. marts 2017

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Udbytte:

 • Du får viden om dine muligheder og rettigheder som medarbejder på SDU.
 • Du får kendskab til at søge information om det, der letter din dagligdag på SDU.
 • Du får forståelse for, hvad SDU er for en institution og får indsigt i SDU’s strategi, organisation og opgaver.
 • Du møder andre nyansatte og får et indtryk af, hvilke forskellige medarbejdergrupper, der er på SDU.

 

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

25 (25 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

7. marts kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

22/2 - 2017

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 9. maj 2017

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Udbytte:

 • Du får viden om dine muligheder og rettigheder som medarbejder på SDU.
 • Du får kendskab til at søge information om det, der letter din dagligdag på SDU.
 • Du får forståelse for, hvad SDU er for en institution og får indsigt i SDU’s strategi, organisation og opgaver.
 • Du møder andre nyansatte og får et indtryk af, hvilke forskellige medarbejdergrupper, der er på SDU.

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

25 (25 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

9. maj kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

24/4 - 2017

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Excel - Præsentation i Excel - 17. maj 2017

Formål:

Kursets formål er at gøre deltagerne bedre til at præsentere data i Excel på en effektiv og mere visuelt tilfredsstillende måde.

Målgruppe:

Denne workshop henvender sig specielt til deltagere, der skal bruge Excel til at præsentere data i form af tabeller, diagrammer og andre visuelle hjælpemidler for andre.

Udbytte:

Deltagerne vil efter kurset mere effektivt kunne præsentere data i Excel i f.eks. diagrammer, tabeller og lignende – samt kunne integrere med andre præsentationsprogrammer som f.eks. PowerPoint.

Indhold:

Kurset vil veksle mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. I samarbejde med kursisterne vil bl.a. følgende emner kunne behandles:

• Formatering af regneark
• Oprettelse af tabeller – herunder pivottabeller
• Celle- og tabeltypografier
• Brug af temaer i Excel og PowerPoint
• Diagrammer i Excel og PowerPoint
• Indsæt Excel data og diagrammer i PowerPoint – herunder kæder mellem programmerne
• Animation af diagrammer i PowerPoint
• Brug PDF med Excel
 

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Ruby Training ApS

Varighed:

1 dag

Dato(er):

17. maj, kl. 9.00-16.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab 2.0.08

Pris:

1.200 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

3/5 - 2017

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

Excel for sekretærer - 15. marts 2017

Formål:

At gøre deltagerne i stand til at udnytte Excel effektivt til de daglige arbejdsopgaver som sekretærer

Målgruppe:

Administrative medarbejdere der benytter Excel til at arbejde med skemaer og tabeller, brevfletning og andre ikke nødvendigvis økonomiske funktioner i dagligdagen.

Udbytte:

Viden og færdigheder:

 •  kender til de gængse begreber og metoder i Excel
 •  kan udarbejde tabeller og skemaer i Excel
 •  kan anvende simple formler og funktioner
 •  kan analysere data med sortering, filtre, tabeller
 •  kan præsentere data på en inspirerende måde ved hjælp af Excels formateringsmuligheder
 •  Kan bruge data fra Excel i rapporter og andre dokumenter

Kompetencer:

 •  kan anvende Excel i det daglige sekretærarbejde
 •  kan komme med gode råd til kolleger/brugere/ om brugen af Excel

 

Indhold:

Kurset vil være en blanding af oplæg og praktiske øvelser med f.eks. følgende indhold, som vil blive endelig fastlagt i et samarbejde med kursisterne:
• Almindelige formler
• Oprettelse af skemaer og lister i Excel
• Formatering af tekst og tal – skrifttyper, fremhævelser, farver og streger
• Brug af tekst og billedrammer
• Import af tekstfiler
• Opdel tekst i kolonner
• Sortering af lister
• Filtrering af lister
• Subtotaler
• Sideopsætning og udskrift
• Tekstfunktioner – sammensæt eller adskil tekst mellem flere kolonner
• Integration med Word – herunder brevfletning

 

 

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Ruby Training ApS

Varighed:

1 dag

Dato(er):

15. marts, kl. 9.00-16.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab 2.0.08

Pris:

1.200 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

2/3 - 2017

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

Korte online-kurser i Lync og Outlook

Formål:

-

Målgruppe:

Kurset henvender sig til medabejdere der:

- Har en PC med Lync installeret
(Dette kursus er ikke for dig der kun har en bordtelefon eller anvender MAC)

- Har tilsluttet et headsæt til pc'en.
- Kan modtage undervisning på dansk

Indhold:

Online kurser i brug af Lync og Outlook.
Små korte kurser på 30 min, hvor et bestemt emne om du kan bruge i din hverdag, vil blive gennemgået.
 

Du deltager via din pc, så  der er ingen transporttid.
 

Du kan finde alle kurserne samt yderligere informationer her

Antal pladser:

0 (0 pladser tilbage)

Underviser:

IT-koordinator Inge Hansen,  IT-service

Varighed:

30 min.

Dato(er):

Tirsdage kl. 9.00-9.30

Se kalender med datoer for kursus og tilmeld dig her

Sted:

-, lokale Online

Pris:

Gratis

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

-


Outlook, videregående - 15. december 2016

Formål:

Dette kursus vil hjælpe dig med en forståelse af, hvordan du ved hjælp af Outlook kan automatisere mange opgaver. Det betyder for dig, at du efter kurset kan gøre brug af endnu flere muligheder i Outlook, der gør en del af arbejdet for dig.

Alle vejledninger ligger på http://help.sdu.dk

Målgruppe:

Medarbejdere, der ønsker at tilpasse Outlook til helt personlige krav/ønsker for at gøre arbejdsdagen så nem som muligt.

Kurset er beregnet til Windows-brugere.

