SDU medarbejderkurser

På denne side kan du se og tilmelde dig et bredt udbud af medarbejderkurser. Der er kurser til alle personalegrupper, og vi har for hvert kursus tilstræbt at definere målgruppen klart. Kurserne er udviklet i samarbejde med CUU (Det Centrale Uddannelsesudvalg) og relevante enheder, så de passer til opgaverne på SDU.

Der bliver løbende oprettet nye kurser, når der viser sig et behov i organisationen. Har du et forslag til et nyt kursus, er du velkommen til at kontakte HR Udvikling, HR-udvikling@sdu.dk.

Læs mere om praktiske forhold omkring tilmelding, venteliste, kursusbevis mm. HER

Du finder de enkelte kurser under følgende kategorier:

Kurserne i hver gruppe ses herunder:

Administration

Universitetspædagogik og e-læring

Savner du et kursus? Se hele SDU Universitetspædagogiks kursusudbud her.

Sprog - Language

Ledelse og projektledelse

Fysisk arbejdsmiljø

Kommunikation og medier

Introduktion for nye medarbejdere

IT-værktøjer

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde

Ledelse

Projektledelse for forskere

Herunder er alle kursers information


Budgetlægning for eksterne projekter - 27. oktober 2016

Formål:

Det skal være nemt på SDU, at lave budgetter til en ansøgning om eksterne forskningsmidler. Skal sikre en effektiv brug af IT værktøjerne på SDU

Målgruppe:

Forskere og TAP personale der skal lave eller hjælpe med ansøgninger om eksterne midler som indeholder løn.

Udbytte:

• Kan hurtigere, nemmere og mere sikkert udarbejde budgetter for eksterne projekter.
• Indblik i hvad der skal tages højde for, når der budgetlægges på eksterne projekter.
• Indgående kendskab til hvordan der skal lønbudgetters.
• Forståelse for faldgruberne ved budgettering af løn.
• Kan anvende SDU Budgetark med alle specialfunktioner, når der skal laves budgetter for eksterne midler.
• Får træning i den faktiske anvendelse af SDU Budgetark.
• Får viden om de forskellige skabeloner der kan anvendes.
• Får mulighed for at komme med feedback på SDU Budgetark og dermed påvirke den fremtidige udvikling af IT værktøjet.
 

Indhold:

• Kurset giver en kort introduktion til hvordan man laver budgetlægning for ansøgninger til eksterne projekter og hvad der skal tages højde for.
• Hovedvægten er på instruktion i, hvordan SDU budgetark kan anvendes til at lave et sådan budget.
• Kurset sker i et IT lokale, hvor SDU Budgetark præsenteres og kan afprøves i praksis.
• Der arbejdes med det simple og enkle budget.
• Der fremvises hvordan SDU Budgetark kan bruges til avanceret budgetlægning.
 

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

Antal pladser:

16 (2 pladser tilbage)

Underviser:

Kontorchef Erik Kjær-Larsen, Økonomiservice

Varighed:

3 timer

Dato(er):

27. oktober, kl. 09.00-12.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.04 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

Gratis

Deadline:

13/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Budgetlægning for eksterne projekter, repetition - 27. oktober 2016-AFLYST

Formål:

Slip for at bruge for meget tid på at udarbejde budgettet til den eksterne ansøgning om midler. Vær sikker på, at dit budget får lønnen rigtigt med og husker både sociale bidrag, feriepenge, anciennitetsstigninger og inflation. Med andre ord - lær at bruge SDU-budgetark.

Målgruppe:

VIP og TAP, som skal lave budgetter til eksterne ansøgninger, og som enten kun ønsker en hurtig gennemgang, eller som tidligere har deltaget i ’Budgetlægning for eksterne projekter’.

Indhold:

Dette kursus giver dig en genopfriskning af, hvordan man anvender SDU-budgetark. Alle funktioner bliver gennemgået, så man kan også deltage, hvis man ikke har prøvet arket før, men så forventes det, at man enten har prøvet arket eller har læst vejledningen. Besøg forskerportalen.sdu.dk for at finde begge dokumenter.

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Kontorchef Erik Kjær-Larsen, Økonomiservice

Varighed:

1 time

Dato(er):

27. oktober, kl. 13.00-14.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.04 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

Gratis

Deadline:

13/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

E-ordresystemet/indkøbssystemet - 6. oktober

Formål:

En grundig gennemgang af de grundlæggende funktioner i e-ordre/indkøbssystemet.

Målgruppe:

Alle medarbejdere der foretager indkøb eller godkender indkøb.

Indhold:

- Indhold

Søge efter vare/tjenesteydelser

Rekvisitioner

Omkostningskonteringer

Godkende modtagelse

 

Antal pladser:

17 (11 pladser tilbage)

Underviser:

Konsulent Jeppe Saxtorph Wigh Thomsen

Varighed:

2 timer

Dato(er):

-

Sted:

-, lokale Udmeldes senere

Pris:

Gratis

Deadline:

4/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Forvaltningsret - 7. og 21. november

Formål:

Formålet med kurset er at give administrative medarbejdere kendskab til de væsentligste forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til administrative medarbejdere i fællesadministrationen og på fakulteter/institutter.

Udbytte:

Deltagerne vil få kendskab til de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler om :


• habilitet
• vejledning og repræsentation
• partshøring
• begrundelse
• klagevejledning
• tavshedspligt
• notatpligt

Derudover vil deltagerne få en introduktion til:


• Forvaltningslovens og Offentlighedslovens regler om aktindsigt
• Persondataloven
• Ombudsmandsloven
 

Indhold:

Kurset foregår som forelæsning med indlagte opgaver og eksempler.

Antal pladser:

20 (2 pladser tilbage)

Underviser:

Chefkonsulent Karin Bruun og Specialkonsulent Lars Engelstoft

Varighed:

2 x 2 1/2 time

Dato(er):

7. november og 21. november fra kl. 09.00-11.30

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.04 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

Gratis

Deadline:

1/11 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Introduktion til ny SharePoint portal

Formål:

- Grundig gennemgang af hvordan man fremfinder de juridiske aftaler. (SharePoint)

Målgruppe:

- Medarbejdere der foretager indkøb samt juridiske medarbejdere der ønsker
  indblik i Syddansk Universitets indkøbsaftaler.

Indhold:

- Introduktion til SharePoint

- Gennemgang af indhold

- Søgninger (notifikationer)

 

 

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Konsulent Jeppe Saxtorph Wigh Thomsen, Økonomiservice

Varighed:

3 timer

Dato(er):

, kl. 9.00-12.00

Sted:

SDU Odense, lokale Udmeldes senere

Pris:

Gratis

Deadline:

1/2 - 2017

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Moms – momsfradrag og salgsmoms - 2. november

Formål:

Formålet med kurset er at sikre, at SDU afregner korrekt moms.

Målgruppe:

Administrative medarbejdere på SDU, der arbejder med behandling af købsfakturaer, afregninger af rejser og udlæg i TEM og/eller SDU´s indtægter.

Udbytte:

 • Deltagerne får i løbet af de tre timer, som kurset varer, et så godt kendskab til momsreglerne, at de kan opgøre det korrekte momsbeløb på fakturaer fra danske leverandører, Det sker i form af oplæring i anvendelsen af rigtige artskonti og momskoder. Fokus ligger på udgifter til hotelophold, bespisning, forplejning, restaurationsbesøg, gaver, køretøjer samt kaffe, te, kakao og frugt til medarbejderne.
 • Deltagerne får kendskab til, hvornår en indtægt er momspligtig, og hvornår en indtægt ikke er momspligtig. Fokus ligger på undervisningsydelser, kurser, konferencer, seminarer, eksternt finansierede projekter og udlejning af lokaler.
 • Deltagerne får kendskab til behandlingen af udgifter og indtægter i forbindelsen med handel med virksomheder i EU-lande og lande uden for EU.
 • Der bliver orienteret om kravene til normale og forenklede fakturaer.

Indhold:

Kurset vil primært blive afviklet med oplæg af underviserne. Der vil undervejs være mulighed for at drøfte forskellige forhold baseret på deltagernes erfaringer.

 

Antal pladser:

25 (8 pladser tilbage)

Underviser:

Regnskabschef Jens V. Kierkegaard og fuldmægtig Erik N. Sørensen , Økonomiservice

Varighed:

3 timer

Dato(er):

2. november, kl. 9.00-12.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab 2.2.04

Pris:

Gratis

Deadline:

19/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Active teaching and learning using Flipped Learning - Campus Kolding - Start 24 January 2017

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers who would like to change their teaching towards flipped learning method and to produce their own multimedia production

Benefit:

For participants to gain the knowledge, skills and competences needed to design and carry out flipped learning.

Content:

Module 1 - online, individually planned - 24 January . 6 February 2017
Online activities, where you get an introduction to flipped learning and to the tools Adobe Presenter og Adobe Presenter Video Express

Module 2 - Face-to-face lesson -  7 February, 09:00-15:00
Development of own course design and practice in using the tools Adobe Presenter and Adobe Presenter Video Express.

Module 3 - Online - individually planned - February 7 - 2 April
Online activities, where you work with your own course design and develop different kinds of multimedia productions.

Module 4 - Online, syncrone (Adobe connect) - 3 April, 09:00-12:00
Discussion of and feedback on course designs and multimedia productions. Introduction to quizzes as part of flipped learning.
 

Further Info:

The course will contribute 1 ECTS to the UP and LTP programs. 

Course language: English

Participants are required to bring their own computer to the face-to-face lesson. Information on software will be sent out after the deadline for enrolling. There can be expenses for software  

Maximum participants:

12 (12 pladser tilbage)

Instructor:

E-learning consultant Pernille Stenkil Hansen, SDU Centre for Teaching and Learning
E-learning consultant, Christopher Kjær, SDU Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

Work load approximately 27 hours
 

Date(s):

Module 1:   Starts 24 Jan.
Module 2:   7 Febr., 09:00-15:00 - K 41.10
Module 3:   Individual activities
Module 4:   3 Apr

Place:

SDU Campus Kolding and online, room See

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

9/1 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Aktivér dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Undervisere, der ønsker at bruge online læringsværktøjer til at understøtte de studerendes aktive læring.

Udbytte:

 • At få indsigt i, hvordan forskellige online læringsværktøjer kan understøtte undervisning og læring.
 • At kunne identificere de forskellige online læringsværktøjers læringspotentiale.
 • At kunne planlægge en eller flere målrettede læringsaktiviteter, hvor et hensigtsmæssigt online læringsværktøj anvendes.

Indhold:

 • Introduktion til og gennemgang af hands-on øvelser med online læringsværktøjer som diskussionsfora, blogs og wikier.
 • Introduktion til Gilly Salmons 5 fase-model, der har fokus på at motivere til aktiv deltagelse i online forløb.
 • Undersøgelse af de forskellige online værktøjers læringspotentiale: Hvad fortæller forskningen os om, hvordan brugen af disse elæringsværktøjer kan påvirke læring og de studerendes engagement?
 • Planlæg dine egne online læringsaktiviteter og find det online læringsværktøj, der matcher dine læringsaktiviteter bedst.

Yderligere Info:

Medbring egen computer samt egne studieordning/materialer, som du kan anvende som udgangspunkt for dit online læringsforløb.

Kursussprog: Dansk

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med ½ ECTS.

 

Antal pladser:

12 (0 pladser tilbage)

Underviser:

E-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen, SDU Universitetspædagogik - pha@sdu.dk

Varighed:

6 timer

Dato(er):

31. august  2016 kl. 9.00-15.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale O97

Pris:

Gratis

Deadline:

18/8 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Aktiverende undervisning og aktiv læring med Flipped Learning - Start 23. august 2016

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Undervisere som gerne vil anvende flipped learning i deres undervisning samt producere deres egne multimedieprodukter.

Udbytte:

Viden, færdigheder og  kompetencer til at designe og afvikle flipped learning.

Indhold:

Modul 1: Online, asynkrone forberedelsesaktiviteter  (7 timer, selvstudie)
Online aktiviteter, hvor deltagerne introduceres til metoden Flipped Learning.

Modul 2: Fremmødeundervisning  (6 timer)
Der arbejdes med udvikling af eget kursusdesign og øvelser i brugen af KalturasCapturaSpace til multimedieproduktioner.

Modul 3: Gennemførelse af Flipped Learning modul (11 timer, selvstudie online)
Online aktiviteter, hvor deltagerne arbejder videre med eget kursusdesign og udvikling af forskellige slags multimedieproduktioner. Deltagerne gennemfører om muligt det planlagte Flipped Learning forløb i egen praksis.

Modul 4: Live, online præsentation og feedback (3 timer)
Vi mødes online i Adobe Connect, hvor deltagerne på skift præsenterer deres erfaringer med gennemførelsen af deres Flipped Learning forløb og modtager feedback på de udarbejdede kursusdesign og multimedieproduktioner.

Yderligere Info:

Kurset kan indgå som et åbent kursus i Universitetspædagogikum og tæller 1 ECTS.
Der informeres om software inden kursets afholdelse. Der må forventes udgifter til software.

 

Antal pladser:

12 (8 pladser tilbage)

Underviser:

E-læringskonsulent Christopher Kjær - ckjaer@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik
E-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen - pha@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

2 online moduler, selvstudie
1 tilstedeværelsesmodul
1 live, online modul

Arbejdsbelastning i alt ca. 27 timer.

Dato(er):

Modul 1:  start 23. august - nærmere tidspunkt aftales individuelt
Modul 2:  6. september kl. 9-15 - lokale O96
Modul 3:  Online individuelle aktiviteter
Modul 4:  Online, synkront 7. novemb

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Se Tidspunkt

Pris:

Gratis

Deadline:

19/8 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Aktiviteter i forelæsningen - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDUs undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle undervisere, som ønsker at udvikle deres forelæsninger.

Udbytte:

Målet med kurset er:

 • at deltagerne efter kurset kan anvende forskellige metoder og værktøjer til at aktivere de studerende ved undervisning på store hold
 • at deltagerne forstår betydningen af og rationalet bag aktiverende undervisning og aktiv læring

Indhold:

For at opnå kursets mål vil deltagerne få lejlighed til at afprøve forskellige metoder til at aktivere de studerende og til at øge den gensidige feedback mellem underviser og studerende. Nye digitale værktøjer vil blive anvendt, og vi vil desuden diskutere nogle af de læringsteorier, der begrunder aktivitet hos studerende og gensidig feedback som konstituerende for den gode læring.

Yderligere Info:

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 1/2 ECTS.

Kursussprog:  Dansk

Antal pladser:

20 (11 pladser tilbage)

Underviser:

Lektor Rie Troelsen, SDU Universitetspædagogik - riet@sdu.dk

Varighed:

1 dag

Dato(er):

4. oktober kl. 10.00-15.30

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O98

Pris:

Gratis

Deadline:

26/9 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Body Language. A grammar to nonverbal communication - 23 November 2016

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Employees, presenters and lecturers who wish to enhance their presentation skills and body awareness.

Benefit:

The body language is twofaced: We can read the verbal communication and find out how it is related to our body language. We can find out if there are any double messages, and how the body supports our words.
But the body is not just a communication machine; it does something to you, as a teacher. The way you act with your body does something to your mental and emotional processes. An active body language energises mental processes. No wonder that Aristotle walked in big open parks with his students to release the mental and cognitive processes.
 

Content:

Please note that this course is a workshop, not a theoretical presentation. Through different presentation experiments we will study the language of the body, and find out how your verbal communication is related to your voice, gestures and posture.
You will get personal response on your body language, and become more aware of how your body language and culture are interwoven in each other.
You will be asked to prepare a three minutes verbal presentation to be used in the course. It should be presented without any powerpoint or written material as a popular science presentation - an appetizer to your expertise. You may make your presentation in English, Danish, Swedish or Norwegian.
 

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for 1/2 ECTS.

Course language: English

Maximum participants:

20 (6 pladser tilbage)

Instructor:

Associate Professor Johan Borghäll

Duration:

One day

Date(s):

23 November 2016 from 10:00-15:00

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room Lab. for Leg og Læring i Bygning 39

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

14/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Curriculum design og uddannelsesudvikling - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Undervisere som er involverede eller interesserede i uddannelsesudvikling, f.eks. studieledere og kursusansvarlige.

Udbytte:

 Efter kurset vil deltagerne have:

Indsigt i 

 • Forskellige curriculumdesigns og modeller og deres betydning for den praktiske udformning af uddannelsen.
 • Uddannelsesudviklingsprocessen fra ide over studieordning til virkelighed

Kompetence til at 

 • Foretage generelle overvejelser over forskellige curriculummodellers styrker og svagheder
 • Reflektere over bagvedliggende pædagogiske princippers betydning for valg af curriculumdesign 

Færdigheder i at 

 • Analysere egen uddannelse med fokus på sammenhæng og progression på langs og på tværs
 • Anvende teorier om curriculumdesign til at udarbejde ny uddannelses/kursusbeskrivelse for egen uddannelse

Indhold:

På kurset arbejdes med:

Teoretiske områder

 • Curriculum modeller og –designs
 • Vertikal og horisontal progression

Praktiske øvelser:

 • Der vil blive arbejdet med at analysere egen og andres uddannelse og på baggrund heraf udarbejde forslag til revideret uddannelses/kursusbeskrivelse

Yderligere Info:

En beskrivelse af hvilken uddannelse man vil arbejde med i kurset sendes på mail til cnorgaard@sdu.dk senest 1 uge inden kursus. Mailen vedhæftes studieordning og skema over uddannelsens opbygning.

Kursussprog: Dansk.

Kurset kan indgå som et åbent kursus i Universitetspædagogikum og tæller 1/2 ECTS.

Antal pladser:

20 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Pædagogisk konsulent Cita Nørgård - cnorgaard@sdu.dk  - SDU  Universitetspædagogik

 

Varighed:

6 timers tilstedeværelse.

Dato(er):

Onsdag 5. oktober 2016 kl. 9.00-15.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale U83D

Pris:

Gratis

Deadline:

26/9 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Designing and updating courses - Kolding - 15 November 2016

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

The course is open to all teaching colleagues who have inherited a course they would like to edit and those who have responsibility for developing a new course.

Benefit:

During this course you will have opportunities to:

 • Familiarise yourself with SDU’s requirements for course descriptions
 • Develop awareness of what constitutes an effective course description
 • Plan or review a course description
   

Content:

 • Clarification of non-negotiable elements (SDU requirements) in course descriptions
 • Introduction to the course validation process
 • What to check for when integrating a course into a programme of study
 • Evaluating and writing  SMART learning outcomes
 • Aligning course assessment with learning outcomes and activities
 • Peer reviewing course descriptions
   

Further Info:

Preparation: You will need to bring your Department/Faculty’s course description template and if relevant your existing course/s description/s and to have access to the relevant studieordning (programme of study).

Participants are requested to bring their own laptop.

You are welcome to contact Donna Hurford for further information about the course (dhu@sdu.dk), or you can read more here.

A day's course which contributes 0.5 ECTS to the Lecturer Training Programme.

Course language: English

Maximum participants:

8 (5 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant, SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

One-day course, 09.00-15.00

Date(s):

15 November 2016, from 9:00-15:00

Place:

SDU, Campus Kolding, room K 51.84

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

7/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Designing and updating courses - Odense - 3 November 2016

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

The course is open to all teaching colleagues who have inherited a course they would like to edit and those who have responsibility for developing a new course.

Benefit:

During this course you will have opportunities to:

 • Familiarise yourself with SDU’s requirements for course descriptions
 • Develop awareness of what constitutes an effective course description
 • Plan or review a course description
   

Content:

 • Clarification of non-negotiable elements (SDU requirements) in course descriptions
 • Introduction to the course validation process
 • What to check for when integrating a course into a programme of study
 • Evaluating and writing  SMART learning outcomes
 • Aligning course assessment with learning outcomes and activities
 • Peer reviewing course descriptions
   

Further Info:

Preparation: You will need to bring your Department/Faculty’s course description template and if relevant your existing course/s description/s and to have access to the relevant studieordning (programme of study).

Participants are requested to bring their own laptop.

You are welcome to contact Donna Hurford for further information about the course (dhu@sdu.dk), or you can read more here.

A day's course which contributes 0.5 ECTS to the Lecturer Training Programme.

Course language: English

Maximum participants:

9 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant, SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

 

One-day course, 09.00-15.00

Date(s):

This course does not yet have a fixed date. Please answer to this Doodle poll - http://doodle.com/poll/g8kc352xsczf3p8c - by 24 September, and we will confirm the course date.

Place:

SDU, Campus Odense, room U158A

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

26/10 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

The course is overbooked. If you wish to get on the waiting list, please feel free to contact Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk


Discover your own teaching biases and ways to address them - 7 November 2016

Aim:

 The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in improving their teaching by identifying and addressing biases in their professional practice.

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Identify their own implicit and explicit biases
 • Develop awareness of how bias can influence student engagement, learning and assessment
 • Review and critique recommended approaches to limit or rule out bias from their teaching
 • Co-develop further bias-aware approaches to teaching, learning and assessment


These learning outcomes are informed by the 7 Steps to: Mitigating Unconscious Bias in Teaching and Learning guidance which is widely used in UK universities.

Content:

During the course we will draw on empirical and practice-based examples, apply practical approaches to identifying and addressing bias and pin-point what teachers can do to limit or even rule out negative effects of bias in their teaching and interactions with students.

Further Info:

This  course contributes 0.25 ECTS in the Lecturer Training Programme (Universitetspædagogik).

You are welcome to contact Donna Hurford, dhu@sdu.dk, for further information about the course. 

Maximum participants:

20 (13 pladser tilbage)

Instructor:

Emma Hammarlund (Adjunkt , SDU - Dept of Biology; Researcher, University of Lund – Dept of Translational Cancer Research)
Donna Hurford (Pedagogic Consultant, Centre of Teaching and Learning)

Duration:

 3 hours.

Date(s):

7 November 2016, from 9:00-12:00

Place:

Campus Odense, room Seminarrum 1

Price:

Gratis (free)

Deadline:

31/10 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Effective Feedback and Feedforward - AFHOLDT

Aim:

The aim of this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.
 

Target group:

Teachers interested in integrating effective feedback and feedforward into their teaching. Participants must be willing to develop their courses to include an overall approach to using feedback and feedforward.