Indhold:

Indbakke:

 • E-mail skabeloner – hvordan kan dette gøres? Vi ser på flere forskellige måder at lave skabeloner på og genbruge tekst
 • Ekstra postkasser
 • Tilbagemeldinger på spørgsmål via mail (responsknapper)
 • Store e-mails
 • Opfølgningsflag
 • Rettelser af eksisterende emails
 • Hurtig start
 • Favoritter
 • Skift emailsignatur
 • Global adressebog
 • Genveje

Kalender:

 • Farvekategorier
 • Arbejde struktureret med kalenderen

Opgaver:

 • Arbejde med opgaver for at effektivisere arbejdsdagen og undgå de gule sedler.
 • Oprette opgaver på forskellige måder
 • Sammenhæng mellem opgaver og kalender
 • Rettigheder

 Kontaktperson:

 • Oprette kontaktpersoner
 • Oprette distributionsliste
 • Redigering af globale distributionslister og opsætning af adressebog.
 • Dele distributionslister

Webmail:

Deltagernes egne spørgsmål.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i deltagernes hverdag. Deltagerne opfordres derfor til at medbringe dagligdags eksempler på ting, der er svære eller tidskrævende i Outlook.

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

Antal pladser:

14 (4 pladser tilbage)

Underviser:

IT-koordinator Inge Hansen, IT-service

Varighed:

5½ time

Dato(er):

15. december, kl. 9.30-15.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab 2.2.03

Pris:

Gratis

Deadline:

6/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted Andersen - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

PURE-basis - 8. marts 2017

Formål:

Kurset har til formål at give en præsentation af forskningsregistreringssystemet Pure, de overordnede formål med brugen af Pure på SDU samt en kort introduktion til den Bibliometriske Forskningsindikator.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på SDU der benytter Pure, herunder forskere, sekretærer og studentermedhjælpere.

Udbytte:

 •  Deltagerne vil på kurset få kendskab til de generelle funktioner i Pure, lære hvordan publikationer, aktiviteter og presseklip indberettes samt, hvilke informationer man skal være særligt opmærksom på at få inkluderet på en indberetning. 
 •  Deltagerne vil i løbet af kurset få en overordnet indsigt i arbejdsgangene i Pure, og deres egen rolle heri. Det sker bl.a. ved gennemgang af workflowet for en almindelig publikation i Pure.
 • Der gives en kort introduktion til den Bibliometriske Forskningsindikator og BFI-systemet, hvor deltagerne bl.a. vil få indsigt i sammenhængen mellem Pure og BFI.

Indhold:

Kurset vil bestå af oplæg fra underviseren. Der vil undervejs og til sidst være mulighed for diskussion på baggrund af deltagernes spørgsmål og erfaringer.

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Bibliotekar Lone Grip, Syddansk Universitetsbibliotek, Campus Odense.

Varighed:

3 timer

Dato(er):

8. marts, kl. 9.00-12.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale SDU Cortex Lab 2.2.03

Pris:

gratis

Deadline:

22/2 - 2017

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted Andersen - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

PURE-rapportudtræk - 26. april 2017

Formål:

Kurset har til formål at gøre deltagerne fortrolige med rapport-modulet i Pure, således at deltagerne selv kan definere og trække en række forskellige rapporter.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på SDU der benytter rapport-modulet i Pure (Dette kræver særlige rettigheder).

Udbytte:

 • Deltagerne vil på kurset få kendskab til rapport-modulet og dets overordnede principper. De vil gennem demonstration af opsætning af forskellige rapporter få kendskab til hvordan rapporter defineres, gemmes og deles.
 • Kurset vil give deltagerne en overordnet ide om, hvilke muligheder og begrænsninger rapport-modulet har.
 • Deltagerne vil desuden få en ide om hvilke potentielle fejlkilder rapporter trukket fra Pure kan indeholde.

 

Indhold:

Kurset vil bestå af oplæg fra underviseren. Der vil undervejs og til sidst være mulighed for diskussion på baggrund af deltagernes spørgsmål og erfaringer, samt mulighed for at få vejledning til at udarbejde egne specifikke rapporter såfremt tiden tillader det.

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

 

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Bibliotekar Lone Grip, Syddansk Universitetsbibliotek, Campus Odense.

Varighed:

3 timer

Dato(er):

26. april, kl. 9.00-12.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale SDU Cortex Lab 2.2.03

Pris:

gratis

Deadline:

12/4 - 2017

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted Andersen - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

At lære og at huske - brug hele hovedet - 31. oktober

Formål:

Konstante forandringer, nye udfordringer og nye opgaver! Dette kræver, at du hele tiden lærer nyt – og helst også husker det. Formålet med kurset er at give dig indsigt i væsentlige teknikker og værktøjer, når du skal lære nyt og huske det.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Indhold:

Information er nutidens handelsvare, hvilket stiller krav til at lære og huske hurtigere og mere effektivt.
Måden du lærer på hænger tæt sammen med måden du husker på. Desværre følger der jo ikke en brugsvejledning med din hjerne, men der eksisterer til gengæld en lang række teknikker. Dette kursus vil belyse de teknikker, der kan give dig det daglige forspring.
 

Kursuselementer:

 • Motivation

- indre og ydre motivation

 • Koncentration

- ryd det mentale skrivebord

- intervaltræning

- primetime

- tabt koncentration

 • Læseteknik og læsestrategi

- skimming

- normallæsning / hurtiglæsning

- dybdelæsning / nøgleord

 • Hukommelse

- korttids- og langtidshukommelse

- glemselsdiagram

- hukommelsestyper

 • Notatteknik

- krav til notater

- de syv trin i notatskrivning

- notatark

- mindmap

 • Afslutning

Hvordan kommer vi videre?

Antal pladser:

21 (14 pladser tilbage)

Underviser:

Mads Lønnerup,  Supplement A/S

Varighed:

1 dag

Dato(er):

31. oktober fra kl. 09.00-16.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.04 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

2100 kr. - Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

30/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

MUS-kursus for ledere (TAP) - 1. februar 2017

Formål:

Formålet med kurset er, at deltagerne kan holde en god og struktureret medarbejderudviklingssamtale, der giver grundlag for fortsat kompetenceudvikling af medarbejderen.

Målgruppe:

Ledere, der vil udvikle deres medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og ledere, der skal afholde MUS for første gang.

Indhold:

Kurset handler om, hvordan du som leder forbereder, afholder og følger op på medarbejderudviklingssamtaler.
Der vil være en gennemgang af de mere grundlæggende forhold, som lederen skal have afklaret for at holde en professionel samtale – herunder forberede rammer,
materialer, dagsorden, referat og opfølgning. Kurset vil desuden give deltagerne kendskab til forskellige måder at gennemføre selve samtalen på – herunder forventningsafstemning i forhold til samtalen, refleksion over samarbejdet mellem medarbejder og leder, og feedback fra leder til medarbejder og fra medarbejder til leder.
Kurset bliver afholdt som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og
træning.

Antal pladser:

10 (6 pladser tilbage)

Underviser:

Organisationskonsulent  Anette Havstein Eriksen, HR Udvikling, HR-service

Varighed:

1 dag

Dato(er):

1. februar, kl. 9.00-15.30

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab lokale 2.2.03

Pris:

1.200 kr.

Deadline:

15/1 - 2017

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

MUS-kursus for ledere (VIP)- 18. januar 2017

Formål:

Formålet med kurset er, at deltagerne kan holde en god og struktureret medarbejderudviklingssamtale, der giver grundlag for den fortsatte udvikling af medarbejderens kompetencer og arbejdsliv.

Målgruppe:

Forskningsledere og andre ledere af videnskabelige medarbejdere, der vil udvikle deres medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og VIP ledere, der skal afholde MUS for første gang.

Indhold:

Kurset handler om, hvordan du som leder forbereder, afholder og følger op på medarbejderudviklingssamtaler.
Der vil være en gennemgang af de mere grundlæggende forhold, som lederen skal have afklaret for at holde en professionel samtale – herunder forberede rammer,
materialer, dagsorden, referat og opfølgning. Kurset vil desuden give deltagerne kendskab til forskellige måder at gennemføre selve samtalen på – herunder forventningsafstemning i forhold til samtalen, refleksion over samarbejdet mellem medarbejder og leder, og feedback fra leder til medarbejder og fra medarbejder til leder.
Kurset bliver afholdt som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og
træning.
 

Antal pladser:

10 (7 pladser tilbage)

Underviser:

Anette Havstein Eriksen, HR Udvikling, HR-service

Varighed:

1 dag

Dato(er):

18. januar, kl.9.00-15.30

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab lokale 2.2.03

Pris:

1.200 kr.

Deadline:

1/1 - 2017

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

SDU's Lederintroduktionsprogram forår 2017

Formål:

Det er formålet med lederintroduktionsprogrammet, at nye ledere udvikler deres ledelse i overensstemmelse med Syddansk Universitets ledelseskodeks.

Lederintroduktionsprogrammet er både en introduktion til ledelse på SDU og en mulighed for individuel lederudvikling med afsæt i den enkelte leders konkrete situation:

• Sparring i ledersparringsteam om konkrete situationer med lederkolleger fra SDU
• 360 graders ledelsesfeedback på din ledelsespraksis fra medarbejdere, egen leder og samarbejdspartnere
• Samtale med konsulent om individuelle styrker og udviklingspunkter
• Netværk på SDU og organisationskendskab

Lederintroduktionsprogrammet er ikke en lederuddannelse – det er en introduktion til ledelse på SDU.

Det er erfaringen fra tidligere forløb, at deltagernes udbytte særligt kommer af mødet og dialogen med de andre deltagere.
 

Målgruppe:

Alle nyansatte eller nyligt udpegede administrative ledere og forskningsledere på SDU med personaleledelse af en fast gruppe medarbejdere.

Med personaleledelse bliver som eksempler ment: fordeling af medarbejdernes opgaver, sparring og coaching af medarbejdere, MUS, håndtering af konflikter og arbejdsmiljøet i gruppen, faglig udvikling af medarbejderne mv. Man kan godt have personaleledelse, selvom man ikke har et formelt personaleansvar eller budgetansvar.

Der vil efter behov oprettes forløb for engelsksprogede ledere.
 

Indhold:

Lederintroduktionsprogrammet består af 4 sammenhængende aktiviteter.

Aktivitet 1 – Temadag om SDU’s strategi og ledelseskodeks. Denne aktivitet giver lederen et afsæt for helhedsorientering i varetagelsen af SDU’s strategi, værdier, ledelseskodeks og andre fælles rammer.

Aktivitet 2 – Teamdag om administrativ ledelse. Aktiviteten skal sikre, at nye ledere skal have kendskab til administrative processer på SDU, til de ressourcer, fællesområdet stiller til rådighed, og de administrative procedurer, der gælder.

Aktivitet 3 – Ledersparring i teams. Aktiviteten skal på den ene side tilbyde støtte til håndtering af rolleskiftet fra kollega til ledere. På den anden side skal aktiviteten tilbyde sparring på personaleledelsesmæssige problemstillinger som: fordeling af opgaver, varetagelse af konflikter og arbejdsmiljø i gruppen, sparring og coaching af medarbejdere, faglig udvikling af medarbejdere m.v.

Aktivitet 4 – 360° ledelsesfeedback. Denne aktivitet giver lederen mulighed for feedback på egen ledelse fra 4 dimensioner: Feedback fra egen leder, fra medarbejderne, fra lederkolleger /samarbejdspartnerne og fra lederen selv. 360° ledelsesfeedback munder ud i en personlig udviklingsplan for egen ledelse.
 

Yderligere Info:

Yderligere information fås på SDUnet.

Antal pladser:

20 (18 pladser tilbage)

Underviser:

Anette Havstein Eriksen
Organisationskonsulent
E-mail: anehav@sdu.dk  
Mobil: 29125698

Carsten Salling
Organisationskonsulent
E-mail: casal@sdu.dk  
Mobil: 21321663
 

Varighed:

Start 22. marts 2017 (datoer mv. findes på SDUnet)

Dato(er):

Start 22. marts 2017 (datoer mv. findes på SDUnet)

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab 3.1.15, lokale SDU Cortex Lab 3.1.15

Pris:

Gratis

Deadline:

20/2 - 2017

Ansvarlig:

Camilla Bernsdorf - email: cb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Certification in project management – online info meeting - 2017, January 9

Aim:

To provide information about certification in project management.

Target group:

Everyone who has participated in the course Design and manage your projects – previously called module 1 Project management – or taken first part of a project management course in another connection.
In order to complete the certification you must have knowledge about goals, milestone planning, stakeholder analysis and risk analysis from the first module.

Outcomes:

You will after the info meeting know whether certification is something you would need.

Content:

Info meeting with an opportunity to get answers to your questions.

Further Info:

To be IPMA certified requires some effort, and you, of course, have to be prepared for the extra workload this entails. It includes if necessary this online information meeting.
In addition to this you must participate in a meeting at Dansk Projektledelse, fill in a CV and a self-evaluation from Dansk Projektledelse. Furthermore there will be an exam.