Benefit:

During this course you will have opportunities to:

1. Review what makes feedback and feedforward effective
2. Identify ways to engage students with feedback/feedforward
3. Evaluate the effects of feedback and feedforward you introduce into your course/s
 

Content:

The course comprises:

A. One full day course*
B. Independent work and half day review (later in semester, to be arranged)
*If you are not teaching during the semester you would just attend A and receive 0.5 ECTS. 
 

A. Full day: 

 • Welcome, Introductions, Course Overview
 • Course expectations – sharing current practice
 • Research review: what do we know about feedback and how students respond to it?
 • Identifying the characteristics of effective feedback/feedforward
 • Analysing and re-writing examples of feedback
 • Teaching students to give effective peer feedback/feedforward
 • Planning to integrate effective feedback/feedforward and to teach students how to give effective peer feedback/feedforward into your course

B. Independent Work plus Half Day Course (later in semester):

Participants plan and integrate teacher and student feedback/feedforward into their own courses; prepare an evaluation of the impact on student engagement, learning and assessment, including student perspectives.

Half Day Course: Participants meet and share how they integrated feedback/feedforward and their evaluations of its impact; engage in peer discussion and feedback; identify ways forward.
 

Further Info:

Your are welcome to contact Donna Hurford for further information about the course (dhu@sdu.dk).

The course may be included as an open course in the Lecturer Taining Programme:
A = 0.5 ECTS
A+B = 1 ECTS

Course language: English
 

Maximum participants:

20 (16 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant, SDU Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

One-day A:  09.00-15.00, 

Independent Work trialing feedback/feed-forward in courses.

Half day B - to be scheduled

Date(s):

Day 1: 20 September 2016, from 9:00-16:00

Day 2: To be arranged for those interested

Place:

SDU, Campus Odense, room Seminarrum 1

Price:

Gratis (free)

Deadline:

12/9 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Engage your students with discussion forums, blogs and wikis - 25 January 2017

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers who want to find out how to use online learning tools to engage students in learning activities.

Benefit:

 During this course participants will have the opportunity to:

 • Develop awareness of how these online tools can support teaching and learning
 • Identify the different features of the tools
 • Evaluate and select the most appropriate tool
 • Design one or more learning activities using an appropriate online learning tool

Content:

 • Identify starting points – which online tools have we used and how effective were they?
 • Introduction to online learning tools
 • What are you looking for? – clarifying what you want from an online learning tool 
 • Conceptualising your rationale for using an online learning tool – what does research show us about how these online learning tools may affect learning and engagement?
 • Review and evaluate the potential of each learning tool - match tools to your learning activities
 • Develop your own online learning activity or activities using one or more of the online learning tools

Further Info:

You are welcome to contact Pernille Stenkil Hansen for further information about the course (pha@sdu.dk)

The course may be included as an open course in the Lecturer Taining Programme counting for  0,5 ECTS

Course language: English

Maximum participants:

8 (4 pladser tilbage)

Instructor:

E-learning consultant Pernille Stenkil Hansen, SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

6 hours

Date(s):

25 January 2017, from 09:00-15:00

Place:

SDU, Campus Odense, room Meeting room Lysningen, stuen

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

19/1 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Engaging students in group work - Kolding Campus - 30 November 2016

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers who are interested in additional ways to engage students in group work.

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Develop awareness of participatory approaches to teaching and learning
 • Deconstruct how these approaches may influence teaching and learning
 • Evaluate how these approaches could support group work in teaching and learning sessions

Content:

Participants will be able to choose from a variety of participatory approaches which can support:

 • Developing team-work - e.g. cooperative games, De Bono's Hats
 • Diagnostic assessment and identifying misconceptions - e.g. Mind mapping, Concept mapping, mini-teaching
 • Sharing perspectives and developing arguments - e.g. Continua, Yes-but-No-but, Values line
 • Developing arguments and Socratic questioning - e.g. Philosophy for Children (P4C)
 • Peer learning and managing groups - e.g. Snowball, Jigsaw, Envoy, Margolis Wheel
 • Implementing changes - e.g. Forum theatre, Bridge Model

Participants will be invited to review how these approaches could be applied to their areas of teaching and learning. We will discuss the philosophy behind these approaches and the rationale for participatory approaches.

Further Info:

You are welcome to contact Donna  Hurford - dhu@sdu.dk - for further information about the course.

This half-day course contributes 0.25 ECTS to the Lecturer Taining Programme. 

Course language: English

Maximum participants:

10 (8 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant - dhu@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning 

Duration:

3 hours.

Date(s):

30 November 2016, from 13:00-16:00

Place:

SDU, Campus Kolding, room U82B

Price:

Gratis (free)

Deadline:

22/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Engaging students in group work - Odense Campus - 24 November 2016

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers who are interested in additional ways to engage students in group work.

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Develop awareness of participatory approaches to teaching and learning
 • Deconstruct how these approaches may influence teaching and learning
 • Evaluate how these approaches could support group work in teaching and learning sessions

Content:

Participants will be able to choose from a variety of participatory approaches which can support:

 • Developing team-work - e.g. cooperative games, De Bono's Hats
 • Diagnostic assessment and identifying misconceptions - e.g. Mind mapping, Concept mapping, mini-teaching
 • Sharing perspectives and developing arguments - e.g. Continua, Yes-but-No-but, Values line
 • Developing arguments and Socratic questioning - e.g. Philosophy for Children (P4C)
 • Peer learning and managing groups - e.g. Snowball, Jigsaw, Envoy, Margolis Wheel
 • Implementing changes - e.g. Forum theatre, Bridge Model

Participants will be invited to review how these approaches could be applied to their areas of teaching and learning. We will discuss the philosophy behind these approaches and the rationale for participatory approaches.

Further Info:

You are welcome to contact Donna  Hurford - dhu@sdu.dk - for further information about the course.

This half-day course contributes 0.25 ECTS to the Lecturer Taining Programme. 

Course language: English

Maximum participants:

30 (24 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant - dhu@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning 

Duration:

3 hours.

Date(s):

24 November 2016, from 13:00-16:00

Place:

SDU, Campus Odense, room U82C

Price:

Gratis (free)

Deadline:

16/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab - AFLYST

Aim:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser.
 

Target group:

Undervisere, der gerne vil understøtte de studerendes refleksion over egen læreproces samt faglige og personlige udvikling gennem hele semestret.

Benefit:

Deltagerne vil få viden om, hvordan man kan anvende ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab samt at gøre deltagerne i stand til at designe forløb, hvor ePortfolio indgår.

Content:

På kurset vil du:

 • få en introduktion til ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab.
 • se eksempler på, hvordan ePortfolio anvendes på SDU.
 • stifte bekendtskab med værktøjer i og udenfor SDUs e-læringsplatform, som kan anvendes til ePortfolio forløb.

På kurset vil der være oplæg, hands-on øvelser og diskussion om, hvordan deltagerne kan anvende ePortfolio på egne kurser.

Further Info:

Du er velkommen til at kontakte Inger-Marie F. Christensen for yderligere information om kurset (imc@sdu.dk)

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med  1/2 ECTS.

Kursussprog: Dansk

Maximum participants:

12 (11 pladser tilbage)

Instructor:

Specialkonsulent Inger-Marie F. Christensen, SDU Universitetspædagogik

Duration:

5 timer

Date(s):

Kursusdato er endnu ikke fastsat. Hvis du tilmelder dig, vil vi sende dig en Doodle efter 15. september og bestemme datoen derudfra.

Place:

SDU, Campus Odense, room følger

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

15/9 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Evaluating teaching and learning - Reflecting on practice - AFHOLDT

Aim:

The aim of the course is to substatiate the quality of the teaching and the education at SDU.

Target group:

The course is designed for all teachers who want to develop their teaching practice via evaluation.

Benefit:

The aim of the course is:

 • To give the participants inspiration to different ways of evaluating teaching.
 • The participants get the chance to design and test an evaluation practice for the purpose of developing teaching practices.
 

Content:

Evaluating teaching has many purposes. In this course the point of departure is evaluation as a tool for developing teaching practices. It is not a substitute but a supplement to the mandatory evaluation forms that most faculties send to the students at the end of the semester.

To reach the goal of the course, the participants will be presented with different methods to evaluate teaching, based the aim, informants, time and content of the evaluation. Subsequently, the participants must plan and carry out an evaluation strategy for their own teaching practice. The strategy will be tested in the time between the two modules. Consequently it is advised that the participants teach in the same semester as this course. 

Before the second module all participants must document their reflections and experiences with the evaluation strategy – a documentation that is brought up in the second module.

 

Further Info:

This course contributes 1 ECTS to the Lecturer Training Programme.

Maximum participants:

10 (3 pladser tilbage)

Instructor:

Rie Troelsen,  Head of Centre for Teaching and Learning.

Duration:

1 1/2 day - 2 modules with intermediate testing and documentation work. 

Date(s):

Module 1: 13 October 2016, from 10:00-15:00 

Module 2: To be arranged

Place:

Campus Odense, room U158E

Price:

Gratis (free)

Deadline:

5/10 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Helping students understand assessment - using rubrics, peer review and exemplars - 24 October 2016

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in working with students to develop a shared understanding of course assessments. 
 

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Explore ways to help students and teachers develop a shared understanding of course assessments.
 • Engage with a research-based rationale for using rubrics, peer review and exemplars in university courses.
 • Evaluate ways to integrate these assessment approaches into their own courses. 
   

Content:

Day 1:

 • Identifying our starting points – how have we supported students with the assessment process and what effect have our attempts had on teaching, learning and assessment?
 • Introduction to rubrics, peer review and exemplars and their relationship with teaching, learning and assessment
 • What are you looking for? – clarifying what you want for your courses
 • Conceptualising your rationale for using rubrics, peer review and exemplars – what does research show us about how these approaches may affect engagement, learning and assessment?
 • Considering how you will integrate rubrics, peer review and/or exemplars into your courses
 • Practising developing rubrics


Between the sessions participants will trial some or all of the recommended approaches in their courses. You are welcome to contact Donna for support with this process.

Day 2:

 • Review trials from your courses - share and discuss processes and outcomes
 • Updating on research into these and other approaches
 • Plans for the future implementation of these approaches
   

 

Further Info:

Your are welcome to contact Donna Hurford for further information about the course (dhu@sdu.dk).

This one and a half day course contributes 1 ECTS to the Lecturer Taining Programme.

Course language: English

Maximum participants:

10 (9 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant, SDU Centre for Teaching and Learning 

Duration:

Day 1: Full day

Day 2: Half day

Date(s):

Day 1: 24 October 2016, from 9:00-15:00

Day 2: To be arranged

Place:

SDU, Campus Odense, room Seminarrum 1

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

17/10 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

How teachers can help develop students' presentation skills - AFLYST

Aim:

The aim of this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

 Anyone who is teaching as a part of their work. Teachers, who are looking for a wide range of interactive teaching and learning approaches.

Benefit:

 After the afternoon session, you will know more about how to help your students:

 • to prepare and rehearse their presentation
 • to talk about their own expertise in an exam situation

Content:

 • The structure of the presentation
 • Catching the attention of and engaging with the audience
 • Who is your target group – and why is it interesting for them?
 • How to balance between telling a story and delivering facts
 • When to use Power Points, illustrations or props
 • Being nervous
 • How to deliver a coherent group presentation

Maximum participants:

10 (8 pladser tilbage)

Instructor:

Merja Ryöppy, Theatre Lab, SDU Design, Kolding – merja@sdu.dk
Preben Friis, Theatre Lab, SDU Design, Kolding - pfr@sam.sdu.dk

Duration:

 Half day (afternoon)

Date(s):

This course does not yet have a fixed date. If you sign up we will send you a Doodle in late August, and we will find a course date that is convenient for as many people as possible.

Place:

Campus Kolding, room will follow

Price:

Gratis (free)

Deadline:

25/8 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Læringsteori i praksis - 22. november 2016

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser.

 

Målgruppe:

Kurset er rettet mod universitetsadjunkter tilmeldt universitetspædagogikum samt andre universitetsundervisere.

 

Udbytte:

Efter kurset vil deltagerne have:

 • Indsigt i et udvalg af læringsteorier
 •  Færdigheder til at anvende forskellige læringsteoretiske optikker til at analysere pædagogiske problemstillinger og kritisk at reflektere over didaktiske valg
 •  Kompetencer til at anvende læringsteori til yderligere at kvalificere deres pædagogiske grundsyn og begrunde pædagogiske tiltag i praksis
   

Indhold:

Et heldagskursus med forberedelse:

 • Deltagerne vil blive introduceret til et udvalg af læringsteorier med diskussion af hvordan læring, undersøges og begrebsliggøres ud fra forskellige teoretiske ståsteder og hvilke implikationer det kan få for undervisningspraksis og studerendes læring.
 • På kurset arbejdes helt konkret med det pædagogiske grundsyn og praksisbeskrivelserne, som indgår i UP-portfolioen og deltagerne vil blive bedt om at reflektere over deres pædagogiske grundsyn og didaktiske overvejelser ved hjælp af læringsteori. 
 • Kurset vil forløbe som en kombination af dialogiske oplæg, øvelser og arbejdssekvenser, hvor den enkelte deltager øver sig i at kvalificere egen praksis ved hjælp af læringsteori.
   

Yderligere Info:

Du er velkommen til at kontakte Anne Skov Jensen anne.skov@sdu.dk hvis du har spørgsmål til kurset.
Vær opmærksom på at der vil være forberedelse til kurset i form af artikellæsning, samt en mindre skriftlig beskrivelse som sendes før kursusdagen (cirka et par timers forberedelse). Information følger til deltagerne som er tilmeldt kurset. Det forventes at deltagerne medbringer deres UP/undervisnings portfolio

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 1/2 ECTS.


 

Antal pladser:

24 (10 pladser tilbage)

Underviser:

Anne Skov Jensen, anne.skov@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

1 dag

Dato(er):

22. november 2016 kl. 9.00-15.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O96

Pris:

Gratis

Deadline:

14/11 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

MCQ - Multiple Choice spørgsmål i undervisning og eksamen - AFLYST

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDUs undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Undervisere, der ønsker at bruge MCQ i undervisningen og/eller til eksamen.
(MCQ=Multiple Choice Questions)
 

Udbytte:

Efter kurset vil deltagerne have:

Indsigt i:

 • de gængse, veldokumenterede regler for opbygning af gode MCQ spørgsmål
 • de mange muligheder for at anvende MCQ til feedback og til eksamen (formativt og summativt)

Kompetence til at:

 • foretage generelle overvejelser over situationer hvor MCQ dels kan understøtte de studerendes læring og dels kan anvendes som relevant eksamensform
 • reflektere over MCQ prøver i forhold til egen undervisningspraksis 
 • implementere MCQ i relevante læringssituationer i egen undervisning

Færdigheder i at:

 • udfærdige MCQ spørgsmål der relaterer sig til udprøvning af forskellige læringsniveauer og forskellige typer læringsmål
 • udarbejde modeller for standardiseret feedback til studerende på forskellige niveauer
 • anvende Blackboards e-testsystem

Indhold:

På kurset arbejdes med:

Teoretiske områder:

 • de basale retningslinjer for at opbygge gode MCQ
 • forhold omkring indarbejdelse af MCQ i egne kurser
 • retningslinjer for at bedømme MCQ eksamener.

Praktiske øvelser:

 • Der vil blive arbejdet med udarbejdelse af egne MCQ-spørgsmål samt opsætning af MCQ i e-test-funktionen i Blackboard.
   

Yderligere Info:

Deltagere bedes medbringe egen bærbar computer.
Kurssprog: Dansk
Kurset kan indgå i Universitetspædagogikums åbne kurser med ¼ ECTS.
 

 

Antal pladser:

25 (24 pladser tilbage)

Underviser:

Pædagogisk konsulent Cita Nørgaard, cnorgaard@sdu.dk
E-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen, pha@sdu.dk
Begge fra SDU Universitetspædagogik

Varighed:

5 timer

Dato(er):

20. september 2016  kl. 9.00-14.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale U82E

Pris:

Gratis

Deadline:

12/9 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Oral Examination in Higher Education in Denmark - Established on demand

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

All teachers using or planning to use oral exams. 

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 1. Evaluate the appropriateness of Oral Exams as an assessment method
 2. Engage with considerations associated with Oral exams
 3. Develop awareness of question formulation and questioning processes

Content:

 • Welcome and introductions, course outline and expectations
 • Oral Exam Experiences – what did or did not work and why/ why not?
 • Oral Exams – what to consider?
 • Legal Requirements
 • Integrating oral assessment into the course 
 • Using oral exams to encourage deep learning
 • Developing effective opening questions and questioning approaches during the oral exam
 • Managing Oral Exams

Further Info:

This course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  

Participants will need to bring copies of a relevant course curriculum (studieordning) and course/study guide.

The course may be included as an open course in the Lecturer Taining Programme counting for 1/2 ECTS 

Course language: English

Maximum participants:

1 (1 pladser tilbage)

Instructor:

Educational consultant Donna Hurford, Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

1 day

Date(s):

-

Place:

SDU, Campus Odense, room -

Price:

Gratis (free)

Deadline:

24/12 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Ph.d. course: Getting started on your teaching - 27 February, 2 and 7 March 2017

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.


 

Target group:

PhD-students teaching smaller-sized groups.

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Gain knowledge and skills to plan and carry out teaching sessions based on the principles of active teaching and learning
 • Reflect on and analyze their own teaching
 • Practice observation and evaluation of teaching

Content:

The participants will be introduced to theories of learning and teaching, how to activate the students and how to develop teaching sessions.
Furthermore, participants will have the opportunity to test their teaching and observation skills, as each participant will prepare two short teaching sessions between the course modules and conduct the sessions in a small group of participants, where they will receive oral and written feedback. Hence, participants are expected to work between the modules on implementing the points from the course in their short (approximately 20 minutes) sessions.
 

Further Info:

This course is for PhD students only and may count for 2 ECTS points.

The course may NOT be included as an open course in the Lecturer Training Programme. 

Please note: The joint sessions are conducted in English while the individual teaching sessions are held in Danish and English depending on the participants.)

Maximum participants:

20 (6 pladser tilbage)

Instructor:

Pedagogic consultant Anne Skov Jensen - anne.skov@sdu.dk  - SDU Center for Teaching and Learning

Duration:

3 modules with respectively ½ day, 1 day, og ½ day respectively.

Date(s):

27 February 2017 - from 09:00-13:00 - room O99, Campus Odense

2 March 2017 - from 09:00-16:00 - room O95, Campus Odense

7 March 2017 - from 09:00-13:00 - room O95, Campus Odense

Place:

SDU, Campus Odense, room See Tidspunkt

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

13/2 - 2017

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Prezi 1 - for begyndere - Træt af dine Powerpoint? - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDUs undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Ansatte på SDU, som gerne vil engagere studerende eller mødedeltagere gennem anvendelse af programmet Prezi

Udbytte:

Formålet med dette kursus er, at deltagerne:

 • Får indsigt i de forskellige måder Prezi kan anvendes på
 • Bliver i stand til at bruge Prezi til at organisere dine præsentationer som en stor planche, collage eller mindmap
   
   

Indhold:

 • Introduktion til Prezi - gennemgang af funktioner 
 • Eksempler på hvordan Prezi kan understøtte din formidling og undervisning 
 • Hands on-øvelser, hvor du prøver at udarbejde en Prezi 
 • Erfaringsudveksling på baggrund af deltagernes præsentationer, samt diskussion af fordele og ulemper ved anvendelse af Prezi

Yderligere Info:

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 1/4 ECTS.

Kursussprog: Dansk.

Om eftermiddagen afvikles Prezi 2 - Avanceret - med separat tilmelding i CUU-kataloget

Antal pladser:

16 (7 pladser tilbage)

Underviser:

E-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen - pha@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik 
 

Varighed:

3 timer

Dato(er):

21. september 2016 kl. 9-12.

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale O94

Pris:

Gratis

Deadline:

12/9 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Prezi 2 - Avanceret - Træt af dine Powerpoint? - - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDUs undervisning og uddannelser.
 

Målgruppe:

Nuværende brugere af Prezi, som gerne vil udnytte Prezis potentiale fuldt ud.

Udbytte:

 • At få indsigt i de mere avancerede måder en prezi kan designes på
 • Kunne udarbejde avancerede prezier baseret på principper for design, der kan understøtte din formidling og/eller undervisning
   

 

Indhold:

 • Introduktion til de avancerede muligheder i Prezi
 • Diskussion af, hvorledes designprinpper baseret på viden om, hvorledes mennesket lærer, kan understøtte din formidling og undervisning via en prezi
 • Hands on-øvelser, hvor du udvikler en avanceret prezi
   

Yderligere Info:

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 1/4 ECTS.

Kurset er en fortsættelse af Prezi 1 for begyndere, der afvikles om formiddagen med separat tilmelding i CUU-kataloget.

Kursussprog: Dansk.

Antal pladser:

16 (8 pladser tilbage)

Underviser:

E-læringskonsulent Pernille Stenkil Hansen - pha@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik 
 

Varighed:

3 timer

Dato(er):

21. september 2016 kl. 12.30 - 15.30

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale O94

Pris:

Gratis

Deadline:

12/9 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Pædagogisk vejledning - Seminar for interne vejledere ved Universitetspædagogikum - 18. januar 2017

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU's undervisning og uddannelser. 

Målgruppe:

Interne vejledere for deltagere ved Universitetspædagogikum

 

Udbytte:

Formålet med seminaret er at give interne vejledere ved Universitetspædagogikum en introduktion til rollen som intern vejleder.

Indhold:

På seminaret vil vi starte med at præsentere en oversigt over Universitetspædagogikum ved SDU, herunder hvilken rolle den interne vejleder spiller i det samlede forløb. Herefter vil vi gennem oplæg og øvelser gennemgå de vigtigste elementer i pædagogisk vejledning – både indhold og form. Seminaret afrundes med en introduktion til den afsluttende samtale, som deltageren har med sine vejledere samt den efterfølgende pædagogiske udtalelse, som udformes af den interne vejleder.

Yderligere Info:

Kurset afholdes på dansk.

Venligst meld dig til vha. linket nedenfor, af hensyn til catering og indkøb af bog, der uddeles på seminaret.

Antal pladser:

25 (24 pladser tilbage)

Underviser:

Kursusleder for Universitetspædagogikum, lektor Rie Troelsen - riet@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

2½ time

Dato(er):

18. januar 2017, kl. 9.30-12.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale O97

Pris:

Gratis

Deadline:

15/1 - 2017

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Questioning – how it can support learning, teaching and assessment - Campus Kolding - 18 November 2016

Aim:

The aim of the course is to substatiate the quality of the teaching and the education at SDU.