Demands:
Level D:
There are no formal demands whether you need experience as a project manager in order to be certified at level D. If you have participated in SDU’s Design and manage your projects and participates in the preparatory course offered by HR Development, you will obtain the knowledge which is required to pass.
The course ends with a written exam at Dansk Projektledelse.
To be certified at level D costs DKK 7.500.

Level C:
To be certified at level C demands a minimum of 36 man-months experience as a project manager of smaller complex projects. The 36 man-months experience should at the most be 6 years old, but up to 9 years is accepted.
The course ends with a written and an oral exam at Dansk Projektledelse.
To be certified at level C costs DKK 19.800.

Remember to sign up for the certification at Dansk Projektledelse. Deadlines can be found at their homepage (http://www.danskprojektledelse.dk/index.php?id=3).

SDU offers a course which prepares you for the certification. This preparatory course is arranged by HR Development. This course repeats curriculum and thereby prepares you for the exam.
The preparatory course at SDU costs DKK 1.200.

If you experinece any problems with signing up for this info meeting, you are very welcome to contact Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Maximum participants:

20 (20 pladser tilbage)

Instructor:

Christian Berg Larsen, modus+, has more than 12 years of experience training project managers in Denmark and abroad.

Duration:

1-2 hours

Date(s):

Begins at 10.00 pm. Ends no later than 12.00 noon. It depends on the number of participants. 

Place:

Online - you will get an invitation via Skype, room None

Price:

Gratis

Deadline:

5/1 - 2017

Contact person:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Sign up here

Certificering i projektledelse - online infomøde - 2017, 9. januar

Formål:

Orientere om certificering i projektledelse.

Målgruppe:

Alle der har deltaget i kurset Projektstyring - tidligere kaldet modul 1 i Projektledelse for forskere - eller taget første del af et projektledelseskursus i en anden sammenhæng.

For at kunne gennemføre certificering skal du have kendskab til målformulering, planlægning, interessent- og risikoanalyse fra første modul.

Udbytte:

Du vil efter mødet vide, om certificering er noget for dig.

Indhold:

Orienteringsmøde med mulighed for at få svar på sine spørgsmål.

Yderligere Info:

Det kræver en stor indsats at blive IPMA-certificeret, og man skal selvfølgelig være indstillet på den ekstra arbejdsbyrde, dette medfører. Det inkluderer fx eventuelt dette online informationsmøde.
Herudover skal man hos Dansk Projektledelse deltage i et møde, udfylde et CV samt en selvvurdering fra Dansk Projektledelse. Endvidere vil der være en eksamen.

Krav:
Niveau D:
Der er ingen formelle krav til, at man skal have erfaring som projektleder for at kunne blive certificeret på niveau D. Hvis du har deltaget i SDUs Projektledelse for forskere modul 1 (Projektstyring) og deltager i Forberedelseskurset udbudt af HR Udvikling, vil du opnå den viden, som skal til for at kunne bestå.
Forløbet afsluttes med en skriftlig eksamen hos Dansk Projektledelse.
At blive certificeret på niveau D koster 7.500 DKK.

Niveau C:
Certificering på Niveau C kræver mindst 36 mandmåneders erfaring som projektleder af mindre komplekse projekter. De 36 mandmåneders erfaring bør højst være 6 år gamle, men der accepteres op til 9 år.
Forløbet afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen hos Dansk Projektledelse.
At blive certificeret på niveau C koster 19.800 DKK.
____________

Husk at tilmelde dig certificeringen hos Dansk Projektledelse. Tidsfrister findes på deres hjemmeside (http://www.danskprojektledelse.dk/index.php?id=3).

Vedrørende dette infomøde: Det kan forekomme, at der er ikke-dansktalende deltagere, og at infomødet derfor må afholdes på engelsk eller en blanding af dansk og engelsk.

SDU tilbyder desuden et Forberedelseskursus, arrangeret af HR Udvikling. Dette kursus genopfrisker pensum og letter dermed forberedelsen til eksamen.
Forberedelseskurset på SDU koster 1.200 DKK.

Har du problemer med tilmelding, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk
 

Antal pladser:

20 (20 pladser tilbage)

Underviser:

Christian Berg Larsen, modus+, har mere end 12 års erfaring indenfor træning af projektledelse i Danmark og udenlands.

Varighed:

1-2 timer

Dato(er):

Kl. 10.00 til senest kl. 12.00. Afhænger af antal deltagere. 

Sted:

Online - du indkaldes via Skype, lokale Ingen

Pris:

Gratis

Deadline:

5/1 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Design and manage your projects - 2017, March 6, 7 and 14

Aim:

To give researchers knowledge and tools to design and manage research projects in an efficient way

Target group:

Researchers (post.docs, adjuncts, lectors and professors) and PhD Students

Outcomes:

 • In depths knowledge of project management tools: Setting the objectives, Stakeholder management, milestone planning, risk management and planning your communication
 • Insights in project support functions at SDU: Budget and economy, contracts and legal obligations, fundraising within in the EU system
 • Insights in different project management roles and responsibilities
 • An understanding of the projects organisation
 • Insights in international acknowledged pracsis with the project management field
 • Insights in some of the challenges related to project management
 • Training in design and development of research projects
 • Individual feedback on your own research project
   

Content:

 • The participants will receive a text book and articles to be read before and during the course modules
 • The course will shift among lectures with theory and training of tools on actual projects
 • In plenary we work with a case assignment and in groupwork we work with the participants own research projects in groups of two
 • Design and manage your projects” and Manage the people in your projects adds up to SDU’s course for project managers

Further Info:

The course requires attendance, and there will be compulsory home assignments based on the participants own project. The teaching will be in English.

Course is equivalent to 3 ECTS.

If you are a PhD Student from the Faculty of Health, it is often possible to apply for subsidy for participation in the course. Contact your PhD School for more details. This must be clarified before signing up for the course. Find more information about applying here: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

It is possible for all employees to apply for funding from the Competence Foundation Funds:
http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx?contentlang=en  

If you are having trouble signing up for the course, please feel free to contact Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Maximum participants:

20 (13 pladser tilbage)

Instructor:

Instructor:

 • Christian Berg Larsen, modus+.  Has more than 12 years of experience training project managers in Denmark and abroad

 

Guest speakers:

 • Erik Kjær-Larsen, Head of Department, Budget Office, Financial Services
 • Arne Bækdal Hansen, Special Advisor, Budget Office, Financial Services
 • Lars Engelstoft, Legal Advisor, Legal Office, Vice-Chancellor’s Office
   

Duration:

3 days

Date(s):

6, 7 and 14 March 2017. All days from 9.00 am to 4.00 pm.