Target group:

Teachers with student groups of any size who are looking for ways to develop questioning for learning, teaching and assessment.

Benefit:

Questioning is often an untapped teaching, learning and assessment resource. Teachers and learners are regularly engaged in asking and answering questions: there are ways to get the most out of this dialogic interaction.

During this course you will have opportunities to: 

 • To further understanding of the role of effective questioning for teaching, learning and assessment.
 • To develop a repertoire of questions for teaching learning and assessment.
 • To engage with and experience enquiries and Socratic questions to develop deeper thinking (afternoon)
 • To consider the rationale for philosophical enquiries and how they may be applicable to your own courses (afternoon)

Content:

Questioning – how it can support learning, teaching and assessment (morning)

 • Review types of questions and identify when they are most applicable for teaching, learning and assessment. Link with theoretical models: constructive alignment SOLO taxonomy and Bloom’s taxonomy.
 • Work with course participants own course examples and identify the role of different types of questions.
 • Practise developing questions for written and oral assessments.
 • Identify ways forward.

Enquiry Using Socratic Questions (afternoon)

Per Jespersen developed a Philosophy for Children  whilst teaching in a small school in Southern Denmark. Mathew Lipman developed another version of ‘Philosophy for Children’ in the US. Both saw philosophy as a way to encourage children and young people to think deeply by engaging with philosophical questions. However the P4C approach is not limited to children and young people and the UK organization SAPERE  offers training in P4C and recognizes its values for all ages.

Philosophy for Children/Communities aims to encourage children (or adults) to think critically, caringly, creatively and collaboratively. It helps teachers build a ‘community of enquiry’ where participants create and enquire into their own questions and learn how to learn in the process’ (http://www.sapere.org.uk/)
 

During this session we will carry out a P4C enquiry and discuss how it could be used in university courses to facilitate deep thinking. We will research findings on the impact of P4C and consider its relevance for adult learners and their teachers. Do not be put off by the title Philosophy for Children, this approach to dialogic enquiry works with all ages.
 

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting 0.5 ECTS or 1 ECTS. See  Duration below.

Course language: English

Please conctact course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, if you have questions regarding the contents of this course.
 

Maximum participants:

10 (7 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, educational consultant - dhu@sdu.dk - Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

This course is offered as a  1 day or a 1 1/2 day course which would then come with 1/2 or 1 ECTS. The Day 2 would be scheduled towards the end of the semester so participants have time to implement the approaches in their courses. If a colleague is not teaching in the Spring Semester they would either just attend Day 1 and accrue 0.5 ECTS or they would postpone Day 2 until they have had the opportunity to incorporate the approaches into their teaching.

The course would comprise the following:

Day 1: Intro to learning and questioning and experiential opportunities to engage with questioning approaches

Implementation of questioning approaches into teaching, learning and/or assessment; reflections on students' engagement and impact on student learning

Day 2 (0.5 day): Share experiences and offer peer feedback. The Day 2 will be arranged on Day 1.

 

Date(s):

Day 1 - 18 November, from 9:00-15:00

Day 2  - half day: To be arranged for those interested .

Place:

SDU, Campus Kolding, room Day 1: K 41.10

Price:

Gratis (free)

Deadline:

10/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Questioning – how it can support learning, teaching and assessment - Campus Odense - 25 October 2016

Aim:

The aim of the course is to substatiate the quality of the teaching and the education at SDU.

Target group:

Teachers with student groups of any size who are looking for ways to develop questioning for learning, teaching and assessment.

Benefit:

Questioning is often an untapped teaching, learning and assessment resource. Teachers and learners are regularly engaged in asking and answering questions: there are ways to get the most out of this dialogic interaction.

During this course you will have opportunities to: 

 • To further understanding of the role of effective questioning for teaching, learning and assessment.
 • To develop a repertoire of questions for teaching learning and assessment.
 • To engage with and experience enquiries and Socratic questions to develop deeper thinking (afternoon)
 • To consider the rationale for philosophical enquiries and how they may be applicable to your own courses (afternoon)

Content:

Questioning – how it can support learning, teaching and assessment (morning)

 • Review types of questions and identify when they are most applicable for teaching, learning and assessment. Link with theoretical models: constructive alignment SOLO taxonomy and Bloom’s taxonomy.
 • Work with course participants own course examples and identify the role of different types of questions.
 • Practise developing questions for written and oral assessments.
 • Identify ways forward.

Enquiry Using Socratic Questions (afternoon)

Per Jespersen developed a Philosophy for Children  whilst teaching in a small school in Southern Denmark. Mathew Lipman developed another version of ‘Philosophy for Children’ in the US. Both saw philosophy as a way to encourage children and young people to think deeply by engaging with philosophical questions. However the P4C approach is not limited to children and young people and the UK organization SAPERE  offers training in P4C and recognizes its values for all ages.

Philosophy for Children/Communities aims to encourage children (or adults) to think critically, caringly, creatively and collaboratively. It helps teachers build a ‘community of enquiry’ where participants create and enquire into their own questions and learn how to learn in the process’ (http://www.sapere.org.uk/)
 

During this session we will carry out a P4C enquiry and discuss how it could be used in university courses to facilitate deep thinking. We will research findings on the impact of P4C and consider its relevance for adult learners and their teachers. Do not be put off by the title Philosophy for Children, this approach to dialogic enquiry works with all ages.
 

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting 0.5 ECTS or 1 ECTS. See  Duration below.

Course language: English

Please conctact course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, if you have questions regarding the contents of this course.
 

Maximum participants:

10 (2 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, educational consultant - dhu@sdu.dk - Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

This course is offered as a  1 day or a 1 1/2 day course which would then come with 1/2 or 1 ECTS. The Day 2 would be scheduled towards the end of the semester so participants have time to implement the approaches in their courses. If a colleague is not teaching in the Spring Semester they would either just attend Day 1 and accrue 0.5 ECTS or they would postpone Day 2 until they have had the opportunity to incorporate the approaches into their teaching.

The course would comprise the following:

Day 1: Intro to learning and questioning and experiential opportunities to engage with questioning approaches

Implementation of questioning approaches into teaching, learning and/or assessment; reflections on students' engagement and impact on student learning

Day 2 (0.5 day): Share experiences and offer peer feedback. The Day 2 will be arranged on Day 1.

 

Date(s):

Day 1 - 25 October, from 9:00-15:00

Day 2  - half day: To be arranged for those interested .

Place:

SDU, Campus Odense, room Day 1: U83B

Price:

Gratis (free)

Deadline:

17/10 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Setting up your course in Blackboard/e-learn.sdu.dk - AFHOLDT

Aim:

The aim of  this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers and other colleagues who want to enhance the user friendliness of their course site in Blackboard/e-learn.sdu.dk

 

Benefit:

The more specific aim of this course is for participants to gain the knowledge and skills to construct user friendly course sites in Blackboard/e-learn.sdu.dk.

Content:

In the course we will work with the following:

 • How to provide students with a good overview of the content and features of the course site in order to ease navigation and interaction (user friendliness).
 • How to make the course materials available to students in a logical and well-structured way.
 • How to encourage communication and interaction online.
 • Possibilities for file sharing, working in shared documents and versioning.
 • How to ensure that your course is ready for mobile learning (mobile friendly courses).
 • Useful models for the construction of course sites, including the faculty templates.
   

Further Info:

Course language: English.

Participants are asked to bring their own computers.

The course may be included as an open course in the Lecturer Taining Programme counting for 1/2 ECTS.

Before the course, please read the Principles and recommendations for using Blackboard which can be found at www.sdu.dk/bbguidelines


 

Maximum participants:

16 (10 pladser tilbage)

Instructor:

Senior e-learning advisor Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning
E-learning consultant Christopher Kjær - ckjaer@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

1 day

Date(s):

29 August 2016 - 09:00-15:00

Place:

SDU Campus Odense, room O95

Price:

Gratis (free)

Deadline:

15/8 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Student response systems - brug af online afstemningsværktøjer i undervisningen - AFHOLDT

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.
 

Målgruppe:

Undervisere, der ønsker en metode til at skabe mere aktivitet i undervisningen. Kurset henvender sig til alle undervisere, og er desuden del af de kurser, der udbydes til deltagere på Universitetspædagogikum.
 

Udbytte:

Det specifikke formål med kurset er at introducere deltagerne for student response systems/online afstemningsværktøjer, og vise eksempler på samt diskutere, hvordan disse kan inddrages i undervisningen. 
 

Indhold:

Modul 1 (face-2-face):
Hvorfor bruge student response systems i undervisningen?

Pædagogiske modeller og timing

 • Præsentation af værktøjer
 • Eksempler på konkret anvendelse
 • Hvordan formulerer man gode spørgsmål?
 • Hvordan anvender du som underviser de studerendes svar?
 • Diskussion af muligheder og udfordringer

Undervejs på modul 1 vil deltagerne få mulighed for selv at blive fortrolig med værktøjerne i en række hands-on øvelser.

Modul 1 afsluttes med, at deltagerne planlægger et konkret forløb, som afvikles inden modul 2.


Modul 2 (online via Adobe Connect):
Deltagerne præsenterer og diskuterer deres erfaringer. Hvad er succeskriterierne? Hvilke udfordringer er der, og hvordan takles disse. Hvordan kommer den enkelte deltager videre?
 

Yderligere Info:

Hjemmearbejde mellem modulerne.
Der vil være forberedelse til modul 1 i form af artikler og klargøring af computer/installering af student response system.
Modul 2 foregår online via webkonferenceprogrammet Adobe Connect.

Kursussprog: Dansk

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 1 ECTS.
 

Antal pladser:

16 (8 pladser tilbage)

Underviser:

Modul 1:

E-læringskoordinator Christopher Kjær - ckjaer@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Modul 2:

E-læringskoordinator Christopher Kjær - ckjaer@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Specialkonsulent Inger-Marie F. Christensen, imc@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

To moduler, tilsammen 8 timer.

Dato(er):

Modul 1: 

23. august 2016  kl. 09.00-15.00

Modul 2:

16. november 2016 kl. 13.00-15.00 (online)

Sted:

Modul 1: SDU, Campus Odense, lokale O95

Pris:

Gratis

Deadline:

8/8 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Studerendes akademiske skrivekompetencer - 4. oktober 2016

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.
 

Målgruppe:

Undervisere ved SDU, der er interesseret i at øge deres studerendes akademiske skrivekompetencer.
 

Udbytte:

Hvordan vi som undervisere kan støtte udviklingen af skrivekompetencer.

Indhold:

 Hvorfor er det svært for de studerende at arbejde akademisk? Deltagernes erfaringer samt eksempler på tekster og genremæssige og sproglige greb kommer i spil.

Kursusdeltagere får præsenteret konkrete redskaber, som understøtter og udvikler de studerendes skrivekompetencer. Redskaberne er udarbejdet, så de kan bruges direkte i forskellige typer undervisning.
 

Yderligere Info:

Kursussprog: Dansk

Kurset kan indgå som et åbent kursus i Universitetspædagogikum og tæller 1/4 ECTS.

 

Antal pladser:

20 (13 pladser tilbage)

Underviser:

Bjarne Lind Christensen, læringskonsulent, Lotte Thing Rasmussen, journalist og forskningsbibliotekar, begge fra Syddansk Universitetsbibliotek.

Varighed:

3 timer

Dato(er):

4. oktober 2016 kl. 09.00-12.00

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale SDUB's undervisningslokale

Pris:

Gratis

Deadline:

26/9 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Supervision – roles and relations - Campus Kolding - 30 August and 22 September 2016

Aim:

The aim of this course is to substantiate the quality of the teaching and the educations at SDU.
 

Target group:

The course is aimed at teachers supervising students – from first year projects to master dissertations.

Benefit:

The specific objective of the course is for the participants to become more conscious of and in the supervision situation

Content:

Four main aspects will be covered during the course
• First supervision meeting – clarification of expectations
• Supervision roles – both supervisor and supervisee
• Questioning techniques – keep the supervisor from monologue-ing
• Limitations of supervision – when to stop supervising

The course consists of three parts:

 1. Module 1: Online introduction to course objectives and structure
 2. Interplay: Participants read and watch material on supervision strategies and roles. The material will be uploaded to a BlackBoard course site. The participants are also required to reflect on their practice by uploading descriptions of own practice to the course site and comment on colleagues’ descriptions.
 3. Module 2: Offline exercises, discussions and exchange of supervision experiences and practices.

 

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for ¾ ECTS.

Course language: English.

Maximum participants:

20 (14 pladser tilbage)

Instructor:

Rie Troelsen, Associate professor, Head of SDU Center for Teaching and Learning

Duration:

Module 1: ½ hour  (online)

Module 2: 3½ hours  (face-2-face)
 

Date(s):

Module 1: August 30, from 12:30-13:00 - Online 

Module 2: September 22, from 12:30-16:00

Place:

SDU Campus Kolding, room K-41.10

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

18/8 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Teaching and learning with social media - Facebook, Twitter ..... - Established on demand

Aim:

 The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in exploring opportunities to engage learners using social media.

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Review how social media is being used at universities to support teaching, learning and assessment.
 • Explore the opportunities social media may offer your courses.
 • Consider ethical issues associated with using social media as teaching and learning tools.
   

Content:

 • Identifying our starting points – have we already used social media to support our courses, if so how and what is our evaluation of the impact?
 • Introduction to how social media are being used at universities to support teaching and learning.
 • What are you looking for? What do you think social media might offer your courses?
 • Hands on - exploring social media opportunities.
 • Considering ethical issues regarding the use of social media.
   

Further Info:

The course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for 1/2 ECTS.

This course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  
 

Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Educational consultant Donna Hurford - dhu@sdu.dk - Centre for Teaching and Learning
 

Duration:

Full day
 

Date(s):

-

Place:

SDU Campus Odense, room -

Price:

Gratis (free)

Deadline:

3/12 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@health.sdu.dk

You can not sign up for this course, but the course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  
 


Teaching to Celebrate Diversity - an introduction to students as learners - Established on demand

Aim:

The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in addressing students diverse learning needs.  

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 1. Develop awareness of the complex range of factors which may affect student engagement and learning.
 2. Evaluate how to address students’ diverse learning needs through effective course design, teaching, learning and assessment.
 3. Apply a problem identification model and implement changes.
 4. Evaluate the impact of course changes.
   
   

Content:

This course comprises:

A.  One full day course (if you are not teaching during the semester you would just attend A and receive 1/2 ECTS)
B  Independent Work and a half day review (later in semester)


Before the course participants will be invited to provide examples from their university teaching of students' diverse learning needs.These examples may include:

 • students are unfamiliar with how they are expected  to behave and interact in class; 
 • they  may have  a different understanding of academic terminology like ‘critical  evaluation’  to the teacher,
 • they are unfamiliar with the academic writing protocols  expected for their assignments;
 • they cannot work in groups outside of class because of cultural norms;
 • they have other agendas like getting a job in Denmark.

A.   Full day:

 1. Welcome, introductions and course overview
 2. Introduction to Problem/Solution Tree Model
 3. Application of the model to an SDU teacher’s course experiences 
 4. Interactive introduction to research on university students’ learning needs
 5. Work collaboratively and apply problem solving model to participants’ course experiences
 6. Course review and discussion about ways forward
   

B.  Independent Work plus Half Day  Course (later in semester)

 • Independent Work: Participants apply  the Problem/Solution Tree model to their own course; identify possible changes to course design, teaching, learning, assessment; implement changes; collect student feedback and evaluate impact of the change.
   
 • Half Day Course : Participants meet and share their Problem/Solution Tree models and evaluations of the changes they implemented; peer discussion and feedback; identify ways forward.
   

Further Info:

This course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  

Course language: English

This course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for:
A  = 0,5 ECTS
A + B = 1 ECTS

Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Anne Skov Jensen (Pædagogisk konsulent - SDU Universitetspædagogik)
Donna Hurford (Pædagogisk konsulent - SDU Universitetspædagogik)
 

Duration:

1 day (A) or 1,5 days (A + B)

Date(s):

-

Place:

SDU, any Campus, room -

Price:

Gratis (free)

Deadline:

31/12 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

This course can be requested by a group of teachers, minimum 6. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  
 


The Multilingual and Multicultural Classroom: challenges and opportunities - 5 December 2016

Aim:

The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers interested in addressing students diverse learning needs.

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to: 

 1. Develop awareness of the types of linguistic and cultural factors that can be encountered in the international classroom
 2. Familiarise themselves with strategies that exploit diversity to enhance learning
   

Content:

 • Introductions using participatory approaches
 • Activity to share our own perceptions and experiences of teaching in multilingual and multicultural contexts and how such diversity may affect our own practices as well as student engagement and learning 
 • Short introduction to research on the international classroom 
 • Case study approach based on examples of practice from a range of European universities. Through the case studies we will seek to identify relevant strategies that might be applied in our own teaching situations. For example, a group of teachers at a Faculty of Education tested a number of strategies for handling and integrating cultural diversity in a course with 68 students representing 19 different nationalities; strategies ranged from nametags and short intercultural presentations to flexibility in teaching styles. 
 • Course review and discussion about ways forward
   

Further Info:

Feel free to contact course leader Donna Hurford (dhu@sdu.dk) for further information about the course.

This course may be included as an open course in the Lecturer Training Programme counting for 1/4 ECTS.

Maximum participants:

10 (10 pladser tilbage)

Instructor:

 • Sharon Millar (Professor mso, Institut for Sprog og Kommunikation)
 • Donna Hurford (Pædagogisk konsulent - SDU Universitetspædagogik)

Duration:

Half day.

Date(s):

5 December 2016, from 9:00-12:00

Place:

SDU, Campus Odense, room U82C

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

27/11 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Sign up here

Tilrettelæggelse af blended learning og fjernundervisning - Start 13. december 2016

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

Undervisere, konsulenter og andre, der skal designe og afvikle blended learning og fjernundervisning.

Udbytte:

Målet med kurset er, at deltagerne får viden, færdigheder og kompentencer til at designe og afvikle blended learning og fjernundervisning

Indhold:

Dag 1 face-2-face (6 timer samt forberedelse)
Modeller for blended learning og for fjernundervisning

Opbygning af et godt virtuelt læringsmiljø:

 • Stilladsering af de studerendes læring 
 • Motivation af studerende 
 • Netiquette

Design af eget blended learning eller fjerundervisningsforløb.

Asynkront, online forløb (ca. 5 timer):

 • E-moderator på asynkrone læringsaktiviteter

Dag 2 face-2-face (6 timer samt forberedelse):

 • E-læringsaktiviteter og -platforme
 • Brug af video og quizzer i undervisningen (flipped learning)

Live, online forløb (3 moduler à 2 timer samt forberedelse)

 • Grundkursus i Adobe connect (1 modul à 2 timer)
 • Live, online underviser (2 moduler à 2 timer)

Dag 3 face-2-face (3 timer samt forberedelse)
Deltagerne præsenterer deres kursusdesigns og får feedback

Yderligere Info:

Deltagerne bedes medbringe egen computer til dag 1 og 2.

Min. deltagerantal: 5

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 2 ECTS point

 

Antal pladser:

12 (7 pladser tilbage)

Underviser:

E-læringskonsulent Christopher Kjær, ckjaer@sdu.dk og specialkonsulent Inger-Marie F. Christensen, imc@sdu.dk, begge fra SDU Universitetspædagogik

Varighed:

3 fremmødedage à hhv. 6, 6 og 3 timer + forberedelse
Asynkront, online forløb (ca. 5 timer)
Live, online forløb (3 moduler à 2 timer samt forberedelse)

Dato(er):

Fremmødedag 1 og 2:  13. december og 11. januar kl 9-15. Fremmødedag 3 aftales.

 

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale Følger

Pris:

Gratis

Deadline:

1/12 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Universitetspædagogisk introduktionskursus for nye og/eller eksterne undervisere - Vinter 2016-17

Formål:

Formålet med dette kursus er at understøtte kvaliteten af SDU.s undervisning og uddannelser.

Målgruppe:

D-VIP / eksterne lektorer uden særlig universitetspædagogisk erfaring.

Udbytte:

Kurset vil give indblik i rammer og strukturer omkring universitetsundervisning. Du vil få et indledende indblik i de pædagogiske strømninger på universitetet, og du vil få mulighed for at tænke dette konkret ind i din egen undervisning.

Indhold:

Dette universitetspædagogiske kursus vil tage udgangspunkt i Constructive Alignment.

Der vil blive arbejdet med

 • Aktiverende læring: ”de bærende principper” for god undervisning på SDU 
 • Læringsmål ifølge Kvalifikationsrammen 
 • VUE og VUF (http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/Ressourcer).

Vi vil arbejde med god formidlingspraksis og tolkning af studieordninger og udformning af study guides / læse- og semesterplaner. I sagens natur – tiden taget i betragtning - på et overordnet, men praksisrelateret niveau, hvor vi diskuterer udmøntning af bærende principper og læringsmål i din egen undervisningspraksis.
 

Yderligere Info:

Du bedes medbringe;

 • relevante dokumenter vedrørende et kursus du skal undervise i (typisk studieordning og evt.  læseplan/semesterplan / study guide)
 • computer/tablet, som kan gå på nettet

Kursussprog: Dansk

Antal pladser:

20 (11 pladser tilbage)

Underviser:

Pædagogisk konsulent Cita Nørgård - cnorgaard@sdu.dk - SDU Universitetspædagogik

Varighed:

1 dag - kl. 9-15.

Dato(er):

Dette kursus har endnu ikke nogen fast kursusdato. Hvis du tilmelder dig vil vi, når der er  min. 8 tilmeldte, sende jer en Doodle m hb på fastsættelse af kursusdatoen.

Sted:

SDU, Campus Odense, lokale Følger

Pris:

Gratis

Deadline:

20/12 - 2016

Ansvarlig:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeld dig her

Use Student response systems in your teaching - AFHOLDT

Aim:

The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

Teachers who want to implement active learning in lessons and lectures. The course is relevant to all teachers and is also part of the open courses that are offered to participants at the Lecturer Training Programme.

Benefit:

 • To give participants an introduction to student response systems and to show and discuss examples of usage.
 • To enable participants to use student response systems in a meaningful way that support students’ active learning.

 

Content:

Module 1 (face-2-face):

 • Why use student response systems in your teaching?
 • Presentation and comparison of tools
 • How do you formulate good questions?
 • How do you use the students’ responses as a teacher?
 • Discussion of benefits and challenges.