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room Videnbyen, Cortex Park

Price:

4.500 DKK. It is possible to apply for funds from Kompetencefonden.

Deadline:

6/2 - 2017

Contact person:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Sign up here

Manage the people in your projects (builds on Design and manage your projects) - 2017, January 4, 5 and 6

Aim:

To improve the way researchers manage the people working with their projects. This is accomplished by supplying the participants with leadership and facilitation tools

Target group:

Researchers (post.docs, adjuncts, lectors and professors) and PhD Students

Outcomes:

 • In depth knowledge within the field of leadership of projects. Focus will be at facilitation, group dynamics, situational leadership, preference models and feedback
 • Training in execution of research projects
 • Training in execution of steering committee meetings

Content:

 • The participants will continue reading the book from 1-Design and manage your projects. Articles will also be handed out before and during the training
 • The module will be a combination of plenary sessions and training of the actual tools
 • When working in groups we will work with a case project, which is a research project

Further Info:

To participate in this course you are required to have completed “Design and manage your projects” or a previous version of Project management for Researchers.

The teaching will be in English.

Course is equivalent to 2 ECTS.

If you are a PhD Student from the Faculty of Health, it is often possible to apply for subsidy for participation in the course. Contact your PhD School for more details. This must be clarified before signing up for the course. Find more information about applying here: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

It is possible for all employees to apply for funding from the Competence Foundation Funds:
http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx?contentlang=en  

If you are having trouble signing up for the course, please feel free to contact Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Maximum participants:

20 (9 pladser tilbage)

Instructor:

 • Christian Berg Larsen, modus+.  Has more than 12 years of experience training project managers in Denmark and abroad

Guest speakers:

 • Lars Stig Møller, Business Developer, Knowledge and Technology Exchange, SDU Business
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Special Advisor, Head of HUM Grants Unit, Faculty of Humanities

Duration:

3 days, all days from 9.00 am to 4.00 pm.

Date(s):

January 4, 5 and 6 2017. All days from 9.00 am to 4.00 pm.

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room Videnbyen, Cortex Park, room: 3.1.15

Price:

gratis (FREE)

Deadline:

3/12 - 2016

Contact person:

Anette B. Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Procesledelse - 2016, 24.-25. november og 12.-13. december - AFLYST

Formål:

 

Formålet med kurset Procesledelse er, at deltagerne kan lede de sociale processer i og omkring projekter eller andre former for større opgaver, hvor resultater bliver skabt i fællesskab.

Målgruppe:

Projektledere, ledere, studieledere, konsulenter, koordinatorer m.fl., der arbejder med at skabe resultater sammen med andre.

Udbytte:

Viden og færdigheder

 • Får indgående kendskab til grundbegreber i en relationel tilgang til procesledelse: meningsskabelse, kommunikation, relationer, kontekst og forandring
 • Får træning i brug af redskaber: procesdiamanten, domæner i kommunikationen, relationsoptegning, hypotesedannelse og spørgeteknik
 • Bliver introduceret til metoder til procesledelse i praksis: procestilrettelæggelse, Appreciative Inquiry, positionering, mødeledelse, prioritering, konflikthåndtering, feedback

Kompetencer

 • Kan tilrettelægge og facilitere sociale processer
 • Kan udvikle en anerkendende tilgang i processer
 • Kan i procesledelsen adskille procesledelse fra indholdsstyring
 • Kan reflektere over egen antagelsers betydning for virkningen af egen kommunikation
 • Kan strukturere dialog til et givent formål

Indhold:

 • Ca. 30 siders tekst som forberedelse
 • Oplæg med inspiration fra systemisk teori og praksis og socialkonstruktionisme
 • Praksisorienteret løsning af cases med procestilrettelæggelse i grupper
 • Refleksionsøvelser individuelt, to og to og i grupper
 • Mindre hjemmeopgave med enten observation eller afprøvning af redskaber i egen praksis

Yderligere Info:

Kurset svarer til 2 ECTS.

Hvis du er Ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-Skole for at høre nærmere. (NB. Ph.d.-skolen SUND har ikke flere midler i efteråret 2014). Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerregaard Jensen, anetteb@sdu.dk
 

Antal pladser:

22 (19 pladser tilbage)

Underviser:

Konsulent Carsten Salling, HR Udvikling
Konsulent Anette Havstein Eriksen, HR Udvikling
 

Varighed:

4 dage

Dato(er):

24. november, 25. november, 12. december og 13. december, kl. 9.00 - 16.00 alle dage.

Sted:

Syddansk Universitet Odense, lokale O95, Campusvej 55, 5230 Odense M

Pris:

4.500 DKK

Deadline:

7/10 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Projektansøgning - 2017, 27. februar og 16. marts

Formål:

At klæde forskeren/den ph.d.-studerende på til at skrive gode forskningsansøgninger og integrere ekstern finansiering i sin karriereudvikling.

Målgruppe:

Forskere (ph.d. studerende., postdoc, adjunkt, lektor og professor) med begrænset erfaring i forhold til at skrive forskningsansøgninger.

Udbytte:

 • Overblik over fundinglandskabet samt præsentation af online fondsdatabase
 • Fortrolighed med ansøgningers struktur og disposition
 • Indsigt i typiske træk ved den succesfulde ansøgning
 • Forståelse for den specifikke bevillingsgiver som ansøgningens målgruppe
 • Kendskab til evalueringskriterier og bevillingsgiverens perspektiv, herunder indsigter fra erfaren evaluator
 • Værktøjer til udvikling, kvalificering og pitching af projektidéer
 • Ekstern finansierings betydning for forskerkarrieren
 • Tips til det gode CV
 • Indføring i udarbejdelse af budgetter
 • Overblik over relevante SDU-støttefunktioner
 • Udvikling af og sparring på egen ansøgning
 • Formidlingsmæssig træning – formidling som centralt begreb for den gode ansøgning

Indhold:

 • Modulet vil være bygget op omkring en række oplæg med supplerende diskussioner og øvelser.
 • Kursisterne skal hver især udfærdige en ansøgning, som vil blive evalueret i plenum, og et væsentlig element i modulet vil være gennemlæsningen af de øvrige kursisters ansøgninger.


 

Yderligere Info:

Kurset svarer til 2 ECTS

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

22 (19 pladser tilbage)

Underviser:

Medarbejdere fra forskellige fakulteters forskningsstøtteenheder, som holder oplæg og styrer processen.

Varighed:

2 dage

Dato(er):

27. februar og 16. marts, kl. 9.00 - 16.00 begge dage.

Sted:

Syddansk Universitet Odense, lokale Videnbyen, Campus Odense, Lokale 3.1.15

Pris:

500 DKK

Deadline:

9/2 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektansøgning, i Vejle - FORTRINSVIS FOR IRS-ANSATTE - 2016, 17. november og 15. december

Formål:

At klæde forskeren/den ph.d.-studerende på til at skrive gode forskningsansøgninger og integrere ekstern finansiering i sin karriereudvikling.

Målgruppe:

Forskere (ph.d. studerende., postdoc, adjunkt, lektor og professor) med begrænset erfaring i forhold til at skrive forskningsansøgninger.

Udbytte:

 • Overblik over fundinglandskabet samt præsentation af online fondsdatabase
 • Fortrolighed med ansøgningers struktur og disposition
 • Indsigt i typiske træk ved den succesfulde ansøgning
 • Forståelse for den specifikke bevillingsgiver som ansøgningens målgruppe
 • Kendskab til evalueringskriterier og bevillingsgiverens perspektiv, herunder indsigter fra erfaren evaluator
 • Værktøjer til udvikling, kvalificering og pitching af projektidéer
 • Ekstern finansierings betydning for forskerkarrieren
 • Tips til det gode CV
 • Indføring i udarbejdelse af budgetter
 • Overblik over relevante SDU-støttefunktioner
 • Udvikling af og sparring på egen ansøgning
 • Formidlingsmæssig træning – formidling som centralt begreb for den gode ansøgning

Indhold:

 • Modulet vil være bygget op omkring en række oplæg med supplerende diskussioner og øvelser.
 • Kursisterne skal hver især udfærdige en ansøgning, som vil blive evalueret i plenum, og et væsentlig element i modulet vil være gennemlæsningen af de øvrige kursisters ansøgninger.

Yderligere Info:

Kurset svarer til 2 ECTS

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Er du IKKE fra IRS, kan du komme på venteliste (skriv til anetteb@sdu.dk) og vil blive kontaktet tæt på kursets afholdelse, hvis der er ledige pladser efter "først til mølle"-princippet.

Antal pladser:

22 (5 pladser tilbage)

Underviser:

Medarbejdere fra forskellige fakulteters forskningsstøtteenheder, som holder oplæg og styrer processen.

Varighed:

2 dage

Dato(er):

17. november og 15. december, kl. 9.00 - 16.00 begge dage.

Sted:

Vejle Sygehus, lokale Underhuset

Pris:

500 DKK

Deadline:

3/11 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Projektledelse for forskere - Styring og Ledelse, VIP - 2017, 21., 22. og 28. februar samt 13., 14. og 15. juni

Formål:

At give forskeren viden og værktøjer til at styre og lede forskningsprojekter effektivt, samt facilitere mødeledelse, gruppers udvikling og styregruppemøder.

Målgruppe:

Forskere (post.doc, adjunkter, lektorer og professorer)

Udbytte:

Projektstyring:

 • Indgående kendskab til projektstyringsværktøjerne: målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning, estimer, risikoanalyse og kommunikationsplan
 • Indblik i hvad støttefunktionerne på SDU kan hjælpe dig med: budgettering og økonomi, samarbejdsaftaler og kontrakter samt EU ansøgninger
 • Indblik i de forskellige forskningsprojektroller – ift. ansvar og kompetencer
 • Forståelse for projektets organisering og program- og porteføljestyring
 • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
 • Træning i udvikling af forskningsprojekter
 • Individuel feedback på deltagernes forskningsprojekter

Projektledelse:

 • Indgående kendskab til ledelse af projekter med fokus på facilitering, gruppers udvikling, situationsbestemt ledelse, præferencemodeller og feedback
 • Træning i gennemførsel af forskningsprojekter (lede forskningsgrupper og andre interessenter)
 • Træning i at gennemføre et styregruppemøde

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Modulet vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • I plenum oplæg arbejder vi med en fælles konstrueret case og i praksis arbejder vi med forskernes forskningsprojekter to og to

Yderligere Info:

OBS!

Kurserne ”Projektstyring” og ”Projektledelse” der tidligere fungerede som to separate kurser for VIP-personale, vil fra januar 2017 blive slået sammen til ét kursus med titlen ”Projektledelse for forskere – Styring og Ledelse”. Dette sker på baggrund af tilkendegivelser fra tidligere kursister og at modulerne hænger sammen i forhold til at opnå relevante projektledelseskompetencer for forskere på SDU samt at opnå mulig international anerkendt certificering i projektledelse. Kurset vil afholdt i 2 moduler med nogle måneders mellemrum.

Har man tidligere deltaget i kurset ”Projektstyring” og ønsker at deltage i ”Projektledelse”, er dette ikke noget problem. Du skal blot rette henvendelse til Anette Bjerre Jensen (anetteb@sdu.dk), som vil sørge for dette administrativt.

 

Kurset kræver fremmøde, og der vil være en hjemmeopgave efter modul 1 med udgangspunkt i egen forskning, hvor det vil være muligt at sparre med underviseren.

Kurset svarer til 6 ECTS points.

Det er muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx

 

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

22 (22 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering ved Institut for Idræt og Biomekanik.