During module 1 the participants will become familiar with the tools in a series of hands-on tasks. At the end of module 1, Participants will plan how to use student response systems in their own teaching and carry out this plan before module 2.

Bring your own laptop.

Module 2 (online via Adobe Connect):

Participants present and discuss their experiences using student response systems.

 • What are the success criteria?
 • What challenges need to be handled. W
 • What is the next step for each participant?
   

Further Info:

Participants are requested to bring their own computer to the course.

Reading before module 1 and homework between the modules.

Course language: English.

The course is part of the open courses that are offered to participants at the Lecturer Training Programme. The course Counts for 1 ECTS.

Maximum participants:

16 (9 pladser tilbage)

Instructor:

Senior e-learning advisor Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning
E-learning consultant Christopher Kjær - imc@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

2 modules totaling 8 hours
 

Date(s):

Day 1: 14 September 2016, from 9:00-15:00

Day 2: Will be arranged when we meet.

Place:

SDU Campus Odense, room U82B

Price:

Gratis (free)

Deadline:

5/9 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Using de Bono´s Thinking Hats to develop problem solving - Established on demand

Aim:

The aim of  this course is to substatiate the quality of the teaching and the educations at SDU.

Target group:

 • Teachers with student groups between 5 and 200 plus who are looking for a wider range of active or participatory learning approaches.
 • This activity could be used in a classroom, lecture theatre or outdoors.

Benefit:

During this course participants will have the opportunity to:

 • Engage with and experience ‘Thinking Hats
 • Consider the rationale for ‘Thinking Hats and how it may be applicable to your own courses

 

Content:

Edward de Bono developed ’Six Thinking Hats’ as a way to facilitate meetings so they are constructive rather than adversarial. A variety of businesses and organisations have introduced the approach and companies specializing in mediation and conflict resolution often recommend it, for example http://www.mediationcenter.dk/six-thinking-hats.shtml 

Each hat represents a different mind-set: objective, intuitive, positive, process, negative and creative. Participants have to agree to adopt and maintain their allocated mind-set throughout the meeting. In some situations which hat is being worn by each participant is not made explicit. This slideshare provides an informative introduction to the resource and its applications.

During the session we will practise alternative ways of applying the ‘Thinking Hats’ and consider their application in your courses.
 

Further Info:

This course can be requested by a group of teachers, minimum 4. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  

The course may be included as an open course in the lecturer Training Programme counting for ¼ ECTS-point

Course language: English.


Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Donna Hurford, Educational Consultant - dhu@sdu.dk - SDU Centre for Teaching and Learning

Duration:

1/2 day

Date(s):

-

Place:

SDU, any Campus, room -

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

31/12 - 2016

Contact person:

Anne Grete Petersen - email: agpetersen@sdu.dk

This course can be requested by a group of teachers, minimum 4. For further information, please contact  course leader Donna Hurford, dhu@sdu.dk, or secretary Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk  
 


Academic Writing - established on demand

Aim:

SDU offers courses in academic writing for employees. The courses are established on demand (min. 6 participants) and are tailored to the specific group in collaboration with the instructor. The course options currently available are Academic Essays and Reports, Research Proposals, Research Methods, Writing Dissertations and Writing for Journals. Within these courses the participants may come to have a better understanding of punctuation, unity, coherence and logical order, plagiarism and paraphrasing, grammar etc.

Contact Lisbeth Nylandsted with additional questions in relation to the academic writing courses or if you wish to create a course tailored to your needs.
 

Target group:

Academic staff

Content:

Potential Academic Writing Courses:

Academic Essays and Reports
This course will cover the basics of writing academic essays and reports. Participants will learn how to clearly and concisely introduce, discuss and conclude reports and essays. By the end of the course participants will produce an academic essay that is relevant to their field of study/work.

Topics in this course include:
• Paragraph Structure
• Punctuation
• Unity, Coherence, and Logical Order
• Using Research in an Essay
• Research Ethics
• Bibliographies
• Citing Sources
• Plagiarism and Paraphrasing
• Basic Grammar for Academic Essays and Report
Other topics may be added at the request of the participants

Research Proposals
This course will focus on the basics of writing research proposals in English. Participants will complete a research proposal that is ready for submission by the end of the course. Additionally, students will become more proficient in the following areas:
• Punctuation
• Paragraph Structure
• Unity, Coherence, and Logical Order
• Discussing methodology
• Basic Grammar for Research Proposals
• Presenting
• Plagiarism and Paraphrasing
• Discussing research dissemination
Other topics may be added at the request of the participants

Research Methods
This course is for those who want to use and better understand how to use the resources available in English. Participants will become familiar with sources that can be used in their research/work. By the end of the course, participants will have resources that will help them on a current or upcoming project.

Some of the topics that will be covered are:
• Finding reliable sources
• Research Ethics
• Techniques of data collection
• Using interviews in your research
• Critically assessing research
• Bibliographies
• Plagiarism and Paraphrasing
• Citing Sources
Other topics may be added at the request of the participants


Writing Dissertations (Could also be called ‘Academic Writing for PhD Students’)
This course will prepare students for writing dissertations. Participants in this course should planning to start or currently in the process of writing a dissertation. The tools gained in this course will allow the participants to present their research in a clear manner.

Topics for this course will include:
• Writing abstracts
• Introductions
• Research Ethics
• Plagiarism and Paraphrasing
• Punctuation
• Unity, Coherence, and Logical Order
• Presenting and Discussing Findings
• Written Academic Language
• Bibliographies
• Grammar for Dissertations
• Citations and Referencing
Other topics may be discussed at the requests of the participants

Writing for Journals
Participants in this course will work on a journal article that they are preparing for publication. The course will cover a variety of important issues and topics as the participants strengthen their Academic Journal Writing Skills.

Topics will include:
• Writing abstracts
• Introductions
• Research Ethics
• Punctuation
• Unity, Coherence, and Logical Order
• Presenting and Discussing Findings
• Written Academic English
• Plagiarism and Paraphrasing
• Annotated Bibliographies
• Grammar for Dissertations
• Citations and Referencing
Other topics may be discussed at the request of the participants

 

 

Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Tamara McGee Andersen/International Communication A/S

Duration:

2 hours a week over 7 weeks

Date(s):

-

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room Announces later

Price:

Gratis (free)

Deadline:

31/12 - 2016

Contact person:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

-


Danish Language Programme

Aim:

This programme aims at giving the participant the opportunity to learn or improve his or her Danish skills in order to ensure the best possible interaction at the workplace as well as in the social life in Denmark.

Target group:

The target group is newly employed foreign employees, or employees who have been appointed within the last couple of years and who have not completed the Danish Language Programme for foreign adults. Any spouse or partner to the employee will receive the same offer.

Content:

The Programme is meant to suit the participant’s ambitions, knowledge and daily life. The participant will be invited to an assessment talk with a language consultant. During this talk a teaching plan and programme will be outlined for the participant. The teaching will take place in groups of about eight people who match each other in both level and objective. The participant commits him or herself to participating in the courses, and to take the tests that are a part of the programme.

Further Info:

You can register any time.

Maximum participants:

1 (0 pladser tilbage)

Instructor:

Language consultants from LærDansk

Duration:

Average of four lessons each week

Date(s):

-

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room University of Southern Denmark, Odense

Price:

Free

Deadline:

31/12 - 2016

Contact person:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

You can register any time - please contact Carolin Lemke Jensen, clj@sdu.dk


Engelskundervisning for VIP/ English teaching for VIP

Formål:

Dette undervisningsforløb er et individuelt tilrettelagt tilbud målrettet videnskabeligt personale, der ikke underviser på engelsksprogede uddannelser, og som dermed heller ikke deltager i certificeringsprogrammet, ”Teaching in English at SDU”. Målet er at give deltagerne mulighed for at udvikle deres engelskkompetencer fx i forbindelse med møder på engelsk, vejledning af studerende, afholdelse af MUS, skrivning af artikler, konferenceaktiviteter og lignende.

Purpose: This teaching session is an individually tailored offer directed to VIPs at SDU who do not teach programmes taught in English; and who therefore do not participate in the certification programme “Teaching in English at SDU”. The goal is to provide the participants with an opportunity for improving their English proficiency in connection to, for instance, meetings in English, student advising, MUS interviews, writing of articles, conference activities and the like.

Målgruppe:

Videnskabeligt personale

Target Group: VIPs

Udbytte:

Der udarbejdes en individuel læringsplan og målbeskrivelse for deltageren.

Benefit: Each participant will receive an individual teaching plan based on his/ her goals.

Indhold:

Kurset varierer mellem 6 individuelle lektioner og 4 fælles lektioner. Forløbet tilrettelægges og målrettes deltagernes individuelle og kollektive behov.

Content: The course includes six individual lessons and four group sessions (two sessions at a time). The course is tailored towards the needs of both the individual and the group.

Antal pladser:

35 (0 pladser tilbage)

Underviser:

Ekstern lektor, Karina Carmen Musaeus Schwartz-Arndal og ekstern lektor, Aurelia Nina Chatelain

Varighed:

10 lektioner

Dato(er):

Aftales med deltagerne

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Udmeldes senere

Pris:

Gratis

Deadline:

10/10 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Engelskundervisning for VIP/ English teaching for VIP - Spring 2017

Formål:

Dette undervisningsforløb er et individuelt tilrettelagt tilbud målrettet videnskabeligt personale, der ikke underviser på engelsksprogede uddannelser, og som dermed heller ikke deltager i certificeringsprogrammet, ”Teaching in English at SDU”. Målet er at give deltagerne mulighed for at udvikle deres engelskkompetencer fx i forbindelse med møder på engelsk, vejledning af studerende, afholdelse af MUS, skrivning af artikler, konferenceaktiviteter og lignende.

Purpose: This teaching session is an individually tailored offer directed to VIPs at SDU who do not teach programmes taught in English; and who therefore do not participate in the certification programme “Teaching in English at SDU”. The goal is to provide the participants with an opportunity for improving their English proficiency in connection to, for instance, meetings in English, student advising, MUS interviews, writing of articles, conference activities and the like.

Målgruppe:

Videnskabeligt personale

Target Group: VIPs

Udbytte:

Der udarbejdes en individuel læringsplan og målbeskrivelse for deltageren.

Benefit: Each participant will receive an individual teaching plan based on his/ her goals.

Indhold:

Kurset varierer mellem 6 individuelle lektioner og 4 fælles lektioner. Forløbet tilrettelægges og målrettes deltagernes individuelle og kollektive behov.

Content: The course includes six individual lessons and four group sessions (two sessions at a time). The course is tailored towards the needs of both the individual and the group.

Antal pladser:

35 (29 pladser tilbage)

Underviser:

Ekstern lektor, Karina Carmen Musaeus Schwartz-Arndal og ekstern lektor, Aurelia Nina Chatelain

Varighed:

10 lektioner

10 lessons

Dato(er):

Kurset starter i uge 6 2017. Specifikke datoer og tidspunkter aftales med deltagerne.

The course begins in week 6 2017. Specifik dates and times is sceduled in collaboration with the participants.

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Udmeldes senere

Pris:

Gratis

Deadline:

15/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

English courses in the Campus cities - etablished on demand

Formål:

-

Målgruppe:

Der tilbydes engelskkurser i alle campusbyer. Vi oplevede i efterårssemestret, at tilmeldingen til de enkelte hold i byerne var begrænset. Derfor vil det fremadrettet være muligt at få oprettet et hold, hvis man er en gruppe på mindst 6 personer i den enkelte by, der er interesseret i et kursusforløb. For yderligere info og tilrettelæggelse, kontakt Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk

 

Indhold:

-

Yderligere Info:

-

Antal pladser:

1 (0 pladser tilbage)

Underviser:

International Communication ApS

 

Varighed:

Kurserne bliver udbudt som korte forløb. Hvert kursus er målrettet et bestemt kommunikativt behov og har typisk et omfang på 2 timer om ugen i 8 eller 10 uger. Kurserne giver mulighed for at arbejde med materialer/cases fra ens daglige arbejde.

Dato(er):

See further info

Sted:

Udmeldes senere, lokale Udmeldes senere

Pris:

Gratis (free)

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

This course is overbooked. Please contact Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk ,for further information.


Tailor-made English courses for individual departments at SDU - etablished on demand

Formål:

-

Målgruppe:

Der er mulighed for at få tilrettelagt et særligt målrettet forløb med engelskundervisning tilpasset jeres afdeling/enhed - kontakt Lisbeth Nylandsted for yderligere info og tilrettelæggelse.

Indhold:

Aftales med den enkelte afdeling, men ofte vil indholdet på skræddersyede kurser svare til indhold i øvrige udbudte kurser, blot er kursisterne her en enkelt afdelings medarbejdere. Fordelen ved at tage et skræddersyet kursus kan f.eks. være, at alle i afdelingen får samme type kursusindhold, samt at indholdet skræddersyes den enkelte afdelings ønsker og behov.
 

Yderligere Info:

Før kursusstart vil deltagerne modtage en sprogtest og en behovsanalyse, som kan hjælpe med at afdække de præcise ønsker og behov, samt sprogligt niveau i henhold til CEFR skalaen
 

Komptencer efter afsluttede moduler: Med baggrund i afdelingens kompetencer inden start og ønsker til kursusindholdet, aftales de forventede slut-kompetencer med den enkelte afdeling

Antal pladser:

1 (0 pladser tilbage)

Underviser:

International Communication A/S

Varighed:

16-20 timer fordelt på 8-10 uger afhængigt af niveau og mål. Det forventes at deltagerne:

 • Medbringer konkrete eksempler og cases på kommunikationssituationer fra deres arbejdsdag på SDU, idet undervisningen tager udgangspunkt i autentiske arbejdssituationer.
 • Bruger tid på hjemmearbejde imellem hver mødegang.
 • Skriver og taler engelsk jævnligt, og aktivt øver de fokusområder, som arbejdes med på kurset.

Dato(er):

-

Sted:

All campuses, lokale Announced later/Udmeldes senere

Pris:

Gratis

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

This course is overbooked. Please contact Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk ,for further information.


Kursus i projektarbejde for TAP efterår 2016

Formål:

Formålet med kurset i projektarbejde for TAP er, at deltagerne kan udføre projekter, så de skaber den ønskede værdi.

Mange opgaver på SDU bliver løst med en projektorienteret arbejdsform. Projekter er en velkendt og let tilgængelig måde at løse tværgående samarbejdsopgaver på. Samtidig vil der i en kompleks organisation med mange modsatrettede interesser opstå udfordringer, som den projektansvarlige skal kunne håndtere på de relevante organisatoriske niveauer i organisationen. Eksempler på udfordringer er:

 • at skabe motivation for deltagelse i projektet
 • at afstemme forventninger med resultatet
 • at sikre overgang til drift
 • at balancere mange og skiftende interesser
 • at holde momentum i projektet sammen med alle de øvrige bolde, der er i luften

Målgruppe:

For administrative medarbejdere på SDU, der arbejder med projekter eller projektlignende opgaver.

Udbytte:

Kurset tilbyder en refleksiv og praktisk orienteret tilgang til projektarbejde, der er tilpasset SDU som organisation. Efter deltagelse i kurset vil deltagerne selvstændigt kunne organisere, planlægge og udføre projekter eller projektlignende opgaver.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset

 • have kendskab til og færdigheder i brug af udvalgte projektredskaber
 • have færdigheder i målformulering
 • kunne vælge hensigtsmæssig fremgangsmåde til projektets udførelse
 • kunne tilrettelægge et projekt eller en projektlignende opgave, så projektet kan skabe den ønskede værdi
 • have grundlæggende projektfærdigheder til at udføre projekter
 • kunne udlede egen læring til tilrettelæggelse og udførelse af næste projekt

Indhold:

Kurset løber over fire hele dage.

Det er en forudsætning for deltagelse, at deltagerne har et projekt eller en projektlignende opgave, som enten er i gang, eller som skal i gang, og som indebærer håndtering af flere interessenter og løbende forventningsafstemning af ønsket resultat og indsats.

Kurset er opbygget som en vekselvirkning mellem korte oplæg, praksiseksempler og øvelser. Øvelserne er koblet til deltagerens løbende udvikling af eget projekt. Vægten er på projekters udførelse i praksis på SDU.

Mellem kursusdagene vil der være hjemmeopgaver, der bliver drøftet på næste kursusdag. Udvalgte artikler bliver anbefalet som baggrund for deltagelse.
Kurset tager afsæt i principper fra både systemisk og socialkonstruktionistisk teori og praksis og fra mere styringsorienterede metoder.

Program

De fire kursusdage har forskellige overordnede temaer, der hænger sammen med de forskellige faser i et projekt

 • Start af projekt og målsætning
 • Valg af fremgangsmåde
 • Planlægning
 • Udførelse eller initiering og implementering

Det er kursets tilgang til projektledelse, at implementering begynder helt fra projektets opstart. Sker eksempelvis målformulering løsrevet fra implementering, vil projektet erfaringsmæssigt risikere ikke at skabe den ønskede værdi. Ligeledes kan det i arbejdet med implementering være relevant at vende tilbage for at præcisere projektets målsætning. Der sker interaktion mellem faserne, og projekter udmønter sig ikke i en kronologisk rækkefølge, der følger en masterplan.

Datoer samt indholdet på hver enkelt kursusdag findes i informationsfolder, som findes på SDUnet via dette link eller fås ved henvendelse til Camilla Bernsdorf, cb@sdu.dk.
 

Antal pladser:

20 (0 pladser tilbage)

Underviser:

HR-service, HR Udvikling:
Organisationskonsulent Carsten Salling, casal@sdu.dk, tlf. 21321663

IT-service, Projektafdelingen
Projektleder Nisrin Adel Hamad, niha@sdu.dk, tlf. 65502954

Varighed:

Start 3. november 2016 og slut 5. december (datoer mv. fås ved henvendelse til Camilla Bernsdorf, cb@sdu.dk)

Dato(er):

3. november, 9. november, 29. november, 5. december. Alle dage kl. 9-16.

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, lokale Se SDUnet

Pris:

4.000 kr.

Deadline:

12/10 - 2016

Ansvarlig:

Camilla Bernsdorf - email: cb@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Førstehjælp (A) (Odense) - 5.-6. oktober

Formål:

Kurset giver et teoretisk og praktisk kendskab til grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Kurset gør deltagerne i stand til at forebygge og afhjælpe skader samt hjælpe en syg eller tilskadekommen kollega i de første og vigtige minutter, indtil det professionelle mandskab kan tage over.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Indhold:

Kombinationskursus bestående af 12 timers førstehjælp og 3 timers elementær brandbekæmpelse. Førstehjælpskurset er myndighedsgodkendt og er kompetencegivende til uddannelser, hvori et førstehjælpskursus er påkrævet. Der udstedes kursusbevis.

Undervisningen gennemføres med korte, teoretiske oplæg efterfulgt af demonstrationer og simulationsøvelser og indeholder bl.a.:

 • Førstehjælp
 • Hjertelungeredning
 • Behandling af bevidstløse og choktruede
 • Trinvis og psykisk førstehjælp
 • Behandling af blødninger, store læsioner, forbrændinger og ætsninger
 • Elementær brandbekæmpelse.

Antal pladser:

16 (8 pladser tilbage)

Underviser:

Beredskabsstyrelsen

Varighed:

2 dage

Dato(er):

den 5. oktober i lokale O-95. Den 6. oktober i lokale O-94. Begge dage fra kl. 09.00-15.30

Sted:

SDU Odense, lokale Se under tidspunkt

Pris:

1.600 kr. (Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden).

Deadline:

3/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Førstehjælp (A), repetition (Odense) - 7. november

Formål:

At genopfriske sin viden inden for førstehjælp.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Indhold:

Gennem praktiske øvelser gennemgås førstehjælp med udgangspunkt i tidligere kurser.

Eventuelle nye guidelines for førstehjælpen vil blive gennemgået

Antal pladser:

16 (1 pladser tilbage)

Underviser:

Beredskabsstyrelsen

Varighed:

3 timer

Dato(er):

7. november, kl. 09.00-12.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.03. Viden byen, Cortex park

Pris:

600 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

25/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Førstehjælp (B) (Kolding) - 11.-12. oktober-AFLYST

Formål:

Kurset giver et teoretisk og praktisk kendskab til grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Kurset gør deltagerne i stand til at forebygge og afhjælpe skader samt hjælpe en syg eller tilskadekommen kollega i de første og vigtige minutter, indtil det professionelle mandskab kan tage over.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Indhold:

Kombinationskursus bestående af 12 timers førstehjælp og 3 timers elementær brandbekæmpelse. Førstehjælpskurset er myndighedsgodkendt og er kompetencegivende til uddannelser, hvori et førstehjælpskursus er påkrævet. Der udstedes kursusbevis.

Undervisningen gennemføres med korte, teoretiske oplæg efterfulgt af demonstrationer og simulationsøvelser og indeholder bl.a.:

 • Førstehjælp
 • Hjertelungeredning
 • Behandling af bevidstløse og choktruede
 • Trinvis og psykisk førstehjælp
 • Behandling af blødninger, store læsioner, forbrændinger og ætsninger
 • Elementær brandbekæmpelse.

Antal pladser:

16 (14 pladser tilbage)

Underviser:

Beredskabsstyrelsen

Varighed:

2 dage

Dato(er):

11.-12. oktober fra kl.

Sted:

SDU kolding, lokale Udmeldes senere

Pris:

1.600 kr. (Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden).

Deadline:

10/9 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Førstehjælp Introdag SIF

Formål:

Kurset giver et teoretisk og praktisk kendskab til grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Kurset gør deltagerne i stand til at forebygge og afhjælpe skader samt hjælpe en syg eller tilskadekommen kollega i de første og vigtige minutter, indtil det professionelle mandskab kan tage over.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Indhold:

Kombinationskursus bestående af 12 timers førstehjælp og 3 timers elementær brandbekæmpelse. Førstehjælpskurset er myndighedsgodkendt og er kompetencegivende til uddannelser, hvori et førstehjælpskursus er påkrævet. Der udstedes kursusbevis.

Undervisningen gennemføres med korte, teoretiske oplæg efterfulgt af demonstrationer og simulationsøvelser og indeholder bl.a.:

 • Førstehjælp
 • Hjertelungeredning
 • Behandling af bevidstløse og choktruede
 • Trinvis og psykisk førstehjælp
 • Behandling af blødninger, store læsioner, forbrændinger og ætsninger
 • Elementær brandbekæmpelse.