Oplægsholdere:

Styregruppe på modul 1:

 • Erik Kjær-Larsen, Kontorchef, Budgetafdelingen og Forskerservice-Økonomi
 • Arne Bækdal Hansen, Specialkonsulent, Budgetafdelingen, Økonomiservice
 • Lars Engelstoft, Specialkonsulent, Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet

Styregruppe på modul 2:

 • Lars Stig Møller, Specialkonsulent, Viden- og Teknologiudveksling, SDU Erhverv
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Specialkonsulent, Leder af HUM forskerstøtte

Varighed:

6 dage, alle dage fra kl. 9.00-16.00

Dato(er):

21., 22. og 28. februar samt 13., 14. og 15. juni 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park, lokale: 3.1.15

Pris:

8.000 DKK. Kurset kan desuden indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

28/1 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektledelse, Ph.d.-studerende (Bygger ovenpå Projektstyring og har fokus på forskningsprojekter) - 2017, 6., 7. og 8. juni

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at lede forskningsprojekter og facilitere mødeledelse

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til ledelse af projekter med fokus på facilitering, gruppers udvikling, situationsbestemt ledelse, præferencemodeller og feedback
 • Træning i gennemførsel af forskningsprojekter
 • Træning i at gennemføre et styregruppemøde

   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Kurset vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • Vi arbejder med et aktuelt forskningsprojekt i gruppearbejdet
   

 

Yderligere Info:

For at deltage på Projektledelse skal du enten have gennemført Projektstyring eller en tidligere udgave af kurset Projektledelse for Forskere.

Kurset svarer til 2 ECTS points.

Pakkeløsning - Tilmeld dig begge kurser Projektstyring og Projektledelse og opnå 1.000 kr. rabat
Du kan tilmelde dig kurset Projektstyring og overbygningen Projektledelse uafhængigt af hinanden. Normalprisen er 4.500 kr. pr. kursus.

Alternativt tilbyder vi en pakkeløsning. 
Tilmeld dig begge kurser på én gang og skriv en mail til Trine Langberg Grønfeldt, trig@sdu.dk , så faktureres de som ét kursus til 8.000 kr., efter første kursus er afholdt.

Hvis du er Ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-Skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk
 

Antal pladser:

20 (10 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering af sundhed på arbejdspladsen ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Lars Stig Møller, Specialkonsulent, Viden- og Teknologiudveksling, SDU Erhverv
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Specialkonsulent, Leder af HUM forskerstøtte
   

Varighed:

3 dage

Dato(er):

6., 7. og 8. juni 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

6/5 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektledelse, Ph.d.-studerende (bygger ovenpå Projektstyring og har fokus på forskningsprojekter) - 2016, 6., 7. og 8. december

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at lede forskningsprojekter og facilitere mødeledelse

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til ledelse af projekter med fokus på facilitering, gruppers udvikling, situationsbestemt ledelse, præferencemodeller og feedback
 • Træning i gennemførsel af forskningsprojekter
 • Træning i at gennemføre et styregruppemøde

   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Kurset vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • Vi arbejder med et aktuelt forskningsprojekt i gruppearbejdet
   

 

Yderligere Info:

For at deltage på Projektledelse skal du enten have gennemført Projektstyring eller en tidligere udgave af kurset Projektledelse for Forskere.

Kurset svarer til 2 ECTS points.

Pakkeløsning - Tilmeld dig begge kurser Projektstyring og Projektledelse og opnå 1.000 kr. rabat
Du kan tilmelde dig kurset Projektstyring og overbygningen Projektledelse uafhængigt af hinanden. Normalprisen er 4.500 kr. pr. kursus.

Alternativt tilbyder vi en pakkeløsning.
Tilmeld dig begge kurser på én gang og skriv en mail til Trine Langberg Grønfeldt, trig@sdu.dk , så faktureres de som ét kursus til 8.000 kr., efter første kursus er afholdt.
 

Hvis du er Ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-Skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk
 

Antal pladser:

20 (7 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Lars Stig Møller, Specialkonsulent, Viden- og Teknologiudveksling, SDU Erhverv
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Specialkonsulent, Leder af HUM forskerstøtte 

Varighed:

3 dage

Dato(er):

6., 7. og 8. december 2016. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park, lokale: 3.1.15

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

25/11 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Projektstyring, Ph.d.-studerende - 2017, 10., 11. og 18. januar

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at styre forskningsprojekter effektivt

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til projektstyringsværktøjerne: målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning, risikoanalyse og kommunikationsplan
 • Indblik i hvad støttefunktionerne på SDU kan hjælpe dig med: budgettering og økonomi, samarbejdsaftaler og kontrakter samt EU ansøgninger
 • Indblik i de forskellige forskningsprojektroller – ift. ansvar og kompetencer
 • Forståelse for projektets organisering og program- og porteføljestyring
 • Indblik i internationalt anerkendt praksis inden for projektledelse
 • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
 • Træning i udvikling af forskningsprojekter
 • Individuel feedback på deltagernes forskningsprojekter
   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Modulet vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • I plenum oplæg arbejder vi med en fælles konstrueret case, og i praksis arbejder vi med forskernes forskningsprojekter to og to
 • 1-Projektstyring og 3-Projektledelse giver tilsammen SDU´s projektlederuddannelse

Yderligere Info:

Kurset kræver fremmøde, og der vil være hjemmeopgaver med udgangspunkt i eget projekt, som er obligatoriske.

Kurset svarer til 3 ECTS points.

Pakkeløsning - Tilmeld dig begge kurser Projektstyring og Projektledelse og opnå 1.000 kr. rabat
Du kan tilmelde dig kurset Projektstyring og overbygningen Projektledelse uafhængigt af hinanden. Normalprisen er 4.500 kr. pr. kursus.

Alternativt tilbyder vi en pakkeløsning. 
Tilmeld dig begge kurser på én gang og skriv en mail til Trine Langberg Grønfeldt, trig@sdu.dk , så faktureres de som ét kursus til 8.000 kr., efter første kursus er afholdt.

Hvis du er ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy  

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx  

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

20 (5 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix  Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering af sundhed på arbejdspladsen ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Erik Kjær-Larsen, Kontorchef, Budgetafdelingen og Forskerservice-Økonomi
 • Olaf Svenningsen, Chefkonsulent, Leder af Syddansk Forskerstøtte, Sundhedsvidenskabelig Fakultetssekretariat
 • Lars Engelstoft, Specialkonsulent, Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet

Varighed:

3 dage

Dato(er):

10., 11. og 18. januar 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park, lokale: 3.1.15

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

10/12 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektstyring, Ph.d.-studerende - 2017, 19., 20. og 26. april

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at styre forskningsprojekter effektivt

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til projektstyringsværktøjerne: målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning, risikoanalyse og kommunikationsplan
 • Indblik i hvad støttefunktionerne på SDU kan hjælpe dig med: budgettering og økonomi, samarbejdsaftaler og kontrakter samt EU ansøgninger
 • Indblik i de forskellige forskningsprojektroller – ift. ansvar og kompetencer
 • Forståelse for projektets organisering og program- og porteføljestyring
 • Indblik i internationalt anerkendt praksis inden for projektledelse
 • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
 • Træning i udvikling af forskningsprojekter
 • Individuel feedback på deltagernes forskningsprojekter
   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Modulet vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • I plenum oplæg arbejder vi med en fælles konstrueret case, og i praksis arbejder vi med forskernes forskningsprojekter to og to
 • 1-Projektstyring og 3-Projektledelse giver tilsammen SDU´s projektlederuddannelse

Yderligere Info:

Kurset kræver fremmøde, og der vil være hjemmeopgaver med udgangspunkt i eget projekt, som er obligatoriske.

Kurset svarer til 3 ECTS points.

Pakkeløsning - Tilmeld dig begge kurser Projektstyring og Projektledelse og opnå 1.000 kr. rabat
Du kan tilmelde dig kurset Projektstyring og overbygningen Projektledelse uafhængigt af hinanden. Normalprisen er 4.500 kr. pr. kursus.

Alternativt tilbyder vi en pakkeløsning. 
Tilmeld dig begge kurser på én gang og skriv en mail til Trine Langberg Grønfeldt, trig@sdu.dk , så faktureres de som ét kursus til 8.000 kr., efter første kursus er afholdt.

Hvis du er ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy  

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx  

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

20 (11 pladser tilbage)

Underviser:

 

 

 

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering af sundhed på arbejdspladsen ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Erik Kjær-Larsen, Kontorchef, Budgetafdelingen og Forskerservice-Økonomi
 • Olaf Svenningsen, Chefkonsulent, Leder af Syddansk Forskerstøtte, Sundhedsvidenskabelig Fakultetssekretariat
 • Lars Engelstoft, Specialkonsulent, Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet

Varighed:

3 dage

Dato(er):

19., 20. og 26. april 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

15/3 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Research Grant Proposals - 2017, January 24 and February 8

Aim:

Provide researchers with the insight, knowledge, and tools to write competitive research grant proposals, and to integrate external funding into their career planning

Target group:

Researchers (PhD students, postdocs, assistant professors, lecturers, professors) with limited experience with applying for external research funding

Outcomes:

 • Overview of the Danish research funding system
 • External funding and the academic career
 • Knowledge of how to identify viable funding sources, e.g. by using ResearchProfessional
 • Insight into how funders process grant proposals, and factors determining success or failure; the importance of evaluation criteria
 • Framing the project for the specific funder and funding opportunity
 • General structure of a research grant proposal and the purpose of its components
 • Factors affecting the competitive edge of a proposal; pitching the content, communicating effectively, the importance of language and narrative structure
 • Writing an effective proposal CV
 • Costing a project and constructing a proposal budget; using SDU Budget Tool (SDU Budgetark)
 • Insight through own experience into the mechanisms of grant proposal review and funding decisions
 • Added benefit: participants' own project proposal significantly improved

Content:

 • During the 2-day course, participants will acquire workable knowledge of processes and tools through presentations and interactive exercises.
 • The major learning points will come from working with a research grant proposal, and follow the entire process from framing the project to funding decision. Participants are required to assess grant proposals under realistic conditions, and participate in a mock review panel meeting. This process also constitutes the main credit requirement of the course.
 • The participant’s experiences will be reflected in presentations from experienced grant reviewers, other exercises, and group discussions.

Further Info:

The course is equivalent to 2 ECTS.

If you are having trouble signing up for the course, please feel free to contact Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Maximum participants:

22 (18 pladser tilbage)

Instructor:

Research support staff will lead and facilitate the course, with guest appearances.

Duration:

2 days, 9.00-16.00 both days

Date(s):

January 24 and February 8, 2017, 9.00-16.00 both days

Place:

Syddansk Universitet Odense, room Videnbyen, Cortex Park 26, Lokale 3.1.15

Price:

500 DKK

Deadline:

3/1 - 2017

Contact person:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Sign up here

Research Grant Proposals - PREFERABLY for EMPLOYEES from SIF and SSI - 2017, January 9 and 25

Aim:

Provide researchers with the insight, knowledge, and tools to write competitive research grant proposals, and to integrate external funding into their career planning.

Target group:

Researchers (PhD students, postdocs, assistant professors, lecturers, professors) with limited experience with applying for external research funding. Preferably for employees from National Institute of Public Health and Statens Serum Institut.

Outcomes:

 • Overview of the Danish research funding system
 • External funding and the academic career
 • Knowledge of how to identify viable funding sources, e.g. by using ResearchProfessional
 • Insight into how funders process grant proposals, and factors determining success or failure; the importance of evaluation criteria
 • Framing the project for the specific funder and funding opportunity
 • General structure of a research grant proposal and the purpose of its components
 • Factors affecting the competitive edge of a proposal; pitching the content, communicating effectively, the importance of language and narrative structure
 • Writing an effective proposal CV
 • Costing a project and constructing a proposal budget; using SDU Budget Tool (SDU Budgetark)
 • Insight through own experience into the mechanisms of grant proposal review and funding decisions
 • Added benefit: participants' own project proposal significantly improved

Content:

 • During the 2-day course, participants will acquire workable knowledge of processes and tools through presentations and interactive exercises.
 • The major learning points will come from working with a research grant proposal, and follow the entire process from framing the project to funding decision. Participants are required to assess grant proposals under realistic conditions, and participate in a mock review panel meeting. This process also constitutes the main credit requirement of the course.
 • The participant’s experiences will be reflected in presentations from experienced grant reviewers, other exercises, and group discussions.

Further Info:

The course is equivalent to 2 ECTS.

You can expect homework before the course begins and between the two course days.

The course will be conducted in English. If the course only has Danish participants the course will be conducted in Danish.
Slides and home assignment is in English in both cases.

If you are NOT from SIF or SSI you are welcome to join our waitinglist on a first come, first served basis. Please write an email to anetteb@sdu.dk. After deadline you will be notified you whether it is possible for you.  

If you are having trouble signing up for the course, please feel free to contact Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Maximum participants:

22 (20 pladser tilbage)

Instructor:

Research support staff will lead and facilitate the course.

Duration:

9.00-16.00 both days

Date(s):

January 9 and 25, 2017

Place:

University of Southern Denmark - Copenhagen, room : SIF - St. Mødelokale

Price:

500 DKK

Deadline:

22/12 - 2016

Contact person:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Sign up here