Antal pladser:

1 (0 pladser tilbage)

Underviser:

Beredskabsstyrelsen

Varighed:

1 dag

Dato(er):

-

Sted:

SDU SIF, lokale udmeldes senere

Pris:

Udmeldes senere

Deadline:

1/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Førstehjælp rep. Sønderborg - 10. november - LUKKET HOLD

Formål:

At genopfriske sin viden inden for førstehjælp.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Indhold:

Gennem praktiske øvelser gennemgås førstehjælp med udgangspunkt i tidligere kurser.

Eventuelle nye guidelines for førstehjælpen vil blive gennemgået

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Beredskabsstyrelsen

Varighed:

3 timer

Dato(er):

10. november, kl. 09.00-12.00

Sted:

SDU Sønderborg Alsion, lokale M201

Pris:

600 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

10/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Førstehjælp(B) repetition (Kolding) -16. november - AFLYST

Formål:

At genopfriske sin viden inden for førstehjælp.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Indhold:

Gennem praktiske øvelser gennemgås førstehjælp med udgangspunkt i tidligere kurser.

Eventuelle nye guidelines for førstehjælpen vil blive gennemgået

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Beredskabsstyrelsen

Varighed:

3 timer

Dato(er):

16. november, kl. 9.00-12.00

Sted:

SDU kolding, lokale Udmeldes senere

Pris:

600 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

16/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Adobe Photoshop CC - grundlæggende - 3. november 2016 - ÆNDRES TIL DEN 21. NOVEMBER

Formål:

At lære grundlæggende brug af Photoshop til billedbehandling og udformning af grafiske elementer til f.eks. hjemmeside, rapporter eller posters.

Målgruppe:

 Nye brugere af Photoshop. Både forskere og andre ansatte ved SDU

Udbytte:

• Kursisterne vil blive introduceret til Photoshops brugerflade og opnå kendskab til grundlæggende principper i programmet.
• Der arbejdes med lag, - tekstlag, justeringslag og sammenkopiering af flere forskellige billeder.
• Kursisterne introduceres til filtyper, farver og opløsning.
• Kursisterne kan gemme behandlede billeder i formater der er egnede til brug på forskellige platforme og kender til de almindeligste formater.
• Der opnås kendskab til programmets grundlæggende værktøjer. F.eks. pensel, markeringsværktøj, tryllestav, pen mfl.
• Der arbejdes med effekter og masker.
• Grundlæggende arbejde med fritlægning.
• Introduktion til tekst, og arbejde med typografi.

Kursisterne vil efterfølgende kunne arbejde med lettere billedbehandling. F.eks. til fremstilling af grafik med tekst og billede. Der opnås forståelse for dokumenttyper og opløsning så kursisterne kan billedbehandle til forskellige medier og platforme.

Indhold:

kurset vil være en blanding af introduktion på tavle og projektor, og mindre opgaver der skal arbejdes med individuelt.

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. 

1. Du skal have softwaren Adobe Photoshop CC installeret på computeren. Har du allerede det, skal du ikke foretage dig noget og du behøver ikke læse videre.

2. Opret en sag i Servicedesken, hvor du skriver følgende:

Emne: Jeg vil gerne have installeret en 30-dages prøveversion af Adobe Photoshop CC på min bærbare computer
Beskrivelse: Jeg kommer forbi følgende Servicedesk og får softwaren installeret: Campusvej Odense, Winsløwparken Odense, Esbjerg, Kolding, Slagelse eller Sønderborg

Kursister, der ønsker at låne en bærbar computer (inkl. en 30-dages prøveversion af Adobe Photoshop CC)

1. Opret en sag i Servicedesken, hvor du skriver følgende:

Emne: Lån af bærbar computer med en 30-dages prøveversion af Adobe Photoshop CC til kursus den 3. november
Beskrivelse: Jeg kommer forbi følgende Servicedesk den 2. november og afhenter computer og får Adobe Photoshop CC softwaren installeret: Campusvej Odense, Winsløwparken Odense, Esbjerg, Kolding, Slagelse eller Sønderborg
(IT-service råder over et begrænset antal låne-computere og en ledig computer kan derfor ikke garanteres).

Kursister, der ønsker at låne en bærbar computer (og allerede har købt licens til Adobe Photoshop CC)

1. Opret en sag i Servicedesken, hvor du skriver følgende:

Emne: Lån af bærbar computer til kursus den 3. november 
Beskrivelse: Jeg kommer forbi følgende Servicedesk den 2. november og afhenter computeren og får min Adobe Photoshop CC software installeret: Campusvej Odense, Winsløwparken Odense, Esbjerg, Kolding, Slagelse eller Sønderborg. 
NB! Du skal have dit Adobe ID + password klar, når du henter computeren, da vi skal bruge det til installation af din software.
(IT-service råder over et begrænset antal låne-computere og en ledig computer kan derfor ikke garanteres).

 

Du kan med fordel leje din egen licens til Adobe Photoshop CC inden kurset. . Se aktuel pris i softwareprislisten http://sdunet.dk/Vaerktoejer/Vejledninger/IT/Software-salg.aspx. Bestilling foregår ligeledes i Servicedesken og det kan gøres som beskrevet herover. 

Det er en god ide på forhånd at have prøvet at åbne programmet så man ved at det virker. Det er en forudsætning at kursister ved hvordan man gemmer filer lokalt på computeren og kan navigere i lokale filer og mapper.

 

Antal pladser:

16 (8 pladser tilbage)

Underviser:

Grafiker og billedkunstner, Mikkel Larris Kommunikationsafdeling
 

Varighed:

1 dag

Dato(er):

21. november, kl. 9.00-16.00

Sted:

SDU Odense, lokale O-94, Campus Odense

Pris:

Gratis

Deadline:

10/11 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Fængende forskningsformidling - 28.-29. november 2016

Formål:

Både fra universitet og fra politisk hold oplever forskere et stigende pres for at formidle deres forskningsresultater. Nye forskere vil derfor opleve evnen til at formidle deres forskning til medierne som et reelt krav. De positive sider ved evnen til god forskningsformidling er derfor mange og vægtige – også for forskeren selv.
 

En stor engelsk undersøgelse viser, at engelske forskeres motivation til at formidle deres forskning falder i fire dele: 1) At højne befolkningens vidensniveau 2) At demonstrere ansvarlighed og forklarlighed over for offentligheden/skatteyderne 3)At rekruttere studerende 4) At skabe opbakning til videnskaben. (fra tema om forskningsformidling på videnskab.dk). Alle fire dele er motivationer, som kan overføres til danske forskere.
 

Dette ph.d.-kursus vil klæde den ph.d.-studerende på til at imødekomme kravet om at formidle deres forskning både skriftligt og mundtligt.
 

Den ph.d.-studerende vil opnå kendskab til mediernes logik og arbejdsgange og herudfra lære at ’pitche’ sin forskning. Derudover vil den ph.d.-studerende lære at forenkle uden at forsimple og at opnå en solid bevidsthed om forskellen på akademisk og populærvidenskabelig formidling.
 

Skriftligt vil kurset klæde den ph.d.-studerende på til at publicere populærvidenskabelige artikler ud fra sin forskning. Kurset vil give den studerende teknikker til at argumentere, vinkle og skrive kort, klart, sammenhængende og levende.
 

Mundtligt vil kurset give den studerende redskaber til at præsentere sin forskning i kort og fængende form.
Træningen af den ph.d.-studerendes mundtlige formidling vil også kunne højne den ph.d.-studerende at
mestre mundtlige oplæg til forskningsseminarer, konferencer, foredrag osv.
 

Kurset vil munde ud i, at den studerende afleverer et populærvidenskabeligt produkt. Produktet kan enten
være skriftligt (fx en analyse, debatindlæg eller læserbrev) eller mundtligt (fx et oplæg til Forskningens
Døgn, et foredrag eller en podcast).
 

For at imødekomme disse mangler har kurset til formål at klæde de yngre forskere på til at navigere i
medierne, opnå forståelse for forskningsformidling og lære konkrete teknikker til at formidle forskning
både mundtligt og skriftligt.
 

Kurset vil indgå som en naturlig pendant til andre ph.d.-kurser såsom ”God videnskabelig praksis” og
diverse videnskabelig skrivekurser.

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

Vejledende program:
Kurset varer to dage, ekskl. forberedelse og hjemmearbejde. Alle teoretiske pointer vil blive fulgt op af
praktiske øvelser med udgangspunkt i den studerendes egen forskning.
 

Dag 1: Den første dag vil fokusere på behovet for forskningsformidling og forankre forskellen på
videnskabelig og populærvidenskabelig formidling. Den ph.d.-studerende vil blive dus med mediernes logik
herunder nyhedskriterier, sociale medier og storytelling. Den studerende vil lære overordnede principper
for opbygningen af et godt argument, en skarp vinkel og et fængende eksempel.
 

Dag 2: Anden dag vil den ph.d.-studerende lære at integrere de principper hun har lært på førstedagen i
både skriftlig og mundtlig formidling. Om formiddagen vil den studerende tilegne sig konkrete principper
for klart og levende skriftsprog. Om eftermiddagen vil den studerende blive præsenteret for principper for
god mundtlig kommunikation. De studerende kommer selv til at afholde korte taler, som de har forberedt hjemmefra og ud fra rollespil og øvelser trænes de studerende i at være klare, kortfattede og koncise, når de interviewes af en journalist.

Indhold:

Situationsanalyse
• Medielogik og nyhedskriterier
• Argumentation og vinkling
• Mundtlig tale- og medietræning
• Soundbites: Skærpelse af budskabet
• Klart og levende skriftsprog
• Eksemplet som retorisk virkemiddel
• Introduktion til sociale medier
 

Den ph.d.-studerende kommer til at arbejde aktivt med at omarbejde sin egen forskning til
populærvidenskabelige tekster.

Yderligere Info:


Vi foreslår, at den ph.d.-studerende tager kurset nogenlunde på andet år, nogenlunde midt i ph.d.-forløbet.
 

ECTS 2 ECTS-points

Antal pladser:

10 (6 pladser tilbage)

Underviser:

Adjunkt, ph.d. og retoriker Heidi Jønch-Clausen, Center for Journalistik, Institut for Statskundskab.
Heidi underviser i Ledelseskommunikation og Strategisk kommunikation på Master i Offentlig Ledelse (MOL), hvor hun dækker de samme discipliner, som dette kursus lægger op til. Heidi har selv stor erfaring med at formidle til medierne og modtog i 2015 årets underviserpris ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Varighed:

To dage á syv timer med afsluttende opgave og læsning op til.

Dato(er):

28.-29. november fra kl. 09-16.00 begge dage

Sted:

SDU Odense, lokale O-97, Campus Odense

Pris:

2.000 kr.

Deadline:

1/11 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Onboarding – bliv endnu bedre til at modtage nye kollegaer - 1. november

Formål:

Formålet med mødet/kurset er at:

 • Udvikle, udbrede og implementere ideer og anbefalinger ift. modtagelse af nye medarbejdere og sikre en god onboardingpraksis, så nye kollegaer kommer godt fra start samt bevarer deres motivation og glæde over at være blevet ansat på SDU.
 • Formidle viden fra projekt ”Talent- ,karriere- og kompetenceudvikling for TAP”
   

Målgruppe:

Arrangementet er tilrettelagt for de ressourcepersoner, der står for at hjælpe nye kollegaer i gang (f.eks. ift. det praktiske, udarbejdelse af introplan, velkomstmøder o.lign.)

Udbytte:

 Deltageren vil få:

 • viden om SDU´s anbefalinger ift. onboarding
 • kendskab til de vigtigste elementer i en god onboardingproces
 • indblik i, hvordan nyansatte kan motiveres
 • gode ideer til udarbejdelse af introduktionsplan
 • mulighed for at høre om andres erfaringer med onboarding på SDU

- Kompetencer

 • kan reflektere over, hvilke elementer en god introplan i egen afdeling bør indeholde, og hvorfor det er så afgørende at sætte fokus på onboarding
 • kan komme med gode råd til kolleger ift. udarbejdelse af introplan mv.
 • får kendskab til, hvor man kan få sparring ift. onboarding
 • kan udvikle egen praksis og implementere anbefalinger i egen afdeling

Indhold:

 • På mødet vil Line Revsbæk give gode ideer til hvad, der kan gøres for at sikre en god onboarding. Line er adjunkt ved institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og har forsket i onboarding og har interviewet forskellige SDU ansatte i forbindelse med talentudviklingsprojektet om deres oplevelser som nyansatte.
 • Endvidere vil Caroline Zoffmann Jessen (projektleder på ”Talent-, karriere- og kompetenceudvikling for TAP ”) fortælle om, hvilke anbefalinger arbejdsgruppen omkring Onboarding for TAP er nået frem til.
 • Herefter er der erfaringsudveksling i grupper. I får mulighed for at drøfte, hvad der kan gøre den første tid på SDU til en god oplevelse, hvor den nye kollega får mulighed for at bruge sine kompetencer, hurtigt tilegner sig ny viden, og hvordan han/hun kommer i dialog med nye relevante samarbejdspartnere.
   

 

Yderligere Info:

Personligt nøglekort, som skal bruges til elevator og mødelokale, udleveres i receptionen i stueetagen, hvor det også tilbageleveres igen efter mødet.

Antal pladser:

65 (17 pladser tilbage)

Underviser:

Adjunkt Line Revsbæk, Institu for Entreprenørskab og Relationsledelse

Projektleder Caroline Zoffmann, Talent-, karriere- og kompetenceudvikling for TAP

HR konsulent Dianna Astrup Simmelsgaard, HR Udvikling

 

Varighed:

2,5 timer

Dato(er):

1. november, kl. 9.30-12.00

Sted:

Campus Kollegiet, Campusvej 1, 5230 Odense M, lokale SKY mødelokale på 14. etage

Pris:

Gratis

Deadline:

24/10 - 2016

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Poster præsentation kursus

Formål:

Formål udformning af poster, indhold, grafik og præsentation:
 

• At arbejde med indhold, tekst og billeder så din poster rammer så præcist så muligt. Både hvad angår det faktuelle indhold omkring din forskning  og så det appellerer visuelt.
• At gennemarbejde en kort mundtlig præsentation af dit forskningsprojekt, så du er klar til at fortælle kort, præcist og fængende.
 

Målgruppe:

Forskere der deltager i posterpræsentationer ved konferencer og lignende.

Udbytte:

Metoder til udvikling af formidlings materiale

 •  Grafiske grundregler
 •  Præsentations teknik
 •  Tekst udvikling, på engelsk
 •  Diskussion og feedback
 •  Individuelt arbejde med præsentation af egen forskning
 •  Egen grundposter til videreudvikling
 •  Egen grundfortælling omkring forskning
 •  Personlig fremtræden

Indhold:

 • Undervisning med Carol Bang-Christensen, Engelsk tekst og præcision af indhold. Undervisningen er på engelsk.
 • Undervisning med Michael Marcher, mundtlig formidling og præsentationsteknik
 • Undervisning med Mikkel Larris, grafiske grundregler og udformning af poster
 • Kurset forløber som undervisning med de 3 undervisere på skift. Der udvikles forskellige dele af den samlede formidling, tekst, poster og præsentation.
 • Den sidste dag er en postersession hvor hver enkelt præsenterer sin forskning og modtager kritik for både mundtlig, visuel og skriftlig formidling.
 • Tekst og præsentation på engelsk, undervisning på dansk, bortset fra undervisningen med Carol(engelsk).
   

Antal pladser:

10 (10 pladser tilbage)

Underviser:

Carol Bang-Christensen

Michael Marcher

Mikkel Larris

Varighed:

4 dage fra kl. 09.30-15.30

Dato(er):

16. august, 23. august, 30. august, 13. september

Sted:

SDU, lokale Se under tidspunkt

Pris:

Udmeldes senere

Deadline:

1/12 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Præsentationsteknik med personlig power - 24. november - AFLYST

Formål:

Kursets formål er at bibringe deltagerne kendskab til værktøjer i præsentationsteknik, samt at forbedre og effektivisere deltagernes egen teknik ved hjælp af træning og konstruktiv teknik.

Målgruppe:

Alle ledere og medarbejdere der varetager formidlingsopgaver som et led i deres hverdag.

Indhold:

Nogle mennesker har et gudsbenådet talent for formidling. De formår at brænde igennem med sådan en kraft at tilhørerne bliver tryllebundet og budskaberne sent bliver glemt. Andre er i stand til at tage livet ud af selv den mest interessante problemstilling.

At planlægge og gennemføre god og kvalificeret formidling kræver hverken is i maven eller nerver af stål, men det kræver kendskab til en række konkrete værktøjer og teknikker. En solid faglig viden er et godt udgangspunkt, men det er ikke altid nok. God formidling kræver også at du kan ramme dine deltageres vidensbehov og motivere dem til læring. Du skal kunne fange deltagernes opmærksomhed – og holde den, og du skal kunne gøre dig forståelig, også selv om stoffet er komplekst. 

 • Præsentation og programgennemgang
 • To formidlingsformer: Tankpasser eller deltagerorienteret?
 • Erfaringsrunde: Worst case og Best case scenario
 • Formidlingens fire faser:
 • Planlægning
 • Tilrettelæggelse
 • Gennemførsel
 • Evaluering
 • Definer formålet – hvad skal deltagerne vide og hvad skal de kunne
 • Find deltagernes vidensbehov med kompetencemodellen
 • Kom ud over rampen - præsentationsteknik der virker
 • Forståelsesværktøjer
 • Retorik og kropssprog

Form:
Kurset er tilrettelagt således, at emnerne behandles i teori og praksis - vekslende mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser.

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

Line Sander, Direktør, SUPPLEMENT AS

Varighed:

1 dag

Dato(er):

24. november, kl. 09.00-16.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.04 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

2100 kr. - Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

20/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Public speaking and presentation skills training - 7 and 28 November

Aim:

This presentation skills training focuses on physical work, breathing and vocal techniques in order to improve essential communication skills and personal impact. Participants will become aware of weaknesses and strengths in their personal presentation and through relaxation, inner readiness and vocal confidence overcome limitations and anxiety related to public speaking. The course provides tools for voice care.

Target group:

Employees, executives, leaders, presenters and lecturers, who wish to enhance their presentation skills and vocal confidence.

Content:

Through relaxation, movement, posture, breathing, voice, creativity and playfulness we will focus on the following issues:

 • The voice can be compared to our signature in sound. It´s resonance, frasing, rythm and power reveal our inner state of being. In addition the voice constitutes a very important working tool for any lecturer.
 • The body is the foundation for voice production. Through awareness we aim to rebalance and coordinate the body and work with body language.
 • Stress and anxiety can be overcome through breathing. The breath forms the flow of air needed for the voice to obtain fullness, resonance and carrying power.
 • Breath support controls the air flow providing the voice with stamina, richness, impact and reduces vocal fatigue and hoarseness.
 • Good posture is imperative to breath flow, supports voice production and helps us appear confident and authentic to our listeners.
 • Through physical relaxation the body will be rebalanced, providing the voice with maximum power at minimum effort.
 • Grounding provides authenticity and gravitas to any presentation and helps eliminate presentation anxiety.
 • Inner awareness and presence training raises the physical energy level and provides an important tool for public presentation making the speaker ready to ‘go on stage’.

 

 

 

 

 

 

 

 

The course atmosphere emphasizes ease, relaxation and playfulness and the course structure gives room for variation between theory and practice and joint and individual work depending on the readiness of the participants. There are no qualifications for participating in this course but participants are asked to bring a work presentation, a poem or a short story for the individual presentation. It is advisable that this presentation is well known to the participant.

 


The presentations will be coached individually and participants will be given feedback on voice, body language and overall presentation.
Participants receive written notes and exercises in English.
 

 

This course provides work on physical and vocal balance and impact with a strong emphasis on participant`s individual issues and wishes.

Further Info:

The course may be included as an open course in the lecturer Training programme counting for 1 ECTS.

LTP/UP participants, please 1) write “606” in the field “Omkostningssted”, 2) Tick the box “Accept” and 3) Write “agpetersen@sdu.dk” in the field “Leders e-mail”.

If you are having trouble signing up for the course, please feel free to contact Dorthe Magnussen, doma@sdu.dk

Maximum participants:

8 (5 pladser tilbage)

Instructor:

Mette Lund Franck, Speech Language Pathologist, Classical Singer, Voice Coach

Duration:

2 days

Date(s):

7 November from

28 November from

Place:

SDU Odense, room Udmeldes senere

Price:

2.800 DKK. It is possible to apply for funds from Kompetencefonden.

Deadline:

1/11 - 2016

Contact person:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Sign up here

Sitecore kursus - Introduktion til Sitecore - 17. november 2016

Formål:

Formålet med kurset er at sikre god og målrettet kommunikation på sdu.dk. Der er tale om et grundlæggende Sitecore kursus, hvor man som forholdsvis ny redaktør i Sitecore kan tilegne dig de grundlæggende værktøjer til at arbejde med web.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til webredaktører, og andre som skal i gang med at opdatere indhold på www.sdu.dk. Hvis du udelukkende arbejder på SDU-net vil du kunne benytte nogle af elementerne.

Udbytte:

På kurset vil deltagerne få nogle helt grundlæggende værktøjer og færdigheder til at arbejde med web – både tekstuelt og systemmæssigt.
Deltagerne vil blive fortrolige med at udføre grundlæggende arbejdsgange i Sitecore f.eks.:

 • Oprettelse af nye sider
 • Ændring af tekst på eksisterende sider
 • Indsættelse af billeder
 • Indsættelse af Danske/Engelske sprogversioner
 • Indsættelse af ekstra versioner af den enkelte side der kan skifte på forudbestemte tider.

Derudover vil deltagerne:

 • Blive i stand til at styre hvornår den enkelte side vises og tages af hjemmesiden
 • Få kendskab til grundlæggende principper og arbejdsgange for billedbehandling til web
 • Få indsigt i hvordan man skriver til web
 • Få kendskab til principper for god layout inden for de muligheder og begrænsninger Sitecore sætter som system og de retningslinjer der er på SDU
 • Få kendskab til de grundlæggende regler og principper for web-tilgængelighed f.eks. for svagtseende eller ordblinde
  En vigtig målsætning på kurset er, at man som redaktør skal kunne reflektere kursets indhold i forhold til sit daglige arbejde med web.
   

Indhold:

 • Hvert Sitecore kursus bliver så vidt muligt tilpasset deltagerne på holdet. Kurset vil skifte imellem instruktion og hands-on øvelser og der vil være rig mulighed for at afprøve de ting, der bliver vist på kurset.
 • Dagen slutter med en orientering om, hvor du finder vejledninger til Sitecore og oplysninger om, hvem du kan kontakte, når du skal oprettes i systemet eller har brug for hjælp.
 • Der vil være mulighed for at inddrage eksempler fra deltagernes konkrete arbejdsopgaver

 

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

This course is held in Danish.

If you wish to recieve training in English, please contact lisan@sdu.dk

Antal pladser:

16 (0 pladser tilbage)

Underviser:

Trine Højlund Sandberg, Kommunikation

 

Varighed:

6 timer

Dato(er):

17. november, kl. 9.00-15.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab 2.2.04

Pris:

Gratis

Deadline:

3/11 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Kurset er overbooket. Ønsker du at komme på venteliste, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Nylandsted Andersen, lisan@sdu.dk

 


Stemmen - i personlig udvikling - 3. oktober og 24. oktober

Formål:

Gennem arbejde med kroppen, åndedrættet og stemmen at opnå større udtryksmæssig frihed og gennemslagskraft:

 • At hjælpe deltagerne til at blive opmærksomme på styrker og svagheder i deres personlige udtryk
 • At blive bevidst om spændinger og begrænsninger, som indtræder i forbindelse med præstationsnervøsitet
 • At få redskaber til at styrke og pleje stemmen. At blive en bedre formidler.

Målgruppe:

Undervisere, ledere, medarbejdere som ønsker at optimere deres personlige udtryksmuligheder.

Indhold:

Indhold: Vi vil arbejde med afspænding, bevægelse, holdning, åndedræt, formidling, stemmen i sang og tale, kreativitet og leg med fokus på at:

 • Stemmen er vores visitkort. Dens klang, frasering, rytme og resonans fortæller om vores indre liv. Samtidig er den underviserens vigtigste værktøj
 • Kroppen er stemmens fundament. Vi vil bevidstgøre, afbalancere og koordinere kroppen og blive opmærksomme på kropssproget
 • Det dybe åndedræt er en direkte stressbremse og danner den strøm, som stemmen har brug for, for at opnå fylde, bæredygtighed og resonans
 • Støtten er en viljebestemt styring af luftstrømmen, som giver stemmen udholdenhed, gennemslagskraft, fylde og modvirker træthed og hæshed
 • Holdningen er afgørende for åndedrættets flow og for evnen til at udtrykke os foran andre og for, hvordan vi virker på modtagerne
 • Afspænding vil hjælpe det kropslige samarbejde, så stemmen kan vibrere friere. En stiv krop giver en stiv stemme og et stift udtryk
 • Grounding/jordforbindelse giver en oplevelse af, at ’her står jeg’, og jeg bliver stående.
 • Indre parathed er et psykisk nærvær, et energiløft i kroppen, der er nødvendigt for den veloplagte formidler. Det er bevidstheden om at gøre sig parat til at ’gå på scenen’.

 

Undervisningen foregår i en afslappet atmosfære med stor vægt på morskab og leg. Kursusformen veksler mellem oplæg/teori, øvelser, fælles og individuelt arbejde i forhold til deltagernes parathed. Der er ingen deltagerforudsætninger, men du bedes medbringe et digt, en kort historie, som du kan godt eller et oplæg, der er relevant for dit eget arbejdsområde. Der arbejdes individuelt med oplæg og gives feedback og coaching omkring deltagernes præsentationer.

Deltagerne får et kompendium med øvelser, forklaringer, teori og litteraturliste til videre fordybelse.


’Undervisningslokalet bliver den legeplads, mange af os mangler i hverdagen, hvor vi kan udfolde meget mere af vores potentiale end i dagligdagen. Tak for et meget anderledes og fantastisk kursus, alle burde have mulighed for at prøve mindst én gang i livet - og jo før, jo bedre’. Jeanette Thomsen, lektor SDU, 2008

Yderligere Info:

Kurset kan indgå som åbent kursus i Universitetspædagogikum med 1 ECTS point

Antal pladser:

8 (2 pladser tilbage)

Underviser:

Diplomuddannet klassisk sanger, stemmepædagog, BA i logopædi og voksenunderviser Mette Lund Franck

Varighed:

2 dage

Dato(er):

3. oktober kl.09.00-15.30

24. oktober kl. 09.00-15.30

Sted:

SDU Odense, lokale Udmeldes senere

Pris:

2.800 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

1/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Svesken på disken – Kursus i direkte og klar kommunikation, uden at træde på andre - den 23. november og 5. december

Formål:

Kurset i klar kommunikation giver værktøjer til at være tydelig i din kommunikation og sætter fokus på vigtigheden af at sige til og fra. Du får trænet din evne til at tale om det, der gør en reel forskel.

Målgruppe:

Dette kursus henvender sig til alle, der har oplevet ikke at få sagt det, de gerne ville, eller fik sagt for meget. Kurset er for dig, der ønsker at få mere ud af din kommunikation og opnå større gennemslagskraft og glæde i dine relationer.

Indhold:

Vores kursus i klar kommunikation indeholder:

 • Kommunikative rettigheder
 • Træd i karakter, uden at træde på andre
 • Hvordan er min kommunikation?
 • Hvad vil jeg egentlig sige og til hvem?
 • Kommunikation, der bidrager
 • Situationer, relationer og kommunikation
 • Hvilke kommunikative spil indgår jeg i?

 

 

 

 

 

 

 

 


Undervisningsformen veksler mellem korte oplæg kombineret med dialog og øvelser, der omsætter teori til handling.

Antal pladser:

20 (7 pladser tilbage)

Underviser:

Mads Lønnerup, Supplement A/S

Varighed:

1 1/2 dag

Dato(er):

23. november fra kl. 09.00-16.00 og den 5. december fra kl. 09.00-12.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.04 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

2900 kr. - Kurset kan indgå i forløb med støtte fra kompetencefonden

Deadline:

10/11 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Introduction day for new academic employees (English) - 9th of November 2016

Aim:

To provide new employees with an introduction to important aspects of SDU as a workplace.

Target group:

New employees (English)

Content:

An introduction to:

 • SDU as an organization
 • The services provided by the Researcher Service
 • Holiday and other relevant issues concerning your employment
 • The salary system and union representatives
 • Employee benefits
 • The services provided by the International Staff Office
 • The Library at SDU
 • The Legal Office
 • The Danish Language Training Programme
 • Information from SDU Center for Teaching and Learning
 • A guided tour around campus

 

Maximum participants:

60 (59 pladser tilbage)

Instructor:

Various

Duration:

One day from 9 am to 4 pm

Date(s):

9th of November from 9 am to 4 am

Place:

University of Southern Denmark, room O99 - Campus Odense

Price:

Gratis (Free)

Deadline:

24/10 - 2016

Contact person:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Sign up here

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 13 december 2016

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

40 (37 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

13. december kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

30/11 - 2016

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Introduktionsdag for nyansatte (dansk) - 23. november 2016

Formål:

At give nye medarbejdere en introduktion til væsentlige praktiske og organisatoriske forhold på Syddansk Universitet, en oplevelse af campus Odense og en mulighed at møde andre nye kollegaer.

Målgruppe:

Nye medarbejdere (VIP/TAP).

Indhold:

Dagen består af en velkomst, forskellige faglige oplæg, en guidet tur på campus, networking i form af gruppearbejde og en lækker frokost i restauranten.

Når du kommer hjem, vil du vide mere om Syddansk Universitets:

 • Historie, mission og vision
 • Organisatorisk opbygning og styringsgrundlag
 • Personalegoder og efteruddannelsesmuligheder
 • Løn og ansættelsesvilkår samt lønforhandling v/ en tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling
 • Studierne og de studerende ved SDU
 • Gode historier og anekdoter om SDU, fortalt under en rundvisning på campus Odense

Antal pladser:

40 (33 pladser tilbage)

Underviser:

Diverse

Varighed:

1 dag

Dato(er):

23. november kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale O-99 v/Campusvej 55

Pris:

Gratis

Deadline:

7/11 - 2016

Ansvarlig:

Carolin Lemke Jensen - email: clj@sdu.dk

Tilmeld dig her

Excel - Præsentation i Excel - 9. november 2016

Formål:

Kursets formål er at gøre deltagerne bedre til at præsentere data i Excel på en effektiv og mere visuelt tilfredsstillende måde.

Målgruppe:

Denne workshop henvender sig specielt til deltagere, der skal bruge Excel til at præsentere data i form af tabeller, diagrammer og andre visuelle hjælpemidler for andre.

Udbytte:

Deltagerne vil efter kurset mere effektivt kunne præsentere data i Excel i f.eks. diagrammer, tabeller og lignende – samt kunne integrere med andre præsentationsprogrammer som f.eks. PowerPoint.

Indhold:

Kurset vil veksle mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. I samarbejde med kursisterne vil bl.a. følgende emner kunne behandles:

• Formatering af regneark
• Oprettelse af tabeller – herunder pivottabeller
• Celle- og tabeltypografier
• Brug af temaer i Excel og PowerPoint
• Diagrammer i Excel og PowerPoint
• Indsæt Excel data og diagrammer i PowerPoint – herunder kæder mellem programmerne
• Animation af diagrammer i PowerPoint
• Brug PDF med Excel
 

Antal pladser:

16 (3 pladser tilbage)

Underviser:

Ruby Training ApS

Varighed:

1 dag

Dato(er):

9. november, kl. 9.00-16.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab 2.2.04

Pris:

1.200 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

2/11 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

Excel workshop - Avanceret med makroer og VBA - Arrangeres efter ønske

Formål:

Formålet med workshoppen er at sikre, at deltagerne kan bruge makroer til at automatisere rutineopgaver i hverdagen og udvikle egne projekter i VBA.

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til deltagere, der har et grundigt, videregående kendskab til Excel og som ønsker at kunne udvikle formularer og makroer til brug i det daglige arbejde.

Udbytte:

Deltagerne vil kende muligheder for automatisering af rutineopgaver i form af makroer og VBA og kunne gå i gang med at udvikle mindre projekter i VBA.

Indhold:

Kurset vil veksle mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. I samarbejde med kursisterne vil bl.a. følgende emner kunne behandles:

• Optagelse af makroer
• Anvendelse af makroer
• Redigering af makroer
• Introduktion til Visual Basic for Applications og VBA-editoren
• Programmering af simple makroer - herunder med brug af:
o IF og SELECT CASE
o MSGBOX og INPUTBOX
o Løkker
• Oprettelse af egne dialogbokse (Userforms)
• Fejlbehandling

 

Antal pladser:

0 (0 pladser tilbage)

Underviser:

Ruby Training ApS

Varighed:

1 dag

Dato(er):

-

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Udmeldes senere

Pris:

1.200 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Kurset er overbooket. Ønsker du at komme på venteliste, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk


Excel workshop - Avanceret med pivottabeller og andre dataredskaber - Arrangeres efter ønske

Formål:

Formålet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med pivottabeller, pivotdiagrammer og andre dataredskaber, der gør det daglige arbejde med store datamængder i Excel mere effektivt.

Målgruppe:

Denne workshop henvender sig specielt til deltagere, der skal bruge Excel til at analysere større datamængder, lave udtræk og på anden måde drage fordel af Excels mange metoder til databehandling.

Udbytte:

Deltagerne vil efter kurset mere effektivt kunne arbejde med store regneark og udtrække relevante data, oprette tabeller og pivottabeller til brug i deres daglige arbejde.
 

Indhold:

Kurset vil veksle mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. I samarbejde med kursisterne vil bl.a. følgende emner kunne behandles:
• Kurset vil veksle mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. I samarbejde med kursisterne vil bl.a. følgende emner kunne behandles:
• Oprettelse af pivottabeller fra Excel data
• Oprettelse af pivottabeller fra eksterne kilder
• Side, kolonne, række og datafelter
• Beregninger i pivottabeller
• Detaljer og grupperinger
• Rapportfiltersider
• Brug af udsnitsværktøjer (Slicer)
• Pivotdiagrammer
• Andre dataredskaber som f.eks.:
o Oprettelse af tabeller og lister i Excel
   o Importer tekstfiler fra eksterne systemer
   o Datavalidering
   o Sortering af data
   o Autofilter – og avanceret filter og fjernelse af dubletter
   o Subtotaler
   o Konsolidering

 

   

 

Antal pladser:

0 (0 pladser tilbage)

Underviser:

Ruby Training ApS

Varighed:

1 dag

Dato(er):

Kurset udbydes som et "on demand" kursus. Det vil sige at vi gerne arrangerer et kursus for en afdeling/gruppe/enhed (min 9 personer) kontakt Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk for at få arrangeret et kursus.

 

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Udmeldes senere

Pris:

1.200 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Kurset er overbooket. Ønsker du at komme på venteliste, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk


InDesign - Desktop Publishing med InDesign - Arrangeres efter ønske

Formål:

At gøre deltagerne fortrolige med InDesign og begreber og principper i forbindelse med DTP, således at de bliver i stand til selvstændigt at oprette og redigere publikationer til tryk.

Målgruppe:

Medarbejdere der arbejder med layout og udgivelse af nyhedsbreve, tidsskrifter, bøger, foldere og lignende inden for Desktop Publishing.

Udbytte:

Deltagerne vil efter kurset kunne designe trykte publikationer som f.eks. plakater, annoncer og nyhedsbreve ved hjælp af Adobe InDesign, kunne benytte bl.a. mastersider og afsnitsformater samt kende de vigtigste typografiske og grafiske begreber, der er relevante ved arbejdet med DTP-programmer.

Indhold:

Kurset vil veksle mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser.

Kursets konkrete indhold vil blive valgt sammen med deltagerne, så deres behov opfyldes bedst muligt. Kurset vil bl.a. kunne indeholde følgende:

• Introduktion til Desktop Publishing og de typografiske grundprincipper
• Gennemgang af brugerfladen i Adobe InDesign
• Oprettelse af publikationer som f.eks. foldere og nyhedsbreve
• Opsætning af layout – herunder brug af mastersider, afsnitsformater og farver
• Import af tekst og billeder
• Tekstbehandling i InDesign
• Spalter og tabeller
• Tegneredskaber
• Udskrivning fra InDesign
• Klargøring til tryk – herunder PDF
 

Yderligere Info:

Kurset udbydes som et "on demand" kursus. Det vil sige at vi gerne arrangerer et kursus for en afdeling/gruppe/enhed (min 9 personer) kontakt Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk for at få arrangeret et kursus.

Hvis man ikke selv har en gruppe kontakt da venligst Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk som vil registrere dit ønske og arrangere et kursus når der er deltagere nok til et hold.

Antal pladser:

1 (0 pladser tilbage)

Underviser:

Ruby Training ApS

Varighed:

1 dag

Dato(er):

-

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale HR service IT-kursuslokale, Pavillonen på P1

Pris:

1.200 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted Andersen - email: lisan@sdu.dk

Kurset er overbooket. Ønsker du at komme på venteliste, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Nylandsted Andersen, lisan@sdu.dk


InDesign - Lav E-bøger med InDesign - Arrangeres efter ønske

Formål:

At gøre deltagerne fortrolige med begreber og principper i forbindelse med design af elektroniske publikationer – herunder PDF - til f.eks. iPad og andre mobile enheder.

 

Målgruppe:

Medarbejdere der arbejder med layout og udgivelse af elektroniske/digitale publikationer til forskellige platforme.

Udbytte:

Deltagerne vil efter kurset kunne designe digitale publikationer som f.eks. e-bøger i formater som EPUB og PDF ved hjælp af Adobe InDesign, kunne benytte bl.a. mastersider og afsnitsformater samt kende de vigtigste typografiske og grafiske begreber, der er relevante ved arbejdet med elektroniske dokumenter.

Indhold:

Kurset vil veksle mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser.

Kursets konkrete indhold vil blive valgt sammen med deltagerne, så deres behov opfyldes bedst muligt. Kurset vil bl.a. kunne indeholde følgende:


• Klargøre dokumenter i Word
• E-bogs formater som EPUB, MOBI og PDF
• Skærmlayout kontra layout til tryk
• Opret publikationer til e-bøger
• Formater teksten med afsnitsformater
• Billeder og grafik
• Tabeller
• Indholdsfortegnelser
• HTML-koderne
• Eksporter publikationen
 

Yderligere Info:

Kurset udbydes som et "on demand" kursus. Det vil sige at vi gerne arrangerer et kursus for en afdeling/gruppe/enhed (min 9 personer) kontakt Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk for at få arrangeret et kursus.

Hvis man ikke selv har en gruppe kontakt da venligst Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk som vil registrere dit ønske og arrangere et kursus når der er deltagere nok til et hold.

Antal pladser:

1 (0 pladser tilbage)

Underviser:

Ruby Training ApS

Varighed:

1 dag

Dato(er):

-

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale HR service IT-kursuslokale, Pavillonen på P1

Pris:

1.200 kr. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted Andersen - email: lisan@sdu.dk

Kurset er overbooket. Ønsker du at komme på venteliste, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Nylandsted Andersen, lisan@sdu.dk


Korte online-kurser i Lync og Outlook

Formål:

-

Målgruppe:

Kurset henvender sig til medabejdere der:

- Har en PC med Lync installeret
(Dette kursus er ikke for dig der kun har en bordtelefon eller anvender MAC)

- Har tilsluttet et headsæt til pc'en.
- Kan modtage undervisning på dansk

Indhold:

Online kurser i brug af Lync og Outlook.
Små korte kurser på 30 min, hvor et bestemt emne om du kan bruge i din hverdag, vil blive gennemgået.
 

Du deltager via din pc, så  der er ingen transporttid.
 

Du kan finde alle kurserne samt yderligere informationer her

Antal pladser:

0 (0 pladser tilbage)

Underviser:

IT-koordinator Inge Hansen,  IT-service

Varighed:

30 min.

Dato(er):

Tirsdage kl. 9.00-9.30

Se kalender med datoer for kursus og tilmeld dig her

Sted:

-, lokale Online

Pris:

Gratis

Deadline:

31/12 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

-


NVivo course - in English - Advanced - 9 November 2016

Aim:

The aim of this course is to provide participants with advanced understanding and skills to conduct thematic analysis (TA), qualitative content analysis (QCA), cross-case analysis (CCA), systematic literature review or grounded theory (GT) analysis in NVivo 11. Being an advanced course, participants should be fully cognizant with the basic notions of qualitative analysis (importing, organizing, coding, classification, and memoing) and their application in a digital context such as NVivo. The course is designed to address the gap both in the literature and in scholarship training on how to conduct qualitative analysis from the stage of data reduction, patterns identification, results visualization, and back to theory in software environment. Special attention is given to the ‘black box’ problem of qualitative analysis within the history of qualitative research regarding how to get from data collection to conclusion drawing. After the course participants are encouraged to make an assignment using NVivo tools to identify, analyze and present patterns in data. All assignments will be given individual written feedback.

Target group:

This course requires participants to be fully cognizant of the analytical devices of NVivo such as importing, organizing, coding, linking, memoing and assigning attributes to sources and nodes. Participants are expected to perform these tasks autonomously. Additionally, participants should master the basics of qualitative data analysis such as data segmentation, codes generation, coding scheme development, and working with memos. Do refer to the background material at the end of this course description for an up-date on these issues. If doubts still persist regarding the course’s prerequisites, please contact the instructor at momoanalysis@outlook.dk

Benefit:

Upon completion participants will have gained understanding of the key features of patterns identification and presentation of coding results using advanced NVivo tools. Participants will also be able to implement all qualitative analytical steps in NVivo 11, and critically assess the quality of published studies claiming to have adopted a transparent qualitative method. After the course participants will have knowledge and skills of:

 • how to complete patterns identification in NVivo 11
 • fundamental principles within systematic qualitative analysis
 • the processes in transparent qualitative analysis
 • how to complete all qualitative analytical steps in NVivo 11

how to evaluate the quality of published studies claiming to have adopted a transparent qualitative method.
 

Content:

The content of the course and the learning activities the participants will come across:

 • Instructor presentation
 • Discussion
 • Group work
 • Preparation
 • Working with data
 • Testing theories on data

Suggested literature on qualitative data analysis

 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. (or the 3th edition)
 • Bazeley, P. (2009). Analysing Qualitative Data: More Than Identifying Themes. Malaysian Journal of Qualitative Research, 2(2), 6-22. Open access
 • Bernard, H. R., & Ryan, G. W. (2010). Analyzing Qualitative Data: Systemic Approaches. Thousand Oaks: Sage.
 • Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Data: Thematic Analysis and Code Development. Thousand Oaks: Sage.
 • Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making Sense of Qualitative Data: Complementary Research Strategies Thousand Oaks: Sage.
 • Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge.
 • Ezzy, D. (2002). Qualitative Analysis. Practice and Innovation. London: Routledge.
 • Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). An Array of Qualitative Data Analysis Tools: A Call for Data Analysis Triangulation. School Psychology Quarterly, 22(4), 557-584.
 • Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2011). Beyond Constant Comparison Qualitative Data Analysis: Using NVivo. School Psychology Quarterly, 26(1), 70-84

Prerequisite knowledge on NVivo
Book – highly recommended as it covers the basics of using NVivo; see chapters 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

 •  Bazeley, P. (2007). Qualitative Data Analysis with NVivo. London: Sage. Or a similar reading

Maximum participants:

13 (13 pladser tilbage)

Instructor:

Marie Østergaard Møller, cand.scient.pol. og PhD i statskundskab.

Duration:

1-day course with preparation and subsequent task.

Date(s):

9. november 2016 at 9.30 am. to 3.30 pm.

Place:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, room Cortex Lab 2.2.03

Price:

2.800,-

Deadline:

25/10 - 2016

Contact person:

Lisbeth Nylandsted - email: lisan@sdu.dk

Sign up here

Outlook, crash kursus - FLYTTET til 26. oktober 2016

Formål:

Bliv opdateret på ukendte funktioner i Outlook 2010, og få tips og tricks til at udnytte Outlook endnu smartere og mere effektivt.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Kurset er beregnet til Windows-brugere som er vant til arbejde meget med Outlook

Indhold:

Lær uopdagede funktioner, der letter din dag og giver bedre overblik. Skræddersy Outlook til din dagligdag og dine behov.

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

Antal pladser:

16 (8 pladser tilbage)

Underviser:

IT-koordinator Inge Hansen, IT-service

Varighed:

2½ timer

Dato(er):

26. oktober, kl. 9.30-12.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab, 2.2.03

Pris:

Gratis

Deadline:

20/10 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted Andersen - email: lisan@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Outlook, videregående - 10. november 2016

Formål:

Dette kursus vil hjælpe dig med en forståelse af, hvordan du ved hjælp af Outlook kan automatisere mange opgaver. Det betyder for dig, at du efter kurset kan gøre brug af endnu flere muligheder i Outlook, der gør en del af arbejdet for dig.

Alle vejledninger ligger på http://help.sdu.dk

Målgruppe:

Medarbejdere, der ønsker at tilpasse Outlook til helt personlige krav/ønsker for at gøre arbejdsdagen så nem som muligt.

Kurset er beregnet til Windows-brugere.

Indhold:

Indbakke:

 • E-mail skabeloner – hvordan kan dette gøres? Vi ser på flere forskellige måder at lave skabeloner på og genbruge tekst
 • Ekstra postkasser
 • Tilbagemeldinger på spørgsmål via mail (responsknapper)
 • Store e-mails
 • Opfølgningsflag
 • Rettelser af eksisterende emails
 • Hurtig start
 • Favoritter
 • Skift emailsignatur
 • Global adressebog
 • Genveje

Kalender:

 • Farvekategorier
 • Arbejde struktureret med kalenderen

Opgaver:

 • Arbejde med opgaver for at effektivisere arbejdsdagen og undgå de gule sedler.
 • Oprette opgaver på forskellige måder
 • Sammenhæng mellem opgaver og kalender
 • Rettigheder

 Kontaktperson:

 • Oprette kontaktpersoner
 • Oprette distributionsliste
 • Redigering af globale distributionslister og opsætning af adressebog.
 • Dele distributionslister

Webmail:

Deltagernes egne spørgsmål.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i deltagernes hverdag. Deltagerne opfordres derfor til at medbringe dagligdags eksempler på ting, der er svære eller tidskrævende i Outlook.

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

Antal pladser:

16 (16 pladser tilbage)

Underviser:

IT-koordinator Inge Hansen, IT-service

Varighed:

5½ time

Dato(er):

10. november, kl. 9.30-15.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab 2.2.04

Pris:

Gratis

Deadline:

27/10 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted Andersen - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

TEM kursus for brugere - FLYTTET til 1. november 2016

Formål:

Udbrede viden/kendskab til TEM og rejseregler. Slip for at brug for meget tid på at lave din rejseafregning. Hvad skal man huske som kontrollant/godkender.

Målgruppe:

For alle nyere TEM brugere, rejsende såvel som kontrollanter og godkendere.

Indhold:

Brugeren skal blive fortrolig med brugen af TEM og får et overordnet indblik i rejsereglerne. Får tips til at komme hurtigere igennem en rejseafregning/udlæg.Man vil få lov til at arbejde selvstændigt i TEM, så medbring gerne eksempler fra hverdagen.

Yderligere Info:

HR Udvikling afholder kurser i Videnbyen. Vi har ikke længere et IT-kursuslokale til rådighed og det er derfor VIGTIGT at du selv medbringer bærbar (SDU) PC. Har du ikke mulighed for at medringe egen PC, kan du ved henvendelse til servicedesk@sdu.dk bestille en låne-computer. Computeren skal bestilles senest en uge før kursusstart. Ved bestilling skal der angives hvis der skal bruges en bestemt type software på kurset. Computer skal afhentes i Servicedesken dagen før kursusstart.

Antal pladser:

16 (13 pladser tilbage)

Underviser:

Medarbejdere fra Rejsekontoret

Varighed:

2,5 timer

Dato(er):

31. august, kl. 9.00 - 11.30

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale Cortex Lab 2.2.03

Pris:

Gratis

Deadline:

24/10 - 2016

Ansvarlig:

Lisbeth Nylandsted Andersen - email: lisan@sdu.dk

Tilmeld dig her

At lære og at huske - brug hele hovedet - 31. oktober

Formål:

Konstante forandringer, nye udfordringer og nye opgaver! Dette kræver, at du hele tiden lærer nyt – og helst også husker det. Formålet med kurset er at give dig indsigt i væsentlige teknikker og værktøjer, når du skal lære nyt og huske det.

Målgruppe:

Alle medarbejdere.

Indhold:

Information er nutidens handelsvare, hvilket stiller krav til at lære og huske hurtigere og mere effektivt.
Måden du lærer på hænger tæt sammen med måden du husker på. Desværre følger der jo ikke en brugsvejledning med din hjerne, men der eksisterer til gengæld en lang række teknikker. Dette kursus vil belyse de teknikker, der kan give dig det daglige forspring.
 

Kursuselementer:

 • Motivation

- indre og ydre motivation

 • Koncentration

- ryd det mentale skrivebord

- intervaltræning

- primetime

- tabt koncentration

 • Læseteknik og læsestrategi

- skimming

- normallæsning / hurtiglæsning

- dybdelæsning / nøgleord

 • Hukommelse

- korttids- og langtidshukommelse

- glemselsdiagram

- hukommelsestyper

 • Notatteknik

- krav til notater

- de syv trin i notatskrivning

- notatark

- mindmap

 • Afslutning

Hvordan kommer vi videre?

Antal pladser:

21 (14 pladser tilbage)

Underviser:

Mads Lønnerup,  Supplement A/S

Varighed:

1 dag

Dato(er):

31. oktober fra kl. 09.00-16.00

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.04 Cortex Park, Videnbyen

Pris:

2100 kr. - Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden

Deadline:

25/10 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Håndtering af stigende arbejdspres - on demand

Formål:

At deltagerne kan varetage prioritering og planlægning af deres egne arbejdsopgaver

Målgruppe:

Medarbejdere, ledere, medarbejdere med koordinerende ansvar, arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter

Udbytte:

Viden og færdigheder
• Kendskab til redskaber til individuel prioritering og planlægning
• Kendskab til individuelle copingstrategier
• Træning i fokusering og prioritering
Kompetencer
• Refleksion over egen arbejdssituation og øget evne til at skabe et fokus på det vigtige fremfor ydre pres og belastning
 

Indhold:

• Oplæg med inspiration fra Stephen Coveys 7 gode vaner samt forskning i arbejdsmiljø
• Øvelser relateret til egen konkrete portefølje af opgave
• Refleksionsøvelser individuelt og drøftelse i grupper
 

Antal pladser:

20 (20 pladser tilbage)

Underviser:

Organisationskonsulent Carsten Salling og Anette Havstein Eriksen, HR Udvikling

Varighed:

3 timer

Dato(er):

-

Sted:

Syddansk Universitet Odense, lokale -

Pris:

600 kr

Deadline:

1/12 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Konfliktopløsning - on demand

Formål:

At deltagerne kan opbygge og indgå i en dialog, der bidrager til opløsning af konflikter

Målgruppe:

Ledere, koordinatorer og ledende medarbejdere med fagligt ansvar, der har (med)ansvar for håndtering af konflikter omkring arbejdspladsens opgaveløsning.

Udbytte:

Viden og færdigheder
• Kendskab til konflikttrappen og konflikttyper
• Kendskab til sprog, der kendetegner konflikter
• Kendskab og færdigheder i anvendelse af redskaber til analyse af konflikter og konkret dialog i konflikterne
• Kendskab og færdigheder i opbygning af dialog målrettet konflikter
Kompetencer
• Kan skabe et ståsted for sig selv i konflikter med henblik på at kunne agere
 

Indhold:

• Oplæg med inspiration fra systemisk teori og praksis og socialkonstruktionisme
• Praksisorienteret løsning af cases
• Refleksionsøvelser individuelt og i grupper
 

Antal pladser:

20 (20 pladser tilbage)

Underviser:

Organisationskonsulent  Carsten Salling, HR Udvikling

Varighed:

3 timer

Dato(er):

-

Sted:

Syddansk Universitet Odense, lokale -

Pris:

-

Deadline:

1/12 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Stresshåndtering - on demand

Formål:

At deltagerne kan bidrage til at forebygge stress individuelt, i gruppen, ledelsesmæssigt og organisatorisk

Målgruppe:

Ledere, koordinatorer og ledende medarbejdere med fagligt ansvar, der har (med)ansvar for forebyggelse af stress i relation til arbejdspladsens opgaveløsning.

Udbytte:

Viden og færdigheder
• Kendskab til kognitiv forståelse af stress, stresssymptomer og stressorer
• Kendskab og færdigheder i individuel coping
• Kendskab til betydning af egne præstationskrav
• Kendskab til redskaber til forebyggelse af stress: IGLO, Social Kapital
Kompetencer
• Kan medvirke i stressforbyggende dialog; ledelsesmæssigt eller kollegialt
 

Indhold:

• Oplæg med inspiration fra NFA’s forskning i stress
• Refleksionsøvelser individuelt og i grupper
• Drøftelser af enhedsspecifik stres forebyggelse

 

Antal pladser:

20 (20 pladser tilbage)

Underviser:

Organisationskonsulent Carsten Salling og Anette Havstein Eriksen, HR Udvikling

Varighed:

3 timer

Dato(er):

-

Sted:

Syddansk Universitet Odense, lokale -

Pris:

600 kr.

Deadline:

1/12 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

Den vanskelige samtale - 30. november

Formål:

At deltagerne kan planlægge og gennemføre nødvendige og vanskelige samtaler med medarbejdere hvor målet er at skabe forandring

Målgruppe:

Ledere med personaleansvar der ønsker at udvide deres praksis i forhold til at gennemføre vanskelige samtaler

Udbytte:

Viden og færdigheder: • Kendskab til konkrete dialog redskaber der kan anvendes i den vaskelige samtale Redskaber til at arbejde med samtalestruktur og fokusering af samtalen • Redskaber til at arbejde med egen forberedelse af samtalen og eget ståsted i problemstillingen med henblik på at kunne agere Kompetence: • Deltageren kan reflektere kursets indhold i forhold til egen ledelsespraksis

Indhold:

Erfaringen viser, at mange ledere typisk ikke føler sig rustet til at håndtere svære samtaler med medarbejdere. Baggrunden kan være forskellig og bl.a. handle om, at man oplever at mangle redskaber til håndtering og styring af samtalen, at man er bekymret for medarbejderens reaktion, eller at man bare oplever det ubehageligt. Ofte kan det få den betydning at man som leder udskyder samtalen eller afholder sig fra at tage den svære samtale dér, hvor den er nødvendig, hvilket kan få problemer til at vokse. Dette kursus skal handle om håndtering af den svære samtale. Kurset vil veksle mellem oplæg, praksisorienteret løsning af cases og refleksionsøvelser. Der bliver mulighed for at undersøge og få feedback på egne vanskeligheder og udfordringer i forbindelse med den svære samtale

Antal pladser:

8 (8 pladser tilbage)

Underviser:

Organisationskonsulent Anette Havstein Eriksen, HR Udvikling

Varighed:

1. dag fra kl. 09.00-15.30

Dato(er):

30. november fra kl. 09.00-15.30

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M, lokale 2.2.03. Viden byen, Cortex park

Pris:

1.200 kr.

Deadline:

9/11 - 2016

Ansvarlig:

Dorthe Magnussen - email: doma@sdu.dk

Tilmeld dig her

SDU's Lederaspirantprogram efterår 2016

Formål:

Formålet for den enkelte deltager er at blive afklaret, motiveret og kvalificeret til ledelsesopgaven på SDU.

Deltagernes udbytte vil både være afklaring, motivation og kvalificering:

Indsigt i hvad ledelse på et universitet indebærer
Få afdækket dine lederkompetencer med test og konsulentsamtale
Find din ledelsesstil og beslutningsstil
Blive afklaret med om ledelse er en karrierevej for dig
Netværk og en stor kontaktflade på tværs af SDU

Målgruppe:

Målgruppen for lederaspirantprogrammet er både VIP og TAP medarbejdere, der ikke tidligere har haft et lederjob på SDU. Programmet er for medarbejdere, der

endnu ikke ved, om de vil være ledere, men overvejer det
er nysgerrige på at afklare, hvad det vil sige at være leder og at arbejde som leder
er klar til at påtage sig lederrollen, og som har fokus på kvalificering; måske med et lederjob inden for rækkevidde, f.eks. studieleder, administrativ leder, forskningsleder, faglig leder mv.

Indhold:

Programmet består af fire sammenhængende aktiviteter, der hver tager ca. ½ dag. Nogle aktiviteter bliver adskilt for VIP og TAP. Aktiviteterne er tænkt som sammenhængende. Alle aktiviteter bliver gennemført én gang hvert halve år i den givne rækkefølge, hvis der er tilmeldinger nok.

1. Introduktion til ledelse på SDU og forventninger til fremtidens ledere. Mød en erfaren leder (forskningsleder/administrativ leder), der fortæller om arbejdet med at lede mennesker (opdelt i VIP og TAP). Til slut bliver testen til aktivitet 2 præsenteret.
2. Personlighedstest. Testen er en præferencetest, der afklarer dine personlige styrker og udviklingspunkter som leder. Aktiviteten er et individuelt forløb med introduktion, test og konsulentsamtale.
3. Lær din ledelsesstil og beslutningsstil at kende. Oplæg og drøftelse med konsulent om forskellige måder at lede på og at træffe beslutninger på i en kompleks organisation; herunder hvordan forskellige organisationskulturer indebærer forskellig ledelse, og hvordan du leder andre typer end dig selv jf. præferencetesten (VIP og TAP sammen).
4. Karrieresparring. Organisationskonsulenten og specialkonsulenten faciliterer en gruppesamtale, hvor lederaspiranterne henter inspiration, støtte og perspektiver hos hinanden om deres egen karriereudvikling med afsæt i deres nuværende situation (opdelt i VIP og TAP).

Yderligere Info:

Yderligere informationer fås på SDUnet.

Antal pladser:

12 (6 pladser tilbage)

Underviser:

HR Udvikling

Organisationskonsulent Carsten Salling, casal@sdu.dk, tlf.: 21321663
 

Varighed:

Start 31. oktober og slut 15. december 2016

Dato(er):

Find datoer på SDUnet eller kontakt lederudvikling@sdu.dk

Sted:

Odense, lokale Videnbyen

Pris:

1.400 kr. for personlighedstest, resten af forløbet er gratis

Deadline:

7/10 - 2016

Ansvarlig:

Camilla Bernsdorf - email: cb@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

SDU's Lederintroduktionsprogram forår 2017

Formål:

Det er formålet med lederintroduktionsprogrammet, at nye ledere udvikler deres ledelse i overensstemmelse med Syddansk Universitets ledelseskodeks.

Lederintroduktionsprogrammet er både en introduktion til ledelse på SDU og en mulighed for individuel lederudvikling med afsæt i den enkelte leders konkrete situation:

• Sparring i ledersparringsteam om konkrete situationer med lederkolleger fra SDU
• 360 graders ledelsesfeedback på din ledelsespraksis fra medarbejdere, egen leder og samarbejdspartnere
• Samtale med konsulent om individuelle styrker og udviklingspunkter
• Netværk på SDU og organisationskendskab

Lederintroduktionsprogrammet er ikke en lederuddannelse – det er en introduktion til ledelse på SDU.

Det er erfaringen fra tidligere forløb, at deltagernes udbytte særligt kommer af mødet og dialogen med de andre deltagere.
 

Målgruppe:

Alle nyansatte eller nyligt udpegede administrative ledere og forskningsledere på SDU med personaleledelse af en fast gruppe medarbejdere.

Med personaleledelse bliver som eksempler ment: fordeling af medarbejdernes opgaver, sparring og coaching af medarbejdere, MUS, håndtering af konflikter og arbejdsmiljøet i gruppen, faglig udvikling af medarbejderne mv. Man kan godt have personaleledelse, selvom man ikke har et formelt personaleansvar eller budgetansvar.

Der vil efter behov oprettes forløb for engelsksprogede ledere.
 

Indhold:

Lederintroduktionsprogrammet består af 4 sammenhængende aktiviteter.

Aktivitet 1 – Temadag om SDU’s strategi og ledelseskodeks. Denne aktivitet giver lederen et afsæt for helhedsorientering i varetagelsen af SDU’s strategi, værdier, ledelseskodeks og andre fælles rammer.

Aktivitet 2 – Teamdag om administrativ ledelse. Aktiviteten skal sikre, at nye ledere skal have kendskab til administrative processer på SDU, til de ressourcer, fællesområdet stiller til rådighed, og de administrative procedurer, der gælder.

Aktivitet 3 – Ledersparring i teams. Aktiviteten skal på den ene side tilbyde støtte til håndtering af rolleskiftet fra kollega til ledere. På den anden side skal aktiviteten tilbyde sparring på personaleledelsesmæssige problemstillinger som: fordeling af opgaver, varetagelse af konflikter og arbejdsmiljø i gruppen, sparring og coaching af medarbejdere, faglig udvikling af medarbejdere m.v.

Aktivitet 4 – 360° ledelsesfeedback. Denne aktivitet giver lederen mulighed for feedback på egen ledelse fra 4 dimensioner: Feedback fra egen leder, fra medarbejderne, fra lederkolleger /samarbejdspartnerne og fra lederen selv. 360° ledelsesfeedback munder ud i en personlig udviklingsplan for egen ledelse.
 

Yderligere Info:

Yderligere information fås på SDUnet.

Antal pladser:

20 (20 pladser tilbage)

Underviser:

Anette Havstein Eriksen
Organisationskonsulent
E-mail: anehav@sdu.dk  
Mobil: 29125698

Carsten Salling
Organisationskonsulent
E-mail: casal@sdu.dk  
Mobil: 21321663
 

Varighed:

Start 22. marts 2017 (datoer mv. findes på SDUnet)

Dato(er):

Start 22. marts 2017 (datoer mv. findes på SDUnet)

Sted:

Videnbyen, SDU Cortex Lab 3.1.15, lokale SDU Cortex Lab 3.1.15

Pris:

Gratis

Deadline:

20/2 - 2017

Ansvarlig:

Camilla Bernsdorf - email: cb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Design and manage your projects - 2017, March 6, 7 and 14

Aim:

To give researchers knowledge and tools to design and manage research projects in an efficient way

Target group:

Researchers (post.docs, adjuncts, lectors and professors) and PhD Students

Benefit:

 • In depths knowledge of project management tools: Setting the objectives, Stakeholder management, milestone planning, risk management and planning your communication
 • Insights in project support functions at SDU: Budget and economy, contracts and legal obligations, fundraising within in the EU system
 • Insights in different project management roles and responsibilities
 • An understanding of the projects organisation
 • Insights in international acknowledged pracsis with the project management field
 • Insights in some of the challenges related to project management
 • Training in design and development of research projects
 • Individual feedback on your own research project

   

Content:

 • The participants will receive a text book and articles to be read before and during the course modules
 • The course will shift among lectures with theory and training of tools on actual projects
 • In plenary we work with a case assignment and in groupwork we work with the participants own research projects in groups of two
 • Design and manage your projects” and Manage the people in your projects adds up to SDU’s course for project managers

Further Info:

The course requires attendance, and there will be compulsory home assignments based on the participants own project. The teaching will be in English.

Course is equivalent to 3 ECTS.

If you are a PhD Student from the Faculty of Health, it is often possible to apply for subsidy for participation in the course. Contact your PhD School for more details. This must be clarified before signing up for the course. Find more information about applying here: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

It is possible for all employees to apply for funding from the Competence Foundation Funds:
http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx?contentlang=en  

If you are having trouble signing up for the course, please feel free to contact Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Maximum participants:

20 (14 pladser tilbage)

Instructor:

Instructor:

 • Christian Berg Larsen, partner in Promentum and has more than 10 years of experience training project managers

 

Guest speakers:

 • Erik Kjær-Larsen, Head of Department, Budget Office, Financial Services
 • Arne Bækdal Hansen, Special Advisor, Budget Office, Financial Services
 • Lars Engelstoft, Legal Advisor, Legal Office, Vice-Chancellor’s Office
   

Duration:

3 days

Date(s):

6, 7 and 14 March 2017. All days from 9.00 am to 4.00 pm.

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room Videnbyen, Cortex Park

Price:

4.500 DKK. It is possible to apply for funds from Kompetencefonden.

Deadline:

6/2 - 2017

Contact person:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Sign up here

Manage the people in your projects (builds on Design and manage your projects) - 2017, January 4, 5 and 6

Aim:

To improve the way researchers manage the people working with their projects. This is accomplished by supplying the participants with leadership and facilitation tools

Target group:

Researchers (post.docs, adjuncts, lectors and professors) and PhD Students

Benefit:

 • In depth knowledge within the field of leadership of projects. Focus will be at facilitation, group dynamics, situational leadership, preference models and feedback
 • Training in execution of research projects
 • Training in execution of steering committee meetings

Content:

 • The participants will continue reading the book from 1-Design and manage your projects. Articles will also be handed out before and during the training
 • The module will be a combination of plenary sessions and training of the actual tools
 • When working in groups we will work with a case project, which is a research project

Further Info:

To participate in this course you are required to have completed “Design and manage your projects” or a previous version of Project management for Researchers.

The teaching will be in English.

Course is equivalent to 2 ECTS.

If you are a PhD Student from the Faculty of Health, it is often possible to apply for subsidy for participation in the course. Contact your PhD School for more details. This must be clarified before signing up for the course. Find more information about applying here: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

It is possible for all employees to apply for funding from the Competence Foundation Funds:
http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx?contentlang=en  

If you are having trouble signing up for the course, please feel free to contact Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Maximum participants:

20 (17 pladser tilbage)

Instructor:

 • Christian Berg Larsen, partner in Promentum and has more than 10 years of experience training project managers

Guest speakers:

 • Lars Stig Møller, Business Developer, Knowledge and Technology Exchange, SDU Business
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Special Advisor, Head of HUM Grants Unit, Faculty of Humanities

Duration:

3 days, all days from 9.00 am to 4.00 pm.

Date(s):

January 4, 5 and 6 2017. All days from 9.00 am to 4.00 pm.

Place:

University of Southern Denmark, Odense, room Videnbyen, Cortex Park, room: 3.1.15

Price:

FREE

Deadline:

3/12 - 2016

Contact person:

Anette B. Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Sign up here

Procesledelse - 2016, 24.-25. november og 12.-13. december - AFLYST

Formål:

 

Formålet med kurset Procesledelse er, at deltagerne kan lede de sociale processer i og omkring projekter eller andre former for større opgaver, hvor resultater bliver skabt i fællesskab.

Målgruppe:

Projektledere, ledere, studieledere, konsulenter, koordinatorer m.fl., der arbejder med at skabe resultater sammen med andre.

Udbytte:

Viden og færdigheder

 • Får indgående kendskab til grundbegreber i en relationel tilgang til procesledelse: meningsskabelse, kommunikation, relationer, kontekst og forandring
 • Får træning i brug af redskaber: procesdiamanten, domæner i kommunikationen, relationsoptegning, hypotesedannelse og spørgeteknik
 • Bliver introduceret til metoder til procesledelse i praksis: procestilrettelæggelse, Appreciative Inquiry, positionering, mødeledelse, prioritering, konflikthåndtering, feedback

Kompetencer

 • Kan tilrettelægge og facilitere sociale processer
 • Kan udvikle en anerkendende tilgang i processer
 • Kan i procesledelsen adskille procesledelse fra indholdsstyring
 • Kan reflektere over egen antagelsers betydning for virkningen af egen kommunikation
 • Kan strukturere dialog til et givent formål

Indhold:

 • Ca. 30 siders tekst som forberedelse
 • Oplæg med inspiration fra systemisk teori og praksis og socialkonstruktionisme
 • Praksisorienteret løsning af cases med procestilrettelæggelse i grupper
 • Refleksionsøvelser individuelt, to og to og i grupper
 • Mindre hjemmeopgave med enten observation eller afprøvning af redskaber i egen praksis

Yderligere Info:

Kurset svarer til 2 ECTS.

Hvis du er Ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-Skole for at høre nærmere. (NB. Ph.d.-skolen SUND har ikke flere midler i efteråret 2014). Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerregaard Jensen, anetteb@sdu.dk
 

Antal pladser:

22 (19 pladser tilbage)

Underviser:

Konsulent Carsten Salling, HR Udvikling
Konsulent Anette Havstein Eriksen, HR Udvikling
 

Varighed:

4 dage

Dato(er):

24. november, 25. november, 12. december og 13. december, kl. 9.00 - 16.00 alle dage.

Sted:

Syddansk Universitet Odense, lokale O95, Campusvej 55, 5230 Odense M

Pris:

4.500 DKK

Deadline:

7/10 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Projektansøgning - 2017, 27. februar og 16. marts

Formål:

At klæde forskeren/den ph.d.-studerende på til at skrive gode forskningsansøgninger og integrere ekstern finansiering i sin karriereudvikling.

Målgruppe:

Forskere (ph.d. studerende., postdoc, adjunkt, lektor og professor) med begrænset erfaring i forhold til at skrive forskningsansøgninger.

Udbytte:

 • Overblik over fundinglandskabet samt præsentation af online fondsdatabase
 • Fortrolighed med ansøgningers struktur og disposition
 • Indsigt i typiske træk ved den succesfulde ansøgning
 • Forståelse for den specifikke bevillingsgiver som ansøgningens målgruppe
 • Kendskab til evalueringskriterier og bevillingsgiverens perspektiv, herunder indsigter fra erfaren evaluator
 • Værktøjer til udvikling, kvalificering og pitching af projektidéer
 • Ekstern finansierings betydning for forskerkarrieren
 • Tips til det gode CV
 • Indføring i udarbejdelse af budgetter
 • Overblik over relevante SDU-støttefunktioner
 • Udvikling af og sparring på egen ansøgning
 • Formidlingsmæssig træning – formidling som centralt begreb for den gode ansøgning

Indhold:

 • Modulet vil være bygget op omkring en række oplæg med supplerende diskussioner og øvelser.
 • Kursisterne skal hver især udfærdige en ansøgning, som vil blive evalueret i plenum, og et væsentlig element i modulet vil være gennemlæsningen af de øvrige kursisters ansøgninger.


 

Yderligere Info:

Kurset svarer til 2 ECTS

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

22 (20 pladser tilbage)

Underviser:

Medarbejdere fra forskellige fakulteters forskningsstøtteenheder, som holder oplæg og styrer processen.

Varighed:

2 dage

Dato(er):

27. februar og 16. marts, kl. 9.00 - 16.00 begge dage.

Sted:

Syddansk Universitet Odense, lokale Videnbyen, Campus Odense, Lokale 3.1.15

Pris:

500 DKK

Deadline:

9/2 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektansøgning, i Vejle - FORTRINSVIS FOR IRS-ANSATTE - 2016, 17. november og 15. december

Formål:

At klæde forskeren/den ph.d.-studerende på til at skrive gode forskningsansøgninger og integrere ekstern finansiering i sin karriereudvikling.

Målgruppe:

Forskere (ph.d. studerende., postdoc, adjunkt, lektor og professor) med begrænset erfaring i forhold til at skrive forskningsansøgninger.

Udbytte:

 • Overblik over fundinglandskabet samt præsentation af online fondsdatabase
 • Fortrolighed med ansøgningers struktur og disposition
 • Indsigt i typiske træk ved den succesfulde ansøgning
 • Forståelse for den specifikke bevillingsgiver som ansøgningens målgruppe
 • Kendskab til evalueringskriterier og bevillingsgiverens perspektiv, herunder indsigter fra erfaren evaluator
 • Værktøjer til udvikling, kvalificering og pitching af projektidéer
 • Ekstern finansierings betydning for forskerkarrieren
 • Tips til det gode CV
 • Indføring i udarbejdelse af budgetter
 • Overblik over relevante SDU-støttefunktioner
 • Udvikling af og sparring på egen ansøgning
 • Formidlingsmæssig træning – formidling som centralt begreb for den gode ansøgning

Indhold:

 • Modulet vil være bygget op omkring en række oplæg med supplerende diskussioner og øvelser.
 • Kursisterne skal hver især udfærdige en ansøgning, som vil blive evalueret i plenum, og et væsentlig element i modulet vil være gennemlæsningen af de øvrige kursisters ansøgninger.

Yderligere Info:

Kurset svarer til 2 ECTS

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Er du IKKE fra IRS, kan du komme på venteliste (skriv til anetteb@sdu.dk) og vil blive kontaktet tæt på kursets afholdelse, hvis der er ledige pladser efter "først til mølle"-princippet.

Antal pladser:

22 (6 pladser tilbage)

Underviser:

Medarbejdere fra forskellige fakulteters forskningsstøtteenheder, som holder oplæg og styrer processen.

Varighed:

2 dage

Dato(er):

17. november og 15. december, kl. 9.00 - 16.00 begge dage.

Sted:

Vejle Sygehus, lokale Underhuset

Pris:

500 DKK

Deadline:

3/11 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektledelse for forskere - Styring og Ledelse, VIP - 2017, 21., 22. og 28. februar samt 13., 14. og 15. juni

Formål:

At give forskeren viden og værktøjer til at styre og lede forskningsprojekter effektivt, samt facilitere mødeledelse, gruppers udvikling og styregruppemøder.

Målgruppe:

Forskere (post.doc, adjunkter, lektorer og professorer)

Udbytte:

Projektstyring:

 • Indgående kendskab til projektstyringsværktøjerne: målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning, estimer, risikoanalyse og kommunikationsplan
 • Indblik i hvad støttefunktionerne på SDU kan hjælpe dig med: budgettering og økonomi, samarbejdsaftaler og kontrakter samt EU ansøgninger
 • Indblik i de forskellige forskningsprojektroller – ift. ansvar og kompetencer
 • Forståelse for projektets organisering og program- og porteføljestyring
 • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
 • Træning i udvikling af forskningsprojekter
 • Individuel feedback på deltagernes forskningsprojekter

Projektledelse:

 • Indgående kendskab til ledelse af projekter med fokus på facilitering, gruppers udvikling, situationsbestemt ledelse, præferencemodeller og feedback
 • Træning i gennemførsel af forskningsprojekter (lede forskningsgrupper og andre interessenter)
 • Træning i at gennemføre et styregruppemøde

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Modulet vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • I plenum oplæg arbejder vi med en fælles konstrueret case og i praksis arbejder vi med forskernes forskningsprojekter to og to

Yderligere Info:

OBS!

Kurserne ”Projektstyring” og ”Projektledelse” der tidligere fungerede som to separate kurser for VIP-personale, vil fra januar 2017 blive slået sammen til ét kursus med titlen ”Projektledelse for forskere – Styring og Ledelse”. Dette sker på baggrund af tilkendegivelser fra tidligere kursister og at modulerne hænger sammen i forhold til at opnå relevante projektledelseskompetencer for forskere på SDU samt at opnå mulig international anerkendt certificering i projektledelse. Kurset vil afholdt i 2 moduler med nogle måneders mellemrum.

Har man tidligere deltaget i kurset ”Projektstyring” og ønsker at deltage i ”Projektledelse”, er dette ikke noget problem. Du skal blot rette henvendelse til Anette Bjerre Jensen (anetteb@sdu.dk), som vil sørge for dette administrativt.

 

Kurset kræver fremmøde, og der vil være en hjemmeopgave efter modul 1 med udgangspunkt i egen forskning, hvor det vil være muligt at sparre med underviseren.

Kurset svarer til 6 ECTS points.

Det er muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx

 

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

22 (22 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering ved Institut for Idræt og Biomekanik.

Oplægsholdere:

Styregruppe på modul 1:

 • Erik Kjær-Larsen, Kontorchef, Budgetafdelingen og Forskerservice-Økonomi
 • Arne Bækdal Hansen, Specialkonsulent, Budgetafdelingen, Økonomiservice
 • Lars Engelstoft, Specialkonsulent, Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet

Styregruppe på modul 2:

 • Lars Stig Møller, Specialkonsulent, Viden- og Teknologiudveksling, SDU Erhverv
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Specialkonsulent, Leder af HUM forskerstøtte

Varighed:

6 dage, alle dage fra kl. 9.00-16.00

Dato(er):

21., 22. og 28. februar samt 13., 14. og 15. juni 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park, lokale: 3.1.15

Pris:

8.000 DKK. Kurset kan desuden indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

28/1 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektledelse, Ph.d.-studerende (Bygger ovenpå Projektstyring og har fokus på forskningsprojekter) - 2017, 6., 7. og 8. juni

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at lede forskningsprojekter og facilitere mødeledelse

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til ledelse af projekter med fokus på facilitering, gruppers udvikling, situationsbestemt ledelse, præferencemodeller og feedback
 • Træning i gennemførsel af forskningsprojekter
 • Træning i at gennemføre et styregruppemøde

   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Kurset vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • Vi arbejder med et aktuelt forskningsprojekt i gruppearbejdet
   

 

Yderligere Info:

For at deltage på Projektledelse skal du enten have gennemført Projektstyring eller en tidligere udgave af kurset Projektledelse for Forskere.

Kurset svarer til 2 ECTS points.

Hvis du er Ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-Skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk
 

Antal pladser:

20 (18 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering af sundhed på arbejdspladsen ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Lars Stig Møller, Specialkonsulent, Viden- og Teknologiudveksling, SDU Erhverv
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Specialkonsulent, Leder af HUM forskerstøtte
   

Varighed:

3 dage

Dato(er):

6., 7. og 8. juni 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

6/5 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektledelse, Ph.d.-studerende (bygger ovenpå Projektstyring og har fokus på forskningsprojekter) - 2016, 6., 7. og 8. december

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at lede forskningsprojekter og facilitere mødeledelse

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til ledelse af projekter med fokus på facilitering, gruppers udvikling, situationsbestemt ledelse, præferencemodeller og feedback
 • Træning i gennemførsel af forskningsprojekter
 • Træning i at gennemføre et styregruppemøde

   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Kurset vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • Vi arbejder med et aktuelt forskningsprojekt i gruppearbejdet
   

 

Yderligere Info:

For at deltage på Projektledelse skal du enten have gennemført Projektstyring eller en tidligere udgave af kurset Projektledelse for Forskere.

Kurset svarer til 2 ECTS points.

Hvis du er Ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-Skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk
 

Antal pladser:

20 (7 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Lars Stig Møller, Specialkonsulent, Viden- og Teknologiudveksling, SDU Erhverv
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Specialkonsulent, Leder af HUM forskerstøtte
   

Varighed:

3 dage

Dato(er):

6., 7. og 8. december 2016. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park, lokale: 3.1.15

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

6/11 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektledelse, VIP (bygger ovenpå Projektstyring og har fokus på af forskningsprojekter) - 2016, 15., 16. og 17. november

Formål:

At give forskeren viden og værktøjer til at lede forskningsprojekter og facilitere mødeledelse

Målgruppe:

Forskere (post.doc, adjunkter, lektorer og professorer)

Udbytte:

 • Indgående kendskab til ledelse af projekter med fokus på facilitering, gruppers udvikling, situationsbestemt ledelse, præferencemodeller og feedback
 • Træning i gennemførsel af forskningsprojekter
 • Træning i at gennemføre et styregruppemøde
   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Modulet vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • Vi arbejder med et aktuelt forskningsprojekt i gruppearbejdet
   

Yderligere Info:

For at deltage på Projektledelse skal du enten have gennemført Projektstyring eller en tidligere udgave af kurset Projektledelse for Forskere.

Kurset svarer til 2 ECTS points.

Det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerregaard Jensen, anetteb@sdu.dk
 

Antal pladser:

19 (13 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering af sundhed på arbejdspladsen ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Lars Stig Møller, Specialkonsulent, Viden- og Teknologiudveksling, SDU Erhverv
 • Rune Nørgaard Jørgensen, Specialkonsulent, Leder af HUM forskerstøtte
   

Varighed:

3 dage

Dato(er):

15., 16. og 17. november 2016. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park, lokale: 3.1.15

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

24/10 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektstyring, Ph.d.-studerende - 2016, 26. og 27. oktober og 2. november - AFLYST

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at styre forskningsprojekter effektivt

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til projektstyringsværktøjerne: målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning, risikoanalyse og kommunikationsplan
 • Indblik i hvad støttefunktionerne på SDU kan hjælpe dig med: budgettering og økonomi, samarbejdsaftaler og kontrakter samt EU ansøgninger
 • Indblik i de forskellige forskningsprojektroller – ift. ansvar og kompetencer
 • Forståelse for projektets organisering og program- og porteføljestyring
 • Indblik i internationalt anerkendt praksis inden for projektledelse
 • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
 • Træning i udvikling af forskningsprojekter
 • Individuel feedback på deltagernes forskningsprojekter
   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Modulet vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • I plenum oplæg arbejder vi med en fælles konstrueret case, og i praksis arbejder vi med forskernes forskningsprojekter to og to
 • Projektstyring og Projektledelse giver tilsammen SDU´s projektlederuddannelse

Yderligere Info:

Kurset kræver fremmøde, og der vil være hjemmeopgaver med udgangspunkt i eget projekt, som er obligatoriske.

Kurset svarer til 3 ECTS points.

Hvis du er ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy  

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx  

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

20 (15 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix  Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering af sundhed på arbejdspladsen ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Erik Kjær-Larsen, Kontorchef, Budgetafdelingen og Forskerservice-Økonomi
 • Olaf Svenningsen, Chefkonsulent, Leder af Syddansk Forskerstøtte, Sundhedsvidenskabelig Fakultetssekretariat
 • Lars Engelstoft, Specialkonsulent, Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet

Varighed:

3 dage

Dato(er):

26. og 27. oktober og 2. november 2016. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park, lokale: 3.1.15

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

12/10 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeldingsfristen for kurset er udløbet.

Projektstyring, Ph.d.-studerende - 2017, 10., 11. og 18. januar

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at styre forskningsprojekter effektivt

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til projektstyringsværktøjerne: målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning, risikoanalyse og kommunikationsplan
 • Indblik i hvad støttefunktionerne på SDU kan hjælpe dig med: budgettering og økonomi, samarbejdsaftaler og kontrakter samt EU ansøgninger
 • Indblik i de forskellige forskningsprojektroller – ift. ansvar og kompetencer
 • Forståelse for projektets organisering og program- og porteføljestyring
 • Indblik i internationalt anerkendt praksis inden for projektledelse
 • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
 • Træning i udvikling af forskningsprojekter
 • Individuel feedback på deltagernes forskningsprojekter
   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Modulet vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • I plenum oplæg arbejder vi med en fælles konstrueret case, og i praksis arbejder vi med forskernes forskningsprojekter to og to
 • 1-Projektstyring og 3-Projektledelse giver tilsammen SDU´s projektlederuddannelse

Yderligere Info:

Kurset kræver fremmøde, og der vil være hjemmeopgaver med udgangspunkt i eget projekt, som er obligatoriske.

Kurset svarer til 3 ECTS points.

Hvis du er ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy  

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx  

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

20 (12 pladser tilbage)

Underviser:

Primær underviser:

 • Just Bendix  Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering af sundhed på arbejdspladsen ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Erik Kjær-Larsen, Kontorchef, Budgetafdelingen og Forskerservice-Økonomi
 • Olaf Svenningsen, Chefkonsulent, Leder af Syddansk Forskerstøtte, Sundhedsvidenskabelig Fakultetssekretariat
 • Lars Engelstoft, Specialkonsulent, Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet

Varighed:

3 dage

Dato(er):

10., 11. og 18. januar 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park, lokale: 3.1.15

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

10/12 - 2016

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Projektstyring, Ph.d.-studerende - 2017, 19., 20. og 26. april

Formål:

At give den ph.d.-studerende viden og værktøjer til at styre forskningsprojekter effektivt

Målgruppe:

Ph.d.-studerende

Udbytte:

 • Indgående kendskab til projektstyringsværktøjerne: målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning, risikoanalyse og kommunikationsplan
 • Indblik i hvad støttefunktionerne på SDU kan hjælpe dig med: budgettering og økonomi, samarbejdsaftaler og kontrakter samt EU ansøgninger
 • Indblik i de forskellige forskningsprojektroller – ift. ansvar og kompetencer
 • Forståelse for projektets organisering og program- og porteføljestyring
 • Indblik i internationalt anerkendt praksis inden for projektledelse
 • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
 • Træning i udvikling af forskningsprojekter
 • Individuel feedback på deltagernes forskningsprojekter
   

Indhold:

 • Deltagerne vil modtage en lærebog (Power i projekter og portefølje) samt artikler, der skal læses før og under forløbet
 • Modulet vil være en vekslen mellem teorioplæg og træning af værktøjer i praksis
 • I plenum oplæg arbejder vi med en fælles konstrueret case, og i praksis arbejder vi med forskernes forskningsprojekter to og to
 • 1-Projektstyring og 3-Projektledelse giver tilsammen SDU´s projektlederuddannelse

Yderligere Info:

Kurset kræver fremmøde, og der vil være hjemmeopgaver med udgangspunkt i eget projekt, som er obligatoriske.

Kurset svarer til 3 ECTS points.

Hvis du er ph.d.-studerende fra SUND, er det ofte muligt at søge tilskud til deltagelse i kurset. Kontakt din Ph.d.-skole for at høre nærmere. Dette skal afklares før tilmelding til kurset. Se hvordan du søger her: http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdSkolenSundhedsvidenskab/PhD_Students/PhD_Courses/Subsidy  

Endvidere er det muligt for alle ansatte at søge midler fra Kompetencefonden: http://www.sdunet.dk/Personale/Kompetenceudvikling/Soger-du-nye-kompetencer/Kompetencefonden/Ansoegning.aspx  

Har du problemer med tilmelding til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Antal pladser:

20 (19 pladser tilbage)

Underviser:

 

 

 

Primær underviser:

 • Just Bendix Justesen er partner, Ph.d. hos Implement Consulting Group, hvor han uddanner, træner og rådgiver projektledere samt hjælper offentlige og private virksomheder med at blive projektorganiseret. Ved siden af sit konsulentarbejde med projektledelse er Just tilknyttet SDU, hvor han forsker i Implementering af sundhed på arbejdspladsen ved Institut for Idræt og Biomekanik.
   

Oplægsholdere:

 • Erik Kjær-Larsen, Kontorchef, Budgetafdelingen og Forskerservice-Økonomi
 • Olaf Svenningsen, Chefkonsulent, Leder af Syddansk Forskerstøtte, Sundhedsvidenskabelig Fakultetssekretariat
 • Lars Engelstoft, Specialkonsulent, Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet

Varighed:

3 dage

Dato(er):

19., 20. og 26. april 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00

Sted:

Syddansk Universitet, Odense, lokale Videnbyen, Cortex Park

Pris:

4.500 DKK. Kurset kan indgå i forløb med støtte fra Kompetencefonden.

Deadline:

15/3 - 2017

Ansvarlig:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Tilmeld dig her

Research Grant Proposals - 2017, January 24 and February 8

Aim:

Provide researchers with the insight, knowledge, and tools to write competitive research grant proposals, and to integrate external funding into their career planning

Target group:

Researchers (PhD students, postdocs, assistant professors, lecturers, professors) with limited experience with applying for external research funding

Benefit:

 • Overview of the Danish research funding system
 • External funding and the academic career
 • Knowledge of how to identify viable funding sources, e.g. by using ResearchProfessional
 • Insight into how funders process grant proposals, and factors determining success or failure; the importance of evaluation criteria
 • Framing the project for the specific funder and funding opportunity
 • General structure of a research grant proposal and the purpose of its components
 • Factors affecting the competitive edge of a proposal; pitching the content, communicating effectively, the importance of language and narrative structure
 • Writing an effective proposal CV
 • Costing a project and constructing a proposal budget; using SDU Budget Tool (SDU Budgetark)
 • Insight through own experience into the mechanisms of grant proposal review and funding decisions
 • Added benefit: participants' own project proposal significantly improved

Content:

 • During the 2-day course, participants will acquire workable knowledge of processes and tools through presentations and interactive exercises.
 • The major learning points will come from working with a research grant proposal, and follow the entire process from framing the project to funding decision. Participants are required to assess grant proposals under realistic conditions, and participate in a mock review panel meeting. This process also constitutes the main credit requirement of the course.
 • The participant’s experiences will be reflected in presentations from experienced grant reviewers, other exercises, and group discussions.

Further Info:

The course is equivalent to 2 ECTS.

If you are having trouble signing up for the course, please feel free to contact Anette Bjerre Jensen, anetteb@sdu.dk

Maximum participants:

22 (18 pladser tilbage)

Instructor:

Research support staff will lead and facilitate the course, with guest appearances.

Duration:

2 days, 9.00-16.00 both days

Date(s):

January 24 and February 8, 2017, 9.00-16.00 both days

Place:

Syddansk Universitet Odense, room Videnbyen, Cortex Park 26, Lokale 3.1.15

Price:

500 DKK

Deadline:

3/1 - 2017

Contact person:

Anette Bjerre Jensen - email: anetteb@sdu.dk

Sign up